Tlačové správy

Novela zákona o zamestnávaní cudzincov nič nevyrieši

Novela zákona o zamestnávaní cudzincov nič nevyrieši

Združenie ČESMAD Slovakia, ktoré zastupuje takmer 900 slovenských dopravných spoločností nesúhlasí s rozsahom pripravovanej novely Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o zamestnávaní zamestnancov z krajín mimo krajín Európskej únie. Zmeny, ktoré sa týkajú len vnútropodnikových presunov a sezónnych prác neriešia skutočné problémy slovenských podnikateľov. Zákon by sa podľa zástupcov...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
ČESMAD upozornil na problémové zákony o minimálnej mzde

ČESMAD upozornil na problémové zákony o minimálnej mzde

Zástupcovia združenia ČESMAD Slovakia a niekoľko zástupcov priamo z radov dopravcov sa zúčastnilo pokojného protestu, pomocou ktorého chceli slovenské dopravné spoločnosti poukázať na rozporuplné znenie francúzskeho zákona o minimálnej mzde. V rámci medzinárodnej akcie, kde sa podobné protesty uskutočnili aj v ďalších deviatich európskych štátoch, boli prezident združenia Ing. Pavol Jančovič a generálny tajomník združenia Ing....
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Dopravcovia žiadajú ochranu voľného trhu

Dopravcovia žiadajú ochranu voľného trhu

Napriek tomu, že nemecký zákon o minimálnej mzde, ktorý určuje podmienky aj zahraničným dopravcom na nemeckom území je ešte stále v procese infrigmentu s Európskou komisiou, do platnosti vstúpi 1. júla podobný zákon vo Francúzsku. V praxi to znamená, že od tohto dátum bude dopravná spoločnosť, ktorá bude prepravovať tovar do alebo z Francúzska, povinná...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
ČESMAD Slovakia pod vedením nového prezidenta

ČESMAD Slovakia pod vedením nového prezidenta

V jednom z najvplyvnejších záujmových združení, ČESMAD Slovakia, sa po riadnych a právoplatných voľbách zmenilo obsadenie najvyššieho postu v rámci štruktúr združenia. Aktuálnym prezidentom združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky sa tak po hlasovaní členov prezídia stal Ing. Pavol Jančovič, ktorý pôsobí v oblasti dopravy už 28 rokov. Konateľ spoločnosti TOPNAD...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Schengenský priestor je dôležitý pre cestnú dopravu

Schengenský priestor je dôležitý pre cestnú dopravu

Kritická situácia a stále častejší ohlas rozpadu schengenského priestoru by komerčnú cestnú dopravu v rámci Európy spomalil a výrazne skomplikoval. Zástupcovia dopravcov preto žiadajú riešenia, ktoré by zabránili takémuto scenáru. Zástupcovia združenia Česmad upozorňujú, že úplné alebo aj čiastočné zaniknutie princípov schengenského priestoru by malo výrazne negatívny vplyv na slovenskú...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
ČESMAD oslavuje 50. výročie

ČESMAD oslavuje 50. výročie

Bolo to presne 21. februára 1966, keď bola jedenástimi štátnymi československými podnikmi ČSAD podpísaná zmluva, ktorá hovorila o vzniku novej profesijnej organizácie pod názvom Československé sdružení mezinárodní automobilových dopravců (Československé združenie medzinárodných automobilových dopravcov) – ČESMAD.Vedúcu úlohu v začiatkoch zastávalo ešte Ministerstvo dopravy. Vznik združenia bol v tomto období ojedinelý...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Lebo dopravní experti povedali...

Lebo dopravní experti povedali...

Združenie Česmad Slovakia tak vyzýva vládu SR a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, aby už ďalej nepokračovalo s výstavbou diaľnic a rýchlostných komunikácií. Načo je vlastne potrebné ich stavať, keď na nich nakoniec nemôžeme jazdiť? A jazdiť nemôžeme, lebo sa tak rozhodli starostovia obcí, ktorých sa to ani netýka....
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Zmena zákazov jázd by pozitívne ovplyvnila počty kamiónov na cestách

Zmena zákazov jázd by pozitívne ovplyvnila počty kamiónov na cestách

Združenie Česmad Slovakia aj naďalej trvá na tom, aby bola v novele zákona o cestnej premávke upravená doba pre víkendový zákaz jázd nákladných vozidiel. Podľa združením navrhovanej úpravy, v ktorej by mohli nákladné vozidlá jazdiť v nedeľu do 7,00 hod ráno, by došlo k prerozdeleniu počtu kamiónov, ktoré po skončení...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU