Informácie podľa krajín


Výnimka na dojazd

[Slovensko] - Výnimka na dojazd

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami všeobecnú výnimku zo zákazu jazdy na 1. a 17. novembra 2021. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I triedy a cestách pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na územie...
Zdroj: User Admin
Dodatočný zákaz jazdy v Taliansku

[Taliansko] - Dodatočný zákaz jazdy v Taliansku

V súvislosti s nadchádzajúcim štátnym sviatkom v Rakúsku v utorok 26. októbra 2021 bude platiť zákaz jazdy na talianskej diaľnici A22 v úseku od mesta Sterzing k štátnej hranici s Rakúskom (Brenner) pre všetky nákladné vozidlá s maximálnou povolenou hmotnosťou nad 7,5 t v tento deň od 0.00 h do 22.00...
Zdroj: User Admin
Aké bolo 30. plenárne zhromaždenie združenia?

[Slovensko] - Aké bolo 30. plenárne zhromaždenie združenia?

Vo štvrtok 7. októbra 2018 sa konalo 30. plenárne zhromaždenie v Hoteli NH Gate One v Bratislave. Miesto zasadnutia, ktoré sa pripravovalo s časovým predstihom, bolo zvolené v hlavnom meste aj z hľadiska covid opatrení tak, by bola čo najvyššia pravdepodobnosť nezrušenia zhromaždenia.   Plenárneho zhromaždenia sa zúčastnilo 87 členov združenia s váhou hlasov 7 048, čo predstavovalo...
Zdroj: User Admin
Nočný zákaz vychádzania v Lotyšsku

[Lotyšsko] - Nočný zákaz vychádzania v Lotyšsku

Od štvrtka 21. októbra 2021 do 14. novembra 2021 platí v Lotyšsku zákaz vychádzania každý deň v čase od 20.00 h do 5.00 h nasledujúceho dňa. Obyvatelia sú povinní ostať vo svojich príbytkoch a obmedziť kontakt s inými ľuďmi. V prípade potreby opustenia obydlia/pracoviska z opodstatnených dôvodov je nutné vypísať príslušný certifikát. Na vodičov v medzinárodnej...
Zdroj: User Admin
Protipandemické opatrenia v Taliansku

[Taliansko] - Protipandemické opatrenia v Taliansku

Ministerstvo dopravy a udržateľnej mobility v Taliansku vydalo upresnenie týkajúce sa uplatňovania protiepidemiologických pravidiel, ktoré nadobúdajú účinnosť dnes 15. októbra 2021. Vodiči prichádzajúci na územie Talianska, ktorí nie sú držiteľmi EU COVID certifikátu (Green Pass), môžu prísť na miesto nakládky alebo vykládky za predpokladu, že tieto operácie sa budú vykonávať iným personálom. Vodiči,...
Zdroj: User Admin
Úplná uzávierka cesty I/21 (E 371) v úseku Šarišský Štiavnik – Rakovčík

[Slovensko] - Úplná uzávierka cesty I/21 (E 371) v úseku Šarišský Štiavnik – Rakovčík

V termíne od 6.00 h dňa 08. 10. 2021 do 22.00 h dňa 24. 10. 2021 je z dôvodu opravy vozovky naplánovaná úplná uzávierka cesty I/21 (E 371) v úseku Šarišský Štiavnik – Rakovčík v okr. Svidník (staničenie km 29,0 – 30,6), t. j. na hlavnom tranzitnom ťahu v smere sever – juh k hraničnému priechodu...
Zdroj: User Admin
Aktuálne informácie o zmenách v Obchodnom zákone a Zákone o obchodnom registri

[Slovensko] - Aktuálne informácie o zmenách v Obchodnom zákone a Zákone o obchodnom registri

Viacero dopravných spoločností sa na združenie obrátilo s dotazom na aktuálne zmeny a výmaz fyzických osôb z obchodného registra . Na základe toho uvádzame nasledovné:Národná rada Slovenskej republiky na jeseň 2019 schválila novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník ako aj zákon o obchodnom registri. Dôsledkom toho je okrem iného...
Zdroj: User Admin
Uzavretie priesmyku Hainboaz v Bulharsku

[Bulharsko] - Uzavretie priesmyku Hainboaz v Bulharsku

Z dôvodu údržby bude tzv. priechod republiky Pass of Republic – známy tiež ako Hainboazký priesmyk uzavretý pre všetky motorové vozidlá v období od 4. októbra do 31. októbra 2021. Údržba bude prebiehať na ceste II-55 v časti Kilifarevo-Predela v dištrikte Veliko Tarnovo.Počas tohto obdobia budú nákladné vozidlá presmerované na...
Zdroj: User Admin
Celonárodný štrajk v Taliansku

[Taliansko] - Celonárodný štrajk v Taliansku

Upozorňujeme, že v pondelok 11. októbra 2021 prebehne v Taliansku 24-hodinový štrajk. Výzvu k štrajku prijali odbory dopravy a logistiky, výroby a predaja tovaru ale aj v súkromný a verejný sektor služieb. Konanie štrajku tak môže narušiť nielen dopravu, ale aj príjem či výdaj tovaru vo firmách. Začatie štrajku je...
Zdroj: User Admin
Zákaz obchádzania na španielskej diaľnici AP7

[Španielsko] - Zákaz obchádzania na španielskej diaľnici AP7

Španielske úrady vydali predpis, ktorý zakazuje obchádzanie iných vozidiel vozidlami s maximálnou povolenou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg na cestnej komunikácii AP7 medzi 55 km Girona Nord a 216 km El Vendrell a to  každú nedeľu od 15:00 h do 22:00 h v oboch smeroch.Vozidlá s maximálnou povolenou hmotnosťou nad...
Zdroj: User Admin
Nový mýtny systém v Poľsku

[Poľsko] - Nový mýtny systém v Poľsku

Upozorňujeme, že 1. októbra 2021 končí v Poľsku prechodné obdobie, v ktorom paralelne fungujú dva systémy elektronického výberu mýta viaTOLL a e-TOLL. Od tohto dátumu bude jediným platným systémom e-TOLL. Systém e-TOLL  Systém e-Toll je nový systém výberu mýta pre spoplatnené úseky ciest, ktorý využíva satelitnú technológiu a nahradí tak aktuálny systém...
Zdroj: User Admin
Posunutie termínov pre zavedenie kontrol pri exporte do Veľkej Británie

[Veľká Británia] - Posunutie termínov pre zavedenie kontrol pri exporte do Veľkej Británie

Britská vláda oznámila ďalšie posunutie termínov pre zavedenie niektorých kontrol pri exporte do UK, pre ktoré sa rozhodla z dôvodu dopadov pandémie koronavírusu na podnikateľov. Týka sa to nasledujúcich dokumentov: Požiadavka predbežného oznámenia dovozu agropotravinárskych výrobkov sa zavedie 1. januára 2022. Požiadavka vývozného zdravotného certifikátu sa posúva na 1. júla...
Zdroj: User Admin
Nové protipandemické opatrenie v Slovinsku

[Slovinsko] - Nové protipandemické opatrenie v Slovinsku

Aktualizácia 16. septembra 2021 Slovinsko udelilo výnimku z protipandemických opatrení pre vodičov tranzitujúcich územím Slovinska na doplnenie pohonných látok.Po novom sa vodič, ktorý tranzituje územím Slovinska a opustí jeho územie do 12 hodín od vstupu pre potreby doplnenia paliva nemusí preukazovať potvrdením o očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívnym výsledkom testu. Bližšie...
Zdroj: User Admin
Dopravné obmedzenia v súvislosti s návštevou pápeža v SR

[Slovensko] - Dopravné obmedzenia v súvislosti s návštevou pápeža v SR

V súvislosti s návštevou pápeža Františka je potrebné s pripraviť aj na viaceré dopravné obmedzenia. Hlava katolíckej cirkvi bude na Slovensku od 12. do 15. septembra 2021 a navštívi mestá Bratislava, Košice, Prešov a Šaštín-Stráže. Nižšie je možné nájsť harmonogram obmedzení cestnej premávky na vybraných úsekoch ciest:12. 09. 2021 14.30 h začiatok spomaľovania...
Zdroj: User Admin
Dočasné zákazy jázd v Belgicku

[Belgicko] - Dočasné zákazy jázd v Belgicku

V dôsledku záplav zavádza Belgicko dočasné zákazy jázd pre tranzitujúce nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5t. Zákaz jazdy je v platnosti od 1. septembra 2021 od 20.00 h do 15. októbra 2021 v meste Liège na nasledujúcich cestách: A602v smereLoncin-Liège (severne od mesta), E25/A26v smereodkrižovatkyč. 40 Embourg - Liège (južne od mesta),...
Zdroj: User Admin
Zákazy jázd počas nadchádzajúcich štátnych sviatkov

[Slovensko] - Zákazy jázd počas nadchádzajúcich štátnych sviatkov

Upozorňujeme, že na nadchádzajúce štátne sviatky na Slovensku nebola udelená výnimka na dojazd pre nákladné vozidlá. Počas 1. a 15. septembra 2021 budú v platnosti zákazy jázd v štandardnom režime a to v čase od 0.00 h do 22.00 h. Zákazy jázd sa uplatňujú na nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5 t a...
Zdroj: User Admin