Dopravné správy

Dodatočné zákazy jázd v Baskicku

Dodatočné zákazy jázd v Baskicku

Pre nákladné vozidlá s hmotnosťou nad 7,5 t budú počas nadchádzajúcich sviatkov...
Zdroj: IRU
 
Úplná uzávierka tunela Mont Blanc

Úplná uzávierka tunela Mont Blanc

Upozorňujeme, že z dôvodu realizácie opravy vozovky v celej jej dĺžke a iných...
Zdroj: www.tunnelmb.net
 
Dočasné výnimky pre distribúciu pohonných látok vo Francúzsku

Dočasné výnimky pre distribúciu pohonných látok vo Francúzsku

Európska komisia nás informovala o výnimkých z režimu práce vodičov vo Francúzsku....
Zdroj: MinDop
 
Uznávanie získaného „harmonizovaného kódu 95“ v inom členskom štáte, ktorý je zaznačený v osvedčení vodiča

Uznávanie získaného „harmonizovaného kódu 95“ v inom členskom štáte, ktorý je zaznačený v osvedčení vodiča

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky nás informovalo o zmenách v uznávaní...
Zdroj: MDaV
 
Povinnosť používať aplikáciu TIR-EPD do Moldavska

Povinnosť používať aplikáciu TIR-EPD do Moldavska

Upozorňujeme dopravcov vykonávajúcich prepravy na podklade karnetov TIR do Moldavska, že sú...
Zdroj: AITA
 
TIR-EPD v Turkménsku

TIR-EPD v Turkménsku

Aplikácia TIR-EPD je už funkčná aj v Turkménsku. Štátny colný výbor Turkménska potvrdil,...
Zdroj: IRU
 
Pristúpenie k protokolu e-CMR v Kirgizsku

Pristúpenie k protokolu e-CMR v Kirgizsku

Kirgizsko pristúpilo k Protokolu e-CMR, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou digitalizácie prepravy tovaru a súčasne...
Zdroj: IRU
 
Ruská federácia obmedzí dopravcov usadených v EÚ a ďalších krajinách

Ruská federácia obmedzí dopravcov usadených v EÚ a ďalších krajinách

Vláda Ruskej federácie vydala 30. septembra 2022 rozhodnutie č. 1728, ktorým zaviedla...
Zdroj: MDaV