Tlačové správy

24.1.2014 - Stanovisko Združenia

24.1.2014 - Stanovisko Združenia

Prezídium Združenia ČESMAD Slovakia v súvislosti s medializovanými informáciami o zavedení nových sadzieb mýta, spoplatnení ďalších úsekov ciest a monitorovaní ciest II. a III. triedy, zaujalo toto zásadné stanovisko:   1. Zmeny v mýtnom systéme zvýšili náklady dopravy na mýtnych poplatkoch oproti roku 2013 v priemere až o 40 percent. Ak berieme do úvahy zníženie sadzieb pre ekologické...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
ČESMAD Slovakia víta rokovania o financovaní samospráv

ČESMAD Slovakia víta rokovania o financovaní samospráv

Združenie cestných dopravcov Slovenskej republiky ČESMAD Slovakia víta rokovania predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Hrušovského s predsedami vyšších územnosprávnych celkov o financovaní regionálnych a miestnych samospráv. Viac informácií je k dispozícii v priloženej tlačovej správe.
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Konferencia o cestnej doprave vysielaná Televíziou TA3

Konferencia o cestnej doprave vysielaná Televíziou TA3

Na podnet Združenia ČESMAD Slovakia sa v piatok 4.  novembra 2011 od 11. hodiny v spolupráci s Televíziou TA3 naživo vysielala Konferencia o cestnej doprave. Viac informácií je k dispozícii v prílohe. Obrazový materiál je k dispozícii vo Fotogalérii.
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Plošný zákaz vjazdu kamiónov na cesty II. a III. triedy nebude

Plošný zákaz vjazdu kamiónov na cesty II. a III. triedy nebude

„Pracujeme na technickom riešení vo forme vymedzenia reálnych, konkrétnych úsekov aj cez dopravné značenie," povedal minister. Na vymedzených úsekoch ciest druhej a tretej triedy by bol zvislým dopravným značením zakázaný prejazd kamiónov nad 12 ton. Dohodnuté zmeny by mali v parlamente predložiť poslanci formou pozmeňujúceho návrhu k novelizácii cestného zákona....
Zdroj: SITA