Informácie podľa krajín


Dopravcovia pomáhajú pri kríze na Ukrajine

[Ukraina] - Dopravcovia pomáhajú pri kríze na Ukrajine

Pomocnú ruku pri zvládaní následkov vojenského konfliktu na Ukrajine podávajú aj slovenskí autobusoví dopravcovia. Spoločnosť ARRIVA, ktorá zabezpečuje cez svoju dcérsku spoločnosť ARRIVA Michalovce prímestskú prepravu osôb v Košickom samosprávnom kraji priamo v dotknutej oblasti ukrajinských hraníc, jeden z členov združenia cestných dopravcov ČESMAD Slovakia, začal po dohode s ministrom...
Zdroj: User Admin
Reštriktívne opatrenia uvalené EÚ na nevládne oblasti Donecka a Luhanska

[Ukraina] - Reštriktívne opatrenia uvalené EÚ na nevládne oblasti Donecka a Luhanska

V reakcii na uznanie nevládnych oblastí Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny na nariadenie vstupu ruských ozbrojených síl do tejto oblasti prijala Európska únia Nariadenie , ktoré stanovuje reštriktívne opatrenia namierené na tieto oblasti. Nariadenie je účinné od 24. februára 2022. Nariadením sa zakazuje predávať, dodávať, prevádzať alebo vyvážať tovar a...
Zdroj: User Admin
Uzávierka diaľnice A7 v Nemecku

[Nemecko] - Uzávierka diaľnice A7 v Nemecku

Z dôvodu dostavby labského tunela bude úsek diaľnice A7 pri meste Hamburg kompletne uzavretý na 55 hodín v čase od piatku 25. februára od 21.00 h do 28. februára 5.00 h. Z tohto dôvodu je potrebné počítať s nasledujúcimi obmedzeniami: Severný smer – smer Flensburg – uzávierka medzi križovatkami Heimfeld (32) a Volkspark (27) Južný...
Zdroj: User Admin
Štrajk dopravcov v Taliansku

[Taliansko] - Štrajk dopravcov v Taliansku

Na diaľnici A18 na križovatke pre vjazd a výjazd do mesta Katánia protestujú pred mýtnou stanicou San Gregorio talianski cestní dopravcovia. Ďalej sa štrajkuje v talianskom meste Foggia, kde protestujúci blokujú prejazd nákladných vozidiel. Talianski dopravcovia protestujú proti zvýšeným nákladom na pohonné hmoty. Podľa posledných zistení plánujú štrajkujúci uzavrieť na...
Zdroj: User Admin
Viac tovarov podliehajúcich registrácii v poľskom systéme SENT

[Poľsko] - Viac tovarov podliehajúcich registrácii v poľskom systéme SENT

S platnosťou od 22. februára 2022 sa rozšíri zoznam tovaru, pre ktorý platí v Poľsku povinnosť evidencie prepravy v elektronickom monitorovacom systéme SENT. Ide o nasledujúce tovary: tovar označený kódom KN 3814 s viac ako 70 % ropných olejov a ďalej tovar (označený iným číselným kódom) obsahujúci etylalkohol. Povinnosť sa...
Zdroj: User Admin
Zmeny od 21. februára 2022

[Slovensko] - Zmeny od 21. februára 2022

Upozorňujeme, že 21. februára 2022 nadobúda účinnosť nariadenie EP a Rady 2020/1055, ktoré mení viaceré nariadenia s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví cestnej dopravy. Ide o ďalšiu časť balíka mobility, ktorá ovplyvní prevádzkovanie cestnej dopravy. Hlavnými zmenami sú: Požiadavky na miesto usadenia - nariadenie stanovuje, aby prevádzkovatelia cestnej dopravy usadení v určitom...
Zdroj: User Admin
Zmeny vo vstupnom formulári do Rumunska

[Rumunsko] - Zmeny vo vstupnom formulári do Rumunska

Rumunsko zavádza zmeny pri povinnosti vypĺňať tzv. Passenger Locator Form pred vstupom do krajiny. Povinnosť vyplniť vstupný formulár bola zavedená pre všetkých cestujúcich vrátane vodičov 20. decembra 2021. Od 9. februára dochádza k zmene pravidiel pre vypĺňanie vstupného formulára do Rumunska - doteraz bolo nutné formulár vyplniť najneskôr 24 h...
Zdroj: User Admin
Diaľnica A45 medzi Lüdenscheid a Lüdenscheid-Sever uzavretá

[Nemecko] - Diaľnica A45 medzi Lüdenscheid a Lüdenscheid-Sever uzavretá

Diaľnica A45 je kvôli poškodeniu mosta medzi križovatkami Lüdenscheid a Lüdenscheid-Sever uzavretá v oboch smeroch. Regionálne obchádzkové trasy sú neustále preplnené, preto sa odporúča využiť väčšie plošné obchádzkové trasy (pozri mapa).
Zdroj: User Admin
Nemecko skrátilo platnosť potvrdení

[Nemecko] - Nemecko skrátilo platnosť potvrdení

Platnosť potvrdení o prekonaní ochorenia COVID-19 sa v Nemecku skracuje na 90 dní. V súlade s vyhláškou, ktorou sa mení nariadenie o ochranných opatreniach proti ochoreniu COVID-19 Inštitút Roberta Kocha zmenil od 15. januára 2022 technické požiadavky, ktoré musí spĺňať potvrdenie o prekonaní ochorenia: - Test ako dôkaz predchádzajúci nakazenie...
Zdroj: User Admin
Webinár vysielanie pracovníkov

[Slovensko] - Webinár vysielanie pracovníkov

Dnes 25. januára 2022 sa uskutočnil webinár na tému Vysielanie pracovníkov v cestnej doprave. Hlavnou témou webinára bolo predstavenie nových pravidiel Balíka mobility, ktoré nadobúdajú účinnosť od 2. februára 2022 a celoeurópskeho systému IMI (Internal Market International System) pre nahlasovanie vyslaných vodičov v Európskej únii. Prednášajúcim bol pán Ing. Marek...
Zdroj: User Admin
Plánovaná údržba tunela Mont Blanc

[Francúzsko] - Plánovaná údržba tunela Mont Blanc

Z dôvodu údržby tunela Mont Blanc bude prevádzka v tuneli prerušená: - z pondelka 7. februára do utorka 8. februára 2022 od 19:30 do 06:00,- z utorka 8. februára do stredy 9. februára 2022 od 19:30 do 06:00,- zo stredy 9. februára do štvrtka 10. februára 2022 od 19:30 do...
Zdroj: User Admin
Dodatočné zimné zákazy jázd v Rakúsku

[Rakúsko] - Dodatočné zimné zákazy jázd v Rakúsku

Rakúsko v stredu 2. februára schválilo zimné zákazy jázd. Dodatočné zákazy jázd platia na diaľniciach A12 Inntal a A13 Brenner pre nákladné vozidlá a jazdné súpravy s maximálnou povolenou hmotnosťou nad 7,5 t, ktorých cieľovou krajinou je: Taliansko alebo iná krajina s tranzitom cez územie Talianska, Nemecko alebo iná krajina s tranzitom cez územie Nemecka. Zákazy...
Zdroj: User Admin
Výška minimálnej mzdy od 1. januára 2022 vo Francúzsku

[Francúzsko] - Výška minimálnej mzdy od 1. januára 2022 vo Francúzsku

Výška minimálnej mzdy vo Francúzsku sa odvíja od kolektívnej zmluvy. Základná výška minimálnej mzdy sa od 1. januára 2022 mení na 10,57 €/hod. Kolektívna zmluva určuje zaradenie vodičov a iných zamestnancov v sektore dopravy do viacerých skupín v závislosti od ich vzdelania, skúseností, náročnosti práce atď.  Vodiči v medzinárodnej doprave spadajú...
Zdroj: User Admin
Zaznamenávanie prechodu hraníc aj vo Švajčiarsku

[Švajčiarsko] - Zaznamenávanie prechodu hraníc aj vo Švajčiarsku

Vo Švajčiarsku bola prijatá nová vyhláška o vodičoch na základe ktorej budú musieť všetci vodiči od 2. februára 2022 zaznamenať prekročenie hranice aj pri vstupe na územie Švajčiarska.
Zdroj: User Admin
Dočasné výnimky z režimu práce vodičov na území Švédska

[Švédsko] - Dočasné výnimky z režimu práce vodičov na území Švédska

V reakcii na mimoriadnu krízovú situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19 prijalo Švédsko dočasné výnimky z časov jázd a odpočinkov pre vodičov vozidiel prepravujúcich všetky druhy tovaru a prepravu osôb. Výnimky platia od 1. februára 2022 do 3. marca 2022 a sú nimi: maximálny týždenný čas jazdy 56 hodín je možné predĺžiť...
Zdroj: User Admin