Aktuality

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel

K dani z motorových vozidiel Podľa § 86 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.  vyšší územný celok môže vo všeobecne záväznom nariadení podľa miestnych podmienok oslobodiť vozidlo od dane alebo znížiť daň aj na vozidlo používané na podnikanie, ktoré spĺňa limity úrovne EURO 3, EURO 4 alebo EURO 5 v súlade s osobitnými predpismi...
 
Belgicko, Dánsko, Luxembursko, Holandsko a Švédsko: Zmena platby poplatkov

Belgicko, Dánsko, Luxembursko, Holandsko a Švédsko: Zmena platby poplatkov

IRU a SA (Švédsko), nám oznámilo zmenu platby poplatkov za používanie cestnej siete....
Zdroj: IRU, ECB
 
Pevné nadstavby montované v zahraničí

Pevné nadstavby montované v zahraničí

Pevné nadstavbymontované v zahraničíAk sa prevádzkovateľ vozidla rozhodne predprihlásením vozidla do evidencie vozidiel vykonaťmontáž pevnej nadstavby na vozidlo v zahraničí, zvolísa nasledovný postup:1. Výrobca alebo zástupca výrobcu vystavía vydá vozidlu osvedčenie o evidencii na podvozok určenýna dostavbu. 2. Ak sa prevádzkovateľ vozidla rozhodne na vozidlonamontovať pevnú nadstavbu v zahraničí, vlastníkvozidla...
Zdroj: MDPT
 
Rakúsko: Zákazy jázd pre staršie vozidlá

Rakúsko: Zákazy jázd pre staršie vozidlá

Od 1. júla 2008 platí v Rakúskuzákaz jázd pre vozidlá a súpravy...
Zdroj: Kilometer
 
Kopčany: Úplná uzávierka cesty

Kopčany: Úplná uzávierka cesty

KÚ pre CD a PK námoznámilo,že od 28.10.2008 v čase od 8,00h...
Zdroj: KÚ, CDPK Žilina
 
Veľká Británia: Nehody nákladných automobilov

Veľká Británia: Nehody nákladných automobilov

RHA nás informovalo, že voVeľkej Británii sa zvýšil počet kolízií nákladných automobilov...
Zdroj: IRU, ECB
 
Nemecko: Sviatok

Nemecko: Sviatok

Pripomíname, že 31. októbra 2008 bude v niektorýchregiónoch Nemecka zákaz jázd z dôvodu štátneho...
Zdroj: IRU, ECB
 
Nitra: Oprava vozovky

Nitra: Oprava vozovky

KÚ pre CD a PK v Nitre námoznámilo, že v dňoch 25.10....
Zdroj: KÚ, CDPK Žilina