Dánsko sprísňuje výklad pravidiel EÚ ku kabotáži autobusov

Dánsko sprísňuje výklad pravidiel EÚ ku kabotáži autobusov

Od prvého novembrového dňa budú mať zahraničné autobusy povolené na území Dánska vykonávať kabotážne prepravy maximálne po dobu 7 po sebe idúcich dní počas jedného kalendárneho mesiaca.

Obmedzenie sa nebude vzťahovať na miestne prepravy usporadúvané v rámci medzinárodnej príležitostnej dopravy. Teda tie jazdy, keď vozidlo registrované v zahraničí vstúpi na územie Dánska so skupinou cestujúcich, s ktorými v Dánsku neobmedzene dlho cestuje.

Za kabotáž, ktorá bude trvať dlhšie ako sedem po sebe idúcich dní v kalendárnom mesiaci môže byť uložená pokuta vo výške 35 000 DKK (približne 4 700 EUR).

Cieľom tohto sprísnenia je obmedziť nepretržité kabotáže zahraničnými vozidlami, ktoré na územie Dánska vstúpili prázdne a krajinu neopúšťali.


Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020