Informácie podľa krajín


Veľká Británia – Dopravné obmedzenie na M20

[Veľká Británia] - Veľká Británia – Dopravné obmedzenie na M20

Od 22. augusta 2021 do 6. septembra 2021 budú prebiehať práce na údržbe mosta, ktorý vedie ponad diaľnicu M20 na ceste A249. Tieto práce budú mať vplyv na účastníkov cestnej premávky, ktorí prechádzajú z M2 na diaľnicu M20 po ceste A249 v smere na Londýn.Údržba mosta by mala prebiehať cez noc od...
Zdroj: User Admin
Povinnosť navigačných plomb pri vstupe do Bieloruska z Litvy

[Bielorusko] - Povinnosť navigačných plomb pri vstupe do Bieloruska z Litvy

Bieloruská vláda vydala nariadenie č. 439, ktoré ukladá povinnosť používať navigačné plomby pri vstupe do Bieloruska z Litvy po ceste a to v prípade bilaterálnych prepráv ako aj tranzitu. Táto povinnosť sa nevzťahuje na tovar prepravovaný v režime colného tranzitu z ruského Kaliningradského regiónu do Bieloruska tranzitujúceho cez Litvu, ako aj na nadmerné a nadrozmerné prepravy,...
Zdroj: User Admin
Úprava zákazu jazdy v Maďarsku počas nadchádzajúceho sviatku a víkendu

[Maďarsko] - Úprava zákazu jazdy v Maďarsku počas nadchádzajúceho sviatku a víkendu

Na základe rozhodnutia maďarského ministerstva inovácii a technológii došlo k úprave zákazu jazdy počas sviatku 20. augusta 2021 a následného víkendu 21. – 22. augusta 2021.Zákaz jazdy bude v platnosti:- v piatok 20. augusta 2021 od 08:00 h do 20. augusta 2021 do 22:00 h,  (jazda je povolená od piatka 20. augusta 2021 od 22:00...
Zdroj: User Admin
Zákaz opravy vozidla stojacieho na verejnej komunikácii v Španielsku

[Španielsko] - Zákaz opravy vozidla stojacieho na verejnej komunikácii v Španielsku

V Španielsku vstúpil do platnosti kráľovský dekrét č. 159/2021, ktorým sa ustanovujú nové podmienky pre cestné zásahy v prípade poruchy vozidla na verejnej komunikácii. Tento dekrét sa vzťahuje na všetky vozidlá  jazdiacich v Španielsku bez rozdielu či ide o španielskeho alebo iného  dopravcov. Dekrét zakazuje vykonávať opravy na pokazených vozidlách stojacich na verejnej komunikácii....
Zdroj: User Admin
Podmienky vstupu na územie Slovinska

[Slovinsko] - Podmienky vstupu na územie Slovinska

Aktualizácia 16. augusta 2021 Ako nás informovalo Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky slovinská vláda prijala nové nariadenie upravujúce vstup do Slovinska, ktoré platí od 16. augusta 2021. Naďalej platí výnimka pre pracovníkov v medzinárodnej preprave z povinnosti preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením o zaočkovaní/prekonaní ochorenia COVID-19  a povinnosti absolvovania...
Zdroj: User Admin
Zavedenie navigačných plomb pri preprave tovaru z Litvy

[Bielorusko] - Zavedenie navigačných plomb pri preprave tovaru z Litvy

Štátny colný výbor Bieloruska zaviedol opatrenia týkajúce sa tovarov vstupujúcich na územie Bieloruska z Litvy, vrátane tranzitných prepráv. Dňa 30. augusta 2021 nadobúda účinnosť Uznesenie Rady ministrov Bieloruskej republiky č. 439 zo dňa 28. júla 2021, ktorým sa zavádza povinné používanie navigačných plomb pri cestnom dovoze tovarov do Bieloruskej republiky z územia...
Zdroj: User Admin
Rozšírenie zoznamu zakázaných tovarov z Ukrajiny

[Ukraina] - Rozšírenie zoznamu zakázaných tovarov z Ukrajiny

S účinnosťou od 2. júla 2021 sa rozšíril zoznam zakázaného tovaru pri dovoze z Ukrajiny do Ruskej federácie. S účinnosťou od 2. júla 2021 bol Nariadením vlády Ruskej federácie č. 1035 zo dňa 28. júna 2021 rozšírený zoznam zakázaného tovaru vstupujúceho na územie Ruskej federácie z Ukrajiny. Zákaz sa týka tovarov určených pre Ruskú...
Zdroj: User Admin
Zavedenie elektronického poradia na hraničných priechodoch Kazachstanu

[Kazachstan] - Zavedenie elektronického poradia na hraničných priechodoch Kazachstanu

Pilotný projekt bol spustený  26. 7. 2021 na cestnom hraničnom priechode s Uzbekistanom. Vodiči sa môžu pre príjazd na cestný hraničný priechod s Uzbekistanom B. Konysbaev registrovať, a to v on-line aplikácii na stránke: https://www.e-border.kz/ O úspešnej registrácii je vodič informovaný prostredníctvom sms správy a e-mailu. Po príchode na hraničný...
Zdroj: User Admin
Zákaz dovozu niektorých tovarov pochádzajúcich z Ruska

[Ukraina] - Zákaz dovozu niektorých tovarov pochádzajúcich z Ruska

Ukrajina zakázala dovoz ďalších kategórií tovarov z Ruskej federácie. S účinnosťou od 13. apríla 2021 vstúpil do platnosti nový zákaz dovozu 24 kategórii výrobkov pochádzajúcich z Ruskej federácie. Kabinet ministrov Ukrajiny prijal rezolúciu, ktorou sa mení zoznam zakázaných výrobkov pre dovoz na územie Ukrajiny z Ruskej federácie, schválený rezolúciou č. 1147 zo dňa 30....
Zdroj: User Admin
Dodatočný zákaz jazdy v Rumunsku

[Rumunsko] - Dodatočný zákaz jazdy v Rumunsku

Vzhľadom na extrémne horúčavy bol v Rumunsku vydaný zákaz jazdy pre vozidlá s maximálnou povolenou hmotnosťou nad 7,5 t na celej cestnej sieti s výnimkou krajov Harghita, Neamt, Suceava a Botosani. Zákaz platí každý deň od štvrtka 29. júla 2021 do soboty 31. júla 2021 od 12:00 h do 20:00 h. Výnimku zo...
Zdroj: User Admin
 Aktualizácia dopravná situácia v Nemecku

[Nemecko] - Aktualizácia dopravná situácia v Nemecku

Intenzívne dažde a následné prívalové povodne viedli v Nemecku k dopravným obmedzeniam, najmä v regiónoch Severné Porýnie - Vestfálsko a Porýnie - Falcko. Aktuálne informácie o dopravnej situácii je možné nájsť na https://www.adac.de/news/unwetter-in-deutschland . Trvalý odkaz na dopravnú situáciu v Nemecku je tiež k dispozícii tu.
Zdroj: User Admin
Podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky od 9. júla 2021

[Slovensko] - Podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky od 9. júla 2021

Vo štvrtok 8. júla 2021 bola upravená Vyhláška úradu verejného zdravotníctva SR č. 226, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR.Na základe vyhlášky sa menia podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky, ktoré budú v platnosti od 9. júla 2021 od 6:00 h....
Zdroj: User Admin
Zákazy jázd na území Nemecka

[Nemecko] - Zákazy jázd na území Nemecka

Upozorňujeme dopravcov, že zákazy jázd v Nemecku sa už uplatňujú v štandardnom režime. Výnimky zo zákazov jázd boli v platnosti do konca júna 2021.Pripomíname, že zákazy jázd v Nemecku počas letného obdobia od 1. júla do 31. augusta budú každú sobotu v čase od 7.00 h do 20.00 h na vybraných úsekoch ciest. Zoznam úsekov ciest...
Zdroj: User Admin
Letné zákazy jázd na území Rakúska

[Rakúsko] - Letné zákazy jázd na území Rakúska

Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU nás informovala o dodatočných letných zákazoch jázd na území Rakúska. Upozorňujeme, že tieto zákazy jázd sa nenachádzajú v aktuálnom vydaní časopisu Kilometer a sú v platnosti od soboty 3. júla. Kategória vozidiel Nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5t Zákazy jázd Všetky soboty od 3. júla do 28. augusta (vrátane)...
Zdroj: User Admin
Výnimka na dojazd

[Slovensko] - Výnimka na dojazd

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcim štátnym sviatkom všeobecnú výnimku zo zákazu jazdy na 5. júla 2021. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I triedy a cestách pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na územie Slovenskej...
Zdroj: User Admin
Možnosť registrácie colného odbavenia na hraničnom priechode Kamenny Log

[Litva] - Možnosť registrácie colného odbavenia na hraničnom priechode Kamenny Log

Od 10. júna 2021 je na hraničnom priechode s Litvou ponúkaná platená služba elektronickej rezervácie colného odbavenia. Rezervácia umožňuje výber časového okna pre odbavenie na hraničnom priechode a je určená pre nákladné vozidlá, autobusy aj osobné vozidlá. Rezervácia je k dispozícii na odkaze: www.belarusborder.by
Zdroj: User Admin