Tlačové správy

Rakúsko sa zbavuje zahraničných dopravcov

Rakúsko sa zbavuje zahraničných dopravcov

Začiatkom nového roku došlo k zmene v rámci rakúskeho zákona o minimálnej mzde a podmienky vyplývajúce z tohto zákona sa tak začali týkať aj dopravných spoločností a vodičov, ktorí vykonávajú prepravu tovaru či osôb do alebo z Rakúska, a teda nie len kabotážnej dopravy, ako tomu bolo doteraz. Aj náš...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Štátne podmienky brzdia rozvoj podnikania v cestnej doprave

Štátne podmienky brzdia rozvoj podnikania v cestnej doprave

Slovenské dopravné spoločnosti sa vplyvom nepriaznivých podmienok vytvorených štátom dostávajú na okraj európskeho trhu cestnej dopravy. Daňovo odvodové zaťaženie dopravcov zo Slovenska brzdí rozvoj podnikania v tomto sektore, ktorý sa dá pozorovať vo všetkých okolitých štátoch. Podľa analýzy spracovanej na žiadosť združenia ČESMAD Slovakia, ktoré zastupuje viac ako 800 dopravných...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Zvýšenie cien PZP je pre dopravcov neakceptovateľné

Zvýšenie cien PZP je pre dopravcov neakceptovateľné

Združenie ČESMAD Slovakia, ktoré združuje takmer 800 slovenských dopravných spoločností ostro kritizuje  vládny návrh novely Zákona o poisťovníctve, ktorý by zaviedol 8 % odvod z neživotného poistenia. Poisťovne proklamujú, že táto úprava by skôr či neskôr znamenala, že budú nútené zvýšiť ceny poistiek, aby boli schopné plniť svoje záväzky a...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Rýchla rekonštrukcia úseku cesty I/65 je nevyhnutná

Rýchla rekonštrukcia úseku cesty I/65 je nevyhnutná

Plánovaná dlhodobá uzávierka úseku cesty prvej triedy I/65 Kremnica -Kremnické Bane, vážne skomplikuje premávku nákladných vozidiel na medzinárodne významnej spojnice severu s juhom. Združenie ČESMAD Slovakia a jeho takmer 900 členských dopravných spoločností preto žiada o urýchlené konanie a nápravu kritickej situácie správcu komunikácie – Slovenskú správu ciest. Pôvodná dvojročná...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Novela zákona o zamestnávaní cudzincov nič nevyrieši

Novela zákona o zamestnávaní cudzincov nič nevyrieši

Združenie ČESMAD Slovakia, ktoré zastupuje takmer 900 slovenských dopravných spoločností nesúhlasí s rozsahom pripravovanej novely Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o zamestnávaní zamestnancov z krajín mimo krajín Európskej únie. Zmeny, ktoré sa týkajú len vnútropodnikových presunov a sezónnych prác neriešia skutočné problémy slovenských podnikateľov. Zákon by sa podľa zástupcov...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
ČESMAD upozornil na problémové zákony o minimálnej mzde

ČESMAD upozornil na problémové zákony o minimálnej mzde

Zástupcovia združenia ČESMAD Slovakia a niekoľko zástupcov priamo z radov dopravcov sa zúčastnilo pokojného protestu, pomocou ktorého chceli slovenské dopravné spoločnosti poukázať na rozporuplné znenie francúzskeho zákona o minimálnej mzde. V rámci medzinárodnej akcie, kde sa podobné protesty uskutočnili aj v ďalších deviatich európskych štátoch, boli prezident združenia Ing. Pavol Jančovič a generálny tajomník združenia Ing....
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Dopravcovia žiadajú ochranu voľného trhu

Dopravcovia žiadajú ochranu voľného trhu

Napriek tomu, že nemecký zákon o minimálnej mzde, ktorý určuje podmienky aj zahraničným dopravcom na nemeckom území je ešte stále v procese infrigmentu s Európskou komisiou, do platnosti vstúpi 1. júla podobný zákon vo Francúzsku. V praxi to znamená, že od tohto dátum bude dopravná spoločnosť, ktorá bude prepravovať tovar do alebo z Francúzska, povinná...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
ČESMAD Slovakia pod vedením nového prezidenta

ČESMAD Slovakia pod vedením nového prezidenta

V jednom z najvplyvnejších záujmových združení, ČESMAD Slovakia, sa po riadnych a právoplatných voľbách zmenilo obsadenie najvyššieho postu v rámci štruktúr združenia. Aktuálnym prezidentom združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky sa tak po hlasovaní členov prezídia stal Ing. Pavol Jančovič, ktorý pôsobí v oblasti dopravy už 28 rokov. Konateľ spoločnosti TOPNAD...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU