Oznamy

Zasadnutie západoslovenského regionálneho výboru

Zasadnutie západoslovenského regionálneho výboru

Vážený člen, predseda západoslovenského regionálneho výboru vás pozýva na zasadnutie regionálneho výboru,...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Povinné elektronické schránky pre právnické osoby

Povinné elektronické schránky pre právnické osoby

V zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) došlo od 1. augusta 2016 k aktivácii elektronických schránok, ktorých využívanie bolo doteraz dobrovoľné. Začal sa tým proces aktivácie elektronickej schránky pre každú právnickú osobu, ktorá...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Pozvánka na výročné valné zhromaždenie Transfrigoroute International

Pozvánka na výročné valné zhromaždenie Transfrigoroute International

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti účasti na výročnom valnom zhromaždení združenia Transfrigoroute International, ktoré sa bude konať v Londýne v čase od 13. do 14. október 2016. Na zhromaždení sa bude diskutovať o aktuálnych problémoch, ktoré trápia odvetvie dopravcov s chladiarenskými vozidlami. Hlavnou témou je dopad Brexitu a zvolenie nového premiéra vo Veľkej Británie. Počas...
Zdroj: Transfrigoroute International
 
Obmedzená prevádzka v predajniach Motoexpert

Obmedzená prevádzka v predajniach Motoexpert

Dovoľujeme si Vás informovať, že predajne Motoexpert v Banskej Bystrici a v Košiciach budú z technických príčin v obmedzenej prevádzke v nasledujúcich dňoch: Predajňa Motoexpert Banská Bystrica 8.9.2016 od 12.00 hod. ZATVORENÉ 9.9.2016 do 12.00 hod. ZATVORENÉ Predajňa Motoexpert Košice 8.9.2016 od 12.00 hod. ZATVORENÉ 9.9.2016 celý deň ZATVORENÉ V ostatných predajniach Vás radi obslúžime počas bežných...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Databáza členských dopravných spoločností

Databáza členských dopravných spoločností

Na webovej stránke združenia pripravujeme funkciu vyhľadávania členských dopravných spoločností, ktorá by...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Funkčnosť emailových adries

Funkčnosť emailových adries

Združenie ČESMAD Slovakia svojich členov a predplatiteľov pravidelne informuje o najnovšom dianí v oblasti komerčnej...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
IRU Diploma of Honour 2016

IRU Diploma of Honour 2016

Aj tento rok majú možnosť členské spoločnosti združenia ČESMAD Slovakia nominovať svojich...
Zdroj: IRU, ECB
 
Seminár k zavedeniu minimálnej mzdy vo Francúzsku

Seminár k zavedeniu minimálnej mzdy vo Francúzsku

Na základe skutočnosti, že od 1. júla 2016 bude platný zákon o minimálnej...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU