Informácie podľa krajín


Diaľnica A45 medzi Lüdenscheid a Lüdenscheid-Sever uzavretá

[Nemecko] - Diaľnica A45 medzi Lüdenscheid a Lüdenscheid-Sever uzavretá

Diaľnica A45 je kvôli poškodeniu mosta medzi križovatkami Lüdenscheid a Lüdenscheid-Sever uzavretá v oboch smeroch. Regionálne obchádzkové trasy sú neustále preplnené, preto sa odporúča využiť väčšie plošné obchádzkové trasy (pozri mapa).
Zdroj: User Admin
Nemecko skrátilo platnosť potvrdení

[Nemecko] - Nemecko skrátilo platnosť potvrdení

Platnosť potvrdení o prekonaní ochorenia COVID-19 sa v Nemecku skracuje na 90 dní. V súlade s vyhláškou, ktorou sa mení nariadenie o ochranných opatreniach proti ochoreniu COVID-19 Inštitút Roberta Kocha zmenil od 15. januára 2022 technické požiadavky, ktoré musí spĺňať potvrdenie o prekonaní ochorenia: - Test ako dôkaz predchádzajúci nakazenie...
Zdroj: User Admin
Webinár vysielanie pracovníkov

[Slovensko] - Webinár vysielanie pracovníkov

Dnes 25. januára 2022 sa uskutočnil webinár na tému Vysielanie pracovníkov v cestnej doprave. Hlavnou témou webinára bolo predstavenie nových pravidiel Balíka mobility, ktoré nadobúdajú účinnosť od 2. februára 2022 a celoeurópskeho systému IMI (Internal Market International System) pre nahlasovanie vyslaných vodičov v Európskej únii. Prednášajúcim bol pán Ing. Marek...
Zdroj: User Admin
Plánovaná údržba tunela Mont Blanc

[Francúzsko] - Plánovaná údržba tunela Mont Blanc

Z dôvodu údržby tunela Mont Blanc bude prevádzka v tuneli prerušená: - z pondelka 7. februára do utorka 8. februára 2022 od 19:30 do 06:00,- z utorka 8. februára do stredy 9. februára 2022 od 19:30 do 06:00,- zo stredy 9. februára do štvrtka 10. februára 2022 od 19:30 do...
Zdroj: User Admin
Dodatočné zimné zákazy jázd v Rakúsku

[Rakúsko] - Dodatočné zimné zákazy jázd v Rakúsku

Rakúsko v stredu 2. februára schválilo zimné zákazy jázd. Dodatočné zákazy jázd platia na diaľniciach A12 Inntal a A13 Brenner pre nákladné vozidlá a jazdné súpravy s maximálnou povolenou hmotnosťou nad 7,5 t, ktorých cieľovou krajinou je: Taliansko alebo iná krajina s tranzitom cez územie Talianska, Nemecko alebo iná krajina s tranzitom cez územie Nemecka. Zákazy...
Zdroj: User Admin
Výška minimálnej mzdy od 1. januára 2022 vo Francúzsku

[Francúzsko] - Výška minimálnej mzdy od 1. januára 2022 vo Francúzsku

Výška minimálnej mzdy vo Francúzsku sa odvíja od kolektívnej zmluvy. Základná výška minimálnej mzdy sa od 1. januára 2022 mení na 10,57 €/hod. Kolektívna zmluva určuje zaradenie vodičov a iných zamestnancov v sektore dopravy do viacerých skupín v závislosti od ich vzdelania, skúseností, náročnosti práce atď.  Vodiči v medzinárodnej doprave spadajú...
Zdroj: User Admin
Zaznamenávanie prechodu hraníc aj vo Švajčiarsku

[Švajčiarsko] - Zaznamenávanie prechodu hraníc aj vo Švajčiarsku

Vo Švajčiarsku bola prijatá nová vyhláška o vodičoch na základe ktorej budú musieť všetci vodiči od 2. februára 2022 zaznamenať prekročenie hranice aj pri vstupe na územie Švajčiarska.
Zdroj: User Admin
Dočasné výnimky z režimu práce vodičov na území Švédska

[Švédsko] - Dočasné výnimky z režimu práce vodičov na území Švédska

V reakcii na mimoriadnu krízovú situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19 prijalo Švédsko dočasné výnimky z časov jázd a odpočinkov pre vodičov vozidiel prepravujúcich všetky druhy tovaru a prepravu osôb. Výnimky platia od 1. februára 2022 do 3. marca 2022 a sú nimi: maximálny týždenný čas jazdy 56 hodín je možné predĺžiť...
Zdroj: User Admin
Podmienky pobytu na území Francúzska

[Francúzsko] - Podmienky pobytu na území Francúzska

Aktualizácia 27. januára 2022 Od 24. januára 2022 je potrebný vo Francúzsku pre vstup do verejných priestorov očkovací preukaz. Zdravotný preukaz už nie je akceptovaný. Rovnako sa neakceptuje ani negatívny výsledok testu. Akceptuje sa:- potvrdenie o kompletnom očkovaní povolenou vakcínou,- potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 (dátum pozitívneho PCR testu musí...
Zdroj: User Admin
Ministerstvo otvára schému minimálnej pomoci pre segment BUS

[Slovensko] - Ministerstvo otvára schému minimálnej pomoci pre segment BUS

Rezort dopravy opätovne otvára výzvu na dva týždne, a to od štvrtka 27.1.2022 do štvrtka 10.2.2022 vrátane. Ide o opravnú výzvu pre tých, ktorí mali žiadosť zamietnutú z dôvodu chyby alebo ju nestihli podať „Chcel by som vyzvať žiadateľov, aby svoje žiadosti nepodávali na poslednú chvíľu tak, ako to bolo...
Zdroj: User Admin
Dočasné výnimky z režimu práce vodičov na území Fínska

[Fínsko] - Dočasné výnimky z režimu práce vodičov na území Fínska

V reakcii na mimoriadnu krízovú situáciu, ktorá je spôsobená variantom koronavírusu Omicron (COVID-19), Fínsko súhlasilo s dočasnými výnimkami z režimu práce vodičov. Tieto výnimky sa udeľujú podľa článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 561/2006.Výnimky sú v platnosti od 17. januára 2022 do 15. februára 2022 a budú sa týkať všetkých vodičov zapojených...
Zdroj: User Admin
Dočasné výnimky z režimu práce vodičov na území Veľkej Británie

[Veľká Británia] - Dočasné výnimky z režimu práce vodičov na území Veľkej Británie

Z dôvodu výnimočnej situácie spôsobenou variantom vírusu OMICRON a aktuálnemu nedostatku vodičov nákladných vozidiel pristúpila Veľká Británia k dočasných výnimkám z režimu práce vodičov platnú do 10. februára 2022. Výnimky nie sú limitované na určité tovary a môžu ich využiť všetci vodiči nákladných vozidiel. Výnimky sa uplatňujú v nasledujúcom rozsahu: maximálny...
Zdroj: User Admin
Protipandemické opatrenia v Taliansku

[Taliansko] - Protipandemické opatrenia v Taliansku

Od 15. februára 2022 sa na pracovníkov súkromného a verejného sektora v Taliansku vo veku nad 50 rokov vzťahuje nová povinnosť prístupu na pracovisko. Títo pracovníci sa musia preukazovať tzv. Super Green Passom (t.j. kompletne očkovaní alebo prekonaní). Vodiči prichádzajúci na územie Talianska, ktorí nie sú držiteľmi Green Passu alebo...
Zdroj: User Admin
Režim 3G v Luxembursku

[Luxembursko] - Režim 3G v Luxembursku

Luxembursko zavádza nové pravidlá pre vstup na pracovisko v režime 3G po vzore Nemecka alebo Rakúska. Od 15. januára 2022 bude vstup na pracovisko umožnený iba zamestnancom alebo SZČO, ktorí sú očkovaní, prekonaní alebo testovaní. Pre profesionálnych vodičov budú platiť odlišné pravidlá: Podmienka 3G sa neuplatňuje na profesionálnych vodičov, ktorí územím...
Zdroj: User Admin