Dopravné správy

Nezaregistrované firmy musia od 1. 7. 2009 vyplniť registračný formulár!

Nezaregistrované firmy musia od 1. 7. 2009 vyplniť registračný formulár!

Cieľom systému EORI je zaviesť jedinečný systém registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov, ktoré podnikajú na území ES, ako je ustanovené v NARIADENÍ KOMISIE (ES) č. 312/2009 zo 16. apríla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa NARIADENIE KOMISIE (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS)...
Zdroj: Colná správa SR
 
Skalité, Čierne: Čiastočná uzávierka

Skalité, Čierne: Čiastočná uzávierka

Z dôvodu vykonávania stavebných prác spojených s umiestnením hlavného kanalizačného zberača bude...
Zdroj: Colná správa SR
 
Zohor: úplná uzávierka cesty

Zohor: úplná uzávierka cesty

Z dôvodu rekonštrukcie železničného priecestia na trati Zohor - Záhorská Ves bude...
Zdroj: Colná správa SR
 
Maďarsko: Špeciálne kontroly počas leta

Maďarsko: Špeciálne kontroly počas leta

Polícia v Maďarsku bude počas letného obdobia vykonávať špeciálne kontroly zamerané na...
Zdroj: ITD
 
Srbsko: Prísnejšie kontroly prepravných povolení

Srbsko: Prísnejšie kontroly prepravných povolení

V Srbsku sa zvýšil počet kontrol prepravných povolení zahraničných dopravcov. Tamojšie ministerstvo...
Zdroj: ITD
 
Holandsko: Dočasné obchádzky

Holandsko: Dočasné obchádzky

Od 16. júla 2009 od 20,00h do 20. júla 2009 do 16,00h...
Zdroj: IRU, ECB
 
Obnovenie záruky TIR na „citlivé tovary“ v EÚ

Obnovenie záruky TIR na „citlivé tovary“ v EÚ

  S účinnosťou od 1. júla 2009 o 00.00 hod GMT dochádza na...
Zdroj: IRU, ECB
 
Skalica: Uzávierka cesty II/426

Skalica: Uzávierka cesty II/426

Z dôvodu  poriadania divadelných predstavení na Námestí Slobody v Skalici bude úplná...
Zdroj: Colná správa SR