Informácie podľa krajín


Generálny štrajk v Taliansku

[Taliansko] - Generálny štrajk v Taliansku

Viaceré talianske odborové zväzy vyhlásili generálny štrajk, ktorý sa má uskutočniť v piatok 2. decembra 2022. Dôvodom štrajku má byť široké spektrum problémov vo verejnom a privátnom sektore, na ktoré chcú poukázať. Upozorňujeme, že táto udalosť môže negatívne ovplyvniť aj plynulosť cestnej premávky.
Zdroj: User Admin
Aktualizácia: Protest na hraničnom priechode Břeclav – Brodské

[Slovensko] - Aktualizácia: Protest na hraničnom priechode Břeclav – Brodské

Hraničný priechod Břeclav – Brodské, na ktorom sa dnes 7. novembra malo uskutočniť blokovanie cestnej premávky je v tejto chvíli úplne prejazdný. Oproti pôvodným plánom dopravcovia nezablokovali diaľnicu D2, ale v noci znemožnili výjazd z odstavného parkoviska na slovenskej strane. Túto aktivitu neskôr ukončili. Časť protestujúcich stále ostáva na mieste...
Zdroj: User Admin
Tranzit Bieloruskom sa neustále komplikuje

[Bielorusko] - Tranzit Bieloruskom sa neustále komplikuje

Nariadenie Rady ministrov Bieloruskej republiky č. 604 zo 14. septembra 2022, ktoré vstúpilo do platnosti 3 dni po jeho oficiálnom zverejnení, okrem iného dopĺňa povinnosti požadované pri prepravách tovarov v cestnej doprave: Ak sa prepravujú hotové lieky vrátane voľne ložených, zdravotnícke pomôcky, ich náhradné diely, suroviny, komponenty na výrobu liekov a...
Zdroj: User Admin
Uzávierka nemeckej diaľnice A7

[Nemecko] - Uzávierka nemeckej diaľnice A7

Od štvrtka 17. novembra 22.00 h do pondelka 21. novembra 5.00 h bude úplne uzavretá diaľnica A7 v úseku medzi križovatkami Volkspark a Heimfeld. Do prístavu cez križovatku Waltershof bude možné sa dostať do piatku 18. novembra 22.00 h. Vnútroštátna doprava bude vo veľkom rozsahu odklonená. Obchádzková trasa smerujúca na...
Zdroj: User Admin
Výnimka na dojazd

[Slovensko] - Výnimka na dojazd

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami všeobecnú výnimku zo zákazu jazdy na 1. a 17. novembra 2022 Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na...
Zdroj: User Admin
Dodatočné zákazy jázd v Baskicku

[Španielsko] - Dodatočné zákazy jázd v Baskicku

Pre nákladné vozidlá s hmotnosťou nad 7,5 t budú počas nadchádzajúcich sviatkov v španielskom regióne Baskicko platiť nasledujúce obmedzenia: Piatok 28. októbra od 17.00 h do 19.00 h: A-8 v smere na Kantábriu od km 119,5, N-634 v smere na Kantábriu od km 107 (Bilbao). Sobota 29. októbra od 11.00 h...
Zdroj: User Admin
Úplná uzávierka tunela Mont Blanc

[Francúzsko] - Úplná uzávierka tunela Mont Blanc

Upozorňujeme, že z dôvodu realizácie opravy vozovky v celej jej dĺžke a iných prác v tuneli bude tunel Mont Blanc úplne uzavretý od pondelka 17. októbra od 17.00 h do pondelka 7. novembra do 10.00 h.Alternatívne trasy je možné nájsť na mape nižšie
Zdroj: User Admin
Dočasné výnimky pre distribúciu pohonných látok vo Francúzsku

[Francúzsko] - Dočasné výnimky pre distribúciu pohonných látok vo Francúzsku

Európska komisia nás informovala o výnimkých z režimu práce vodičov vo Francúzsku. Výnimka sa vzťahuje na prepravu pohonných látok a platí do 14. októbra 2022 (vrátane).  Výnimka z časov riadenia a odpočinku vodičov zapojených do prepravy pohonných látok umožňuje: - prekročenie maximálnej dennej doby riadenia o 1 hodinu,- prekročenie maximálnej...
Zdroj: User Admin
Uznávanie získaného „harmonizovaného kódu 95“ v inom členskom štáte, ktorý je zaznačený v osvedčení vodiča

[Slovensko] - Uznávanie získaného „harmonizovaného kódu 95“ v inom členskom štáte, ktorý je zaznačený v osvedčení vodiča

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky nás informovalo o zmenách v uznávaní získaného „harmonizovaného kódu 95" podľa článku 10 ods. 2 smernice 2003/59/ES Európskeho parlamentu a Rady z 15. júla 2003 o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy. Ministerstvo podľa tejto zmeny uznáva...
Zdroj: User Admin
Povinnosť používať aplikáciu TIR-EPD do Moldavska

[Moldavsko] - Povinnosť používať aplikáciu TIR-EPD do Moldavska

Upozorňujeme dopravcov vykonávajúcich prepravy na podklade karnetov TIR do Moldavska, že sú povinní podávať predbežné colné vyhlásenie TIR prostredníctvom elektronickej aplikácie TIR-EPD v predstihu, ešte pred príchodom na moldavský hraničný priechod. Uvedená povinnosť má urýchliť priebeh colných formalít na štátnych hraniciach Moldavska a platí tak pre prepravy tovarov vstupujúcich do Moldavska, ako...
Zdroj: User Admin
TIR-EPD v Turkménsku

[Turkmenistan] - TIR-EPD v Turkménsku

Aplikácia TIR-EPD je už funkčná aj v Turkménsku. Štátny colný výbor Turkménska potvrdil, že aplikácia TIR-EPD plne vyhovuje colným požiadavkám Turkménska a je funkčná pre tranzitné a dovozné prepravy na týchto colných úradoch: 07223 – Artyk gumruk posty 07317 – Parom gecelgesi gumruk posty 07364 – Farap awtoyollary gumruk posty 07225 – Sarahs...
Zdroj: User Admin
Pristúpenie k protokolu e-CMR v Kirgizsku

[Kirgizsko] - Pristúpenie k protokolu e-CMR v Kirgizsku

Kirgizsko pristúpilo k Protokolu e-CMR, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou digitalizácie prepravy tovaru a súčasne posilňuje jej bezpečnosť a konkurencieschopnosť. Digitálna e-CMR eliminuje papierovú administratívu, čím znižuje manipulačné náklady, odstraňuje administratívne a fakturačné oneskorenia, ako aj nezrovnalosti na miestach doručenia. Zvyšuje transparentnosť a bezpečnosť v celom logistickom reťazci a poskytuje presnejšie dáta na sledovanie zásielok s prístupom k informáciám o vyzdvihnutí...
Zdroj: User Admin
Ruská federácia obmedzí dopravcov usadených v EÚ a ďalších krajinách

[Rusko] - Ruská federácia obmedzí dopravcov usadených v EÚ a ďalších krajinách

Vláda Ruskej federácie vydala 30. septembra 2022 rozhodnutie č. 1728, ktorým zaviedla  obmedzenia pre nákladnú dopravu, pre dopravcov usadených v Európskej únií a voči ďalším štátom. Obmedzenia sa týkajú  bilaterálnej, tranzitnej a treťoštátnej prepravy. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 10. októbra 2022 a platí do 31.decembra 2022. Zákaz sa nevzťahuje na poštové služby a tovary uvedené v rozhodnutí....
Zdroj: User Admin
Zvýšenie sadzieb mýta v Maďarsku

[Maďarsko] - Zvýšenie sadzieb mýta v Maďarsku

Maďarské združenie cestných dopravcov MKFE nás informovalo o navýšení mýtnych sadzieb. Od 15. októbra 2022 sa sadzby zvýšia o 15,6 %. Okrem zmeny mýtnych sadzieb bola schválená vyhláška, podľa ktorej budú mýtne sadzby každoročne upravované dňa 1. októbra o mieru inflácie, stanovenú štatistickým úradom pre mesiac júl toho istého roku.Aktualizovaná tabuľka s mýtnymi sadzbami...
Zdroj: User Admin
Hraničné kontroly by nemali obmedzovať prepravy

[Slovensko] - Hraničné kontroly by nemali obmedzovať prepravy

Združenie cestných dopravcov Slovenskej republiky prijalo so znepokojením informáciu o dočasnom obnovení hraničných kontrol Českej republiky na hraniciach so Slovenskom. Podobné opatrenia v čase pandémie koronavírusu výrazne obmedzovali plynulú cestnú premávku a komplikovali pracovné podmienky dopravným firmám a výrobným podnikom. „Obmedzenia na hraniciach výrazne prispejú k zhoršeniu podmienok nielen pre slovenských cestných dopravcov a ich vodičov,...
Zdroj: User Admin
Registrácia dopravných kapacít pre humanitárnu pomoc

[Slovensko] - Registrácia dopravných kapacít pre humanitárnu pomoc

Rezort dopravy opätovne vyzýva dopravcov, aby sa zapojili do prepravy odídencov z Ukrajiny, respektíve na doručovaní humanitárnej pomoci v rámci pomoci Ukrajine. Dopravcovia, ktorí majú záujem sa zapojiť do pomoci pri preprave odídencov a humanitárnej pomoci, musia vyplniť editovateľný dotazník. Najskôr je potrebné si ho stiahnuť vo formáte PDF, následne vyplniť...
Zdroj: User Admin