Informácie podľa krajín


Aktualizácia výnimiek zo zákazov jázd v Nemecku

[Nemecko] - Aktualizácia výnimiek zo zákazov jázd v Nemecku

Na základe informácie z Nemeckého federálneho úradu pre nákladnú dopravu BAG spolková krajina Bavorsko pristúpila k zrušeniu zákazov jázd do 30. júna 2021, pre nevyhnutnú dopravu. Zákazy jázd sú tým pádom na celom území Nemecka zrušené do 30. júna 2021 pre všetky prepravy, s výnimkou spolkovej krajiny Bavorsko, kde sa...
Zdroj: User Admin
Zákaz jazdy na talianskej diaľnici A22

[Taliansko] - Zákaz jazdy na talianskej diaľnici A22

Aby sa predišlo dopravným komplikáciám počas štátnych sviatkov v Rakúsku a Nemecku bol na diaľnici A22 v Taliansku zavedený zákaz jazdy. Zákaz jazdy na talianskej diaľnici A22 v úseku od mesta Strzing k štátnej hranici bude v platnosti pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5t v čase od 0.00 h do 22.00 h počas 13....
Zdroj: User Admin
Nový mýtny systém v Poľsku

[Poľsko] - Nový mýtny systém v Poľsku

Ako informuje portál www.etoll.gov.pl, v prvej polovici júna 2021 sa spustí nový elektronický mýtny systém v Poľsku. Tento systém bude využívať satelitnú technológiu a nahradí tak aktuálny systém ViaToll, ktorá využívala mikrovlnnú technológiu DRSC. Výhodou novej technológie podľa prevádzkovateľa bude, že už nebude potrebné chodiť na zákaznícke centrá a všetky náležitosti sa budú dať...
Zdroj: User Admin
Taliansko zrušilo výnimky zo zákazov jázd

[Taliansko] - Taliansko zrušilo výnimky zo zákazov jázd

Na základe informácie z talianskeho generálneho riaditeľstva pre cestnú dopravu (MIMS) boli na území Talianska zrušené výnimky zo zákazov jázd pre nákladné vozidlá idúce v medzinárodnej doprave. Tieto zákazy jázd boli zrušené od marca 2021 z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie spôsobenej ochorením COVID-19.Aktuálne obmedzenia počas víkendov a štátnych sviatkov na území Talianska je možné...
Zdroj: User Admin
Výnimky zo zákazov jázd vo Francúzsku

[Francúzsko] - Výnimky zo zákazov jázd vo Francúzsku

Francúzske orgány  v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou COVID-19 čiastočne rušia niektoré zákazy jázd pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5 t. Výnimky sa týkajú iba určitých druhov tovarov v konkrétne dni: pre vozidlá zásobujúce obchody základnými produktami (potraviny pre ľudskú spotrebu, potrava pre zvieratá, drogéria, hygienické potreby, lieky, zásobovanie záhradných centier) je...
Zdroj: User Admin
Zákaz jazdy v Maďarsku

[Maďarsko] - Zákaz jazdy v Maďarsku

Napriek snahe maďarského združenia MKFE o zabezpečenie výnimky zo zákazu jazdy na sobotu 1. mája 2021 bude zákaz v platnosti od soboty 1. mája v čase od 8.00 h nepretržite do nedele 2. mája 2021 do 22.00 h. Zákaz jazdy sa vzťahuje na nákladné vozidlá, ktorých celková hmotnosť presahuje 7,5 t.
Zdroj: User Admin
Zrušené zákazy jázd v Grécku

[Grécko] - Zrušené zákazy jázd v Grécku

Ministerstvo dopravy v Grécku oznámilo udelenie výnimky zo zákazov jázd pre nákladné vozidlá počas pravoslávnych veľkonočných sviatkov na gréckych národných cestách počas nasledujúcich dní: apríl 2021 apríl 2021 máj 2021 máj 2021
Zdroj: User Admin
Zrušené zákazy jázd v Španielsku

[Španielsko] - Zrušené zákazy jázd v Španielsku

Generálne riaditeľstvo pre dopravu v Španielsku rozhodlo o zrušení zákazov jázd v období od 30. apríla 2021 do 3. mája 2021 pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7,5t, ktoré vykonávajú prepravu nebezpečných vecí alebo nadrozmernú prepravu na základe špeciálneho povolenia. Dôvodom je podpora nákladnej dopravy v čase krízy spôsobenej pandémiou COVID-19.
Zdroj: User Admin
Nové vnútroštátne pravidlá v Nemecku

[Nemecko] - Nové vnútroštátne pravidlá v Nemecku

Od soboty 24. apríla 2021 Nemecko zaviedlo nové opatrenia proti šíreniu COVID-19. Nové pravidlá platia vo všetkých okresoch a mestách so 7-dňovou incidenciou nad 100. Vzhľadom k tomu, že pre vodičov je prakticky nemožné sledovať aktuálnu pandemickú situáciou v Nemecku, odporúčame na celom území dodržiavať opatrenia uvedené nižšie. Vodiči by mali byť oboznámení s nasledujúcimi...
Zdroj: User Admin
Podmienky vstupu do Talianska

[Taliansko] - Podmienky vstupu do Talianska

Talianske združenie dopravcov CONFETRA nás informovalo o predĺžení určitých povinností pre profesionálnych vodičov pri vstupe na územie Talianska. Zahraniční vodiči, ktorí v uplynulých dňoch navštívili jednu z krajín s kategóriou A, B, C, D alebo Francúzsko naďalej musia mať pri sebe vypísaný formulár pre vstup na územie Talianska. Rovnako tak pre nich platí...
Zdroj: User Admin
Zrušenie povolenia pred príchodom do grófstva Kent

[Veľká Británia] - Zrušenie povolenia pred príchodom do grófstva Kent

Pri ceste z Veľkej Británie do Európskej Únie cez prístav Dover alebo Eurotunel sa od utorka 20. apríla 2021 nevyžaduje povolenie pre vstup do grófstva Kent (tzv. Kent Access Permit). Okrem toho bola v platnosti aj kontrola pripravenosti nákladného vozidla na prekročenie hranice. Táto kontrola bola tiež s okamžitou platnosťou zrušená. Británia usúdila,...
Zdroj: User Admin
Výnimka na dojazd

[Slovensko] - Výnimka na dojazd

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami všeobecnú výnimku zo zákazu jazdy na 1. a 8. mája 2021. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I triedy a cestách pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na územie...
Zdroj: User Admin
Nemecko zrušilo dočasné kontroly na nemecko-českých hraniciach

[Česká republika] - Nemecko zrušilo dočasné kontroly na nemecko-českých hraniciach

Nemecko oznámilo, že od 15. apríla ruší dočasne zavedené kontroly na hraničných priechodoch medzi Nemeckom a Českou republikou z dôvodu pandémie COVID-19, ktoré vykonávalo od 14. februára 2021. Kontroly na pozemnej hranici s Rakúskom z dôvodu kontroly migrácie však napríklad zachová do 11. mája 2021. Dočasné kontroly na vnútorných hraniciach únie v rámci schengenského...
Zdroj: User Admin
Údržba tunela Mont Blanc

[Francúzsko] - Údržba tunela Mont Blanc

Z dôvodu prebiehajúcej údržby bude v tuneli Mont Blanc prerušená premávka v utorok 13. apríla 2021 v čase od 19.30 h do 6.00 h. Premávka v tuneli tak bude prerušená na dobu 10,5 hodiny.
Zdroj: User Admin
Medzi Bieloruskom a Litvou boli otvorené tri hraničné priechody

[Bielorusko] - Medzi Bieloruskom a Litvou boli otvorené tri hraničné priechody

Od pondelka 12. apríla 2021 boli uvedené do prevádzky tri hraničné priechody s určitými obmedzeniami medzi Bieloruskom a Litvou: Vidzy (BLR) - Tverečius (LTU) je možné využiť na prekročenie hranice osobami bez ohľadu na ich štátne občianstvo, prázdnymi nákladnými vozidlami a vozidlami osobnej dopravy s maximálnou povolenou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony s najviac...
Zdroj: User Admin
Lode, vlaky, terminály – poľská ponuka pre expanziu slovenského biznisu

[Poľsko] - Lode, vlaky, terminály – poľská ponuka pre expanziu slovenského biznisu

Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave v spolupráci so Zväzom logistiky a zasielateľstva, združením ČESMAD Slovakia a Trnavskou regionálnou komorou SOPK vás srdečne pozývajú na 2. výročný bezplatný seminár v online forme s názvom Lode, vlaky, terminály – poľská ponuka pre expanziu slovenského biznisu, brexit je realitou plus loďou a vlakom na Ďaleký východ On-line diskusia prostredníctvom...
Zdroj: User Admin