Informácie podľa krajín


Lotyšsko: Neodbavenie vozidiel

[Lotyšsko] - Lotyšsko: Neodbavenie vozidiel

Latvijas Auto, Riga,  Lotyšsko,nás informovalo o dôsledkoch neodbavení niektorých vozidiel, idúcich z Lotyšskado Ruska a Bieloruska, na hraničných priechodoch Grebneva, Silene a Paternieki.Jednalo sa o nasledujúce prípady:Vozidlo nemalo osvedčenie o technickej spôsobilostiVozidlo nemalo povolenie na prepravu z RuskaBol zistený nefunkčný tachografVeterinárne alebo fitosanitárne osvedčenie bolo vyplnené chybnePrepravovaný tovar neodpovedal veterinárnym požiadavkám RuskaSpomenuté dopravné prostriedky boli na ruských...
Zdroj: User Admin
Taliansko: Priestupky, zákaz jazdy a zadržanie vozidla

[Taliansko] - Taliansko: Priestupky, zákaz jazdy a zadržanie vozidla

Taliansko- zákaz jazdy a zadržanie vozidla a prívesu/návesuV Taliansku cestný dopravca riskuje potrestanie zákazom jazdy, vysokýmipokutami a zdržaním vozidla a prívesu/návesu na 3 mesiace ak jeho vodičporuší určité pravidlá talianskeho cestného zákona.Pravidelne boli zadržiavané cestným dopravcom vozidlá v Taliansku pretoževodiči nedodržiavali taliansky cestný zákon („Codice della Strada“). Vodiči bolipokutovaní a dočasne mali zákaz jazdy...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Poslanci neschválili cestný zákon

[Slovensko] - Slovensko: Poslanci neschválili cestný zákon

Národná rada SR neschválila nový cestný zákon, ktorý vrátil prezident na opätovné prerokovanie. Pri záverečnom hlasovaní podporilo návrh z dielne ministerstva vnútra 70 poslancov, na prelomenie prezidentovho veta bolo potrebných 76 hlasov. Cieľom nových opatrení, ktoré mali nadobudnúť účinnosť 1. októbra 2008, bolo zvýšenie bezpečnosti na cestách a disciplinovanosti vodičov,...
Zdroj: User Admin
Dánsko: uzávierka mosta

[Dánsko] - Dánsko: uzávierka mosta

ITD Dánsko námoznámilo,že most Langeland bude uzatvorený od30.septembra od 3,30hod do 2.októbra 6,00hod.
Zdroj: User Admin
Poľsko: hraničný priechod Medyka

[Poľsko] - Poľsko: hraničný priechod Medyka

Ďalej k správe z 21.augusta námZMPD oznámilo,že je očakávané že hraničnýpriechod Medyka bude dokončený do konca tohto roku.
Zdroj: User Admin
Tunel Chatelard: Nadrozmerné prepravy

[Francúzsko] - Tunel Chatelard: Nadrozmerné prepravy

Ďalej k našej správe z 25. augusta. 3. augusta došlo k požiaru v tunely Chatelard naRN205 a tým pádom došloaj k obmedzeniu pre nadrozmernévozidlá, pre ktoré bol tunel uzavretý do 12 septembra. Pohyb nadrozmernýchvozidiel je od 12. septembra povolený v čase od: PONDELKY  09 00 hod. do 12 00 hod. a ŠTVRTKY od 1500 hod. do 17...
Zdroj: User Admin
Hlohovec: uzávierka cesty

[Slovensko] - Hlohovec: uzávierka cesty

ObÚpre CD a PK nám oznámilo bude úplnáuzávierka cesty II/507 v Hlohovci v čase od 6,00hod do18,00hod dňa 20.09.2008.Miesto uzávierky je od križovatky smiestnou komunikáciou ulica Tolstého, po križovatku smiestnou kominkáciou u M.R. Štefánika. Premávkabude vedená po miestnych komunikáciach a bude vyznačenáprenosným dopravným značením.
Zdroj: User Admin
Ivanka pri Nitre: uzávierka cesty

[Slovensko] - Ivanka pri Nitre: uzávierka cesty

KÚpre CD a PK v Nitre nám oznámilo,že bude uzávierkacesty I/64 od km 1,452 do km 2,293 v úseku od ul.Mojmírovskejpo ul. Na Stanicu v obci Ivanka pri Nitre.Termín trvaniauzávierky je od 02.09.2008 v čase od 7,00hod do 15.11.2008 včase do 17,00hod neprtržite.Obchádzková trasa niejepotrebná nakoľko práce budú realizovanév pracovných...
Zdroj: User Admin
Smolenice: uzávierka cesty

[Slovensko] - Smolenice: uzávierka cesty

ObÚpre CD a PK v Trnave nám oznámilo,že bude čiastočnáuzávierka cesty III/05127.Miesto uzávierky je cestaIII/05127 v km 5,544 až 5,744 v obci Smolenice.Termínuzávierky je 06.09.2008 v čase od 12,00hod do18,00hod.Obojstranná cestná premávka bude vedenástriedavo po volnej polovici vozovky cesty III/05127.
Zdroj: User Admin
Francúzsko: bezpečnostná vesta

[Francúzsko] - Francúzsko: bezpečnostná vesta

Vo Francúzsku je tiež povinnosť, že vodič musí nosiť bezpečnostnú vestu vo vozidle v prípade nehody, alebo        iných nebezpečných situácii v doprave na diaľniaciach a cestách. Ak si zabudnete obliecť bezpečnostú vestu keď ste prinútený zastaviť na ceste a opustiť vozidlo, bude Vám udelená pokuta. Vesta musí byť medzinárodne schválená...
Zdroj: User Admin
Slovinsko: Zmeny v zákazoch jázd

[Slovinsko] - Slovinsko: Zmeny v zákazoch jázd

Chceme upozorniť na zmeny čo sa týka zákazov jázd v Slovinsku. Informácie nájdete v prílohe .Zmeny sú vyznačené červenou farbou.
Zdroj: User Admin
Šahy: oprava vozovky

[Slovensko] - Šahy: oprava vozovky

KÚ pre CD a Pk v Nitre námoznámilo,že na ceste I/66 bude oprava krytu vozovky.Prácesa budú vykonávať od 25.08.2008 do 15.09.2008 v časeo 6.00hod do 18.00hod.Obchádzková trasa nie je potrebnánakoľko práce nie jepotrebná, nakoľko práce budú realizovanépo úsekoch dĺžky premávka bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu, s vyznačenýmdopravným značením a dopravným zariadením.
Zdroj: User Admin
Handlová:uzávierka cesty

[Slovensko] - Handlová:uzávierka cesty

MÚHandlová naém oznámilo,že v dňoch od26.08.2008 – 29.08.2008 bude čiastočnáuzávierka ulice 1.mája z dôvodu realizáciestavby „Rekonštrukcia NTL plynovodov, Handlová – I.etapa“.Uzávierka bude riadne vyznačená prenosnýmdopravným značením v zmysle určenia použitiaprenosného dopravného značenia vydanom Mestskýmúradom v Handlovej, referátom dopravy.
Zdroj: User Admin
Nová Dubnica:uzávierka cesty

[Slovensko] - Nová Dubnica:uzávierka cesty

MÚNová Dubnica nám ohlásilo,že bude úplnáuzávierka miestnej komuniácie Mierove námestie vzastavanom území meste Nová Dubnica.Uzávierkabude 29.08.2008 v čase od 5,00 hod. do 16,00 hod.Všetkadoprava bude presmerovaná a vyznačená príslušnýmidopravnými značkami cez miestne komunikácie - ul.P.O. Hviezdoslava, ul. Trenčianska, ul. J. Kráľa
Zdroj: User Admin