Dodatočné zákazy jázd v Rakúsku

Dodatočné zákazy jázd v Rakúsku

Dňa 30. decembra 2019 rakúska vláda schválila dodatočné zimné zákazy jázd pre nákladné vozidlá s celkovou povolenou hmotnosťou nad 7,5 t. Zákazy jázd budú v platnosti každú sobotu v období od 4. januára 2020 do 14. marca 2020 od 7.00 hod. do 15.00 hod. na diaľniciach A12 (Inntalautobahn) a A13 (Brennerautobahn). Uvedené zákazy sa týkajú vozidiel smerujúcich alebo prechádzajúcich Talianskom alebo Nemeckom.

Argumentom na zavedenie zákazov jázd je podľa rakúskej vlády zvýšenie bezpečnosti, plynulosti cestnej premávky z dôvodu nadpriemernej premávky na uvedených cestách v zimnom období.

Konkrétne soboty so zákazom jazdy:
4. január, 11. január, 18. január, 25. január, 1. február, 8. február, 15. február, 22. február, 29. február, 7. marec a 14. marec od 07:00 do 15:00

 

Okrem uvedeného zákazu jazdy dávame do pozornosti všeobecný zákaz jazdy na celej cestnej a diaľničnej sieti. Zákaz jazdy sa týka nákladných vozidiel s celkovou povolenou hmotnosťou nad 3,5t platnú každú sobotu od 15.00 hod. do nedele 22.00 hod.


Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020