Informácie podľa krajín


V Maďarsku sa sprísňujú pravidlá určovanie emisnej kategórie

[Maďarsko] - V Maďarsku sa sprísňujú pravidlá určovanie emisnej kategórie

Od 1. júla 2021 budú všetky zahraničné nákladné vozidlá registrované na stránke HU-GO, ktoré nepreukážu emisnú triedu zaradené do najnižšej kategórie.Upozorňujeme preto dopravcov, ak nemajú, aby si v čo najkratšom čase aktualizovali svoj profil na stránke www.hu-go.hu o údaje o vozidlách. Údaje, ktoré je potrebné doložiť sú: model vozidla, číslo podvozku a dokument...
Zdroj: User Admin
Voľné povolenia CEMT

[Slovensko] - Voľné povolenia CEMT

Vážení dopravcovia, týmto si vás dovoľujeme informovať, že Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky eviduje ešte 890 kusov nevydaných povolení CEMT, a to: - CEMT E5 s obmedzeniami A, I, GR, RUS - CEMT E6 s obmedzeniami A, I, GR, RUS   - CEMT E6 s obmedzeniami A, I, GR, RUS, H O zvyšné povolenia CEMT...
Zdroj: User Admin
Podmienky vstupu do Francúzska pri ceste z Veľkej Británie

[Francúzsko] - Podmienky vstupu do Francúzska pri ceste z Veľkej Británie

Vo Francúzsku sa od pondelka 31. mája 2021 menia podmienky vstupu do krajiny v prípade osôb prichádzajúcich z Veľkej Británie.Profesionálni vodiči môžu naďalej vstupovať do Francúzska bez nutnosti testu a izolácie, ale stále môžu byť vybraní na náhodné testovanie. Aby sa na nich vzťahovali tieto výnimky je potrebné aby sa vodič v prípade potreby...
Zdroj: User Admin
Povinné trasy v Turecku

[Turecko] - Povinné trasy v Turecku

Podľa rozhodnutia Istanbulského koordinačného výboru pre dopravu nebudú môcť ťažké vozidlá (kategórie N3 / O3 / O4) prechádzajúce cez Istanbul používať cesty D100, TEM a privádzacie cesty. Toto rozhodnutie je právoplatné od 1. júna 2021. Nákladné vozidlá prechádzajúce Istanbulom sú povinné využiť severnú diaľnicu Marmara (Northern Marmara Highway), vozidlá vstupujúce...
Zdroj: User Admin
Do platnosti vstúpila Príloha 11 Dohovoru TIR - eTIR

[Rusko] - Do platnosti vstúpila Príloha 11 Dohovoru TIR - eTIR

Dňa 25. mája 2021 vstúpila do platnosti Príloha 11 Dohovoru TIR, ktorá poskytuje právny rámec pre vykonávanie operácií eTIR medzi zmluvnými stranami, v súlade s technickými špecifikáciami stanovenými EHK/OSN. Príloha 11 je právnym základom prechodu medzinárodného tranzitu TIR z papierovej na plne automatizovanú formu. Nové ustanovenia umožnia vykonávať cezhraničný tranzit tovaru prostredníctvom...
Zdroj: User Admin
Podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky

[Slovensko] - Podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky

Od pondelka 31. mája 2021 sa menia karanténne povinnosti osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky. Pravidlá a podmienky izolácie v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení po vstupe na územie Slovenska sa budú odvíjať od farby štátu v tzv. cestovateľskom semafore, ktorý osoba navštívila za posledných 14 dní.Z karanténnych povinností majú naďalej...
Zdroj: User Admin
Dodatočný zákaz jazdy v Rakúsku

[Rakúsko] - Dodatočný zákaz jazdy v Rakúsku

Z dôvodu štátneho sviatku v Taliansku zavádza Rakúsko dodatočný zákaz jazdy pre nákladné vozidlá, ktorých celková hmotnosť presahuje 7,5t. Zákaz jazdy bude v platnosti 2. júna 2021 v čase od 9.00 h do 22.00 h pre prepravy, ktorých cieľ cesty sa nachádza v Taliansku alebo cieľ cesty je iná krajina s tranzitom cez územie Talianska. Obmedzenie...
Zdroj: User Admin
Aktualizácia výnimiek zo zákazov jázd v Nemecku

[Nemecko] - Aktualizácia výnimiek zo zákazov jázd v Nemecku

Na základe informácie z Nemeckého federálneho úradu pre nákladnú dopravu BAG spolková krajina Bavorsko pristúpila k zrušeniu zákazov jázd do 30. júna 2021, pre nevyhnutnú dopravu. Zákazy jázd sú tým pádom na celom území Nemecka zrušené do 30. júna 2021 pre všetky prepravy, s výnimkou spolkovej krajiny Bavorsko, kde sa...
Zdroj: User Admin
Zákaz jazdy na talianskej diaľnici A22

[Taliansko] - Zákaz jazdy na talianskej diaľnici A22

Aby sa predišlo dopravným komplikáciám počas štátnych sviatkov v Rakúsku a Nemecku bol na diaľnici A22 v Taliansku zavedený zákaz jazdy. Zákaz jazdy na talianskej diaľnici A22 v úseku od mesta Strzing k štátnej hranici bude v platnosti pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5t v čase od 0.00 h do 22.00 h počas 13....
Zdroj: User Admin
Nový mýtny systém v Poľsku

[Poľsko] - Nový mýtny systém v Poľsku

Ako informuje portál www.etoll.gov.pl, v prvej polovici júna 2021 sa spustí nový elektronický mýtny systém v Poľsku. Tento systém bude využívať satelitnú technológiu a nahradí tak aktuálny systém ViaToll, ktorá využívala mikrovlnnú technológiu DRSC. Výhodou novej technológie podľa prevádzkovateľa bude, že už nebude potrebné chodiť na zákaznícke centrá a všetky náležitosti sa budú dať...
Zdroj: User Admin
Taliansko zrušilo výnimky zo zákazov jázd

[Taliansko] - Taliansko zrušilo výnimky zo zákazov jázd

Na základe informácie z talianskeho generálneho riaditeľstva pre cestnú dopravu (MIMS) boli na území Talianska zrušené výnimky zo zákazov jázd pre nákladné vozidlá idúce v medzinárodnej doprave. Tieto zákazy jázd boli zrušené od marca 2021 z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie spôsobenej ochorením COVID-19.Aktuálne obmedzenia počas víkendov a štátnych sviatkov na území Talianska je možné...
Zdroj: User Admin
Výnimky zo zákazov jázd vo Francúzsku

[Francúzsko] - Výnimky zo zákazov jázd vo Francúzsku

Francúzske orgány  v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou COVID-19 čiastočne rušia niektoré zákazy jázd pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5 t. Výnimky sa týkajú iba určitých druhov tovarov v konkrétne dni: pre vozidlá zásobujúce obchody základnými produktami (potraviny pre ľudskú spotrebu, potrava pre zvieratá, drogéria, hygienické potreby, lieky, zásobovanie záhradných centier) je...
Zdroj: User Admin
Zákaz jazdy v Maďarsku

[Maďarsko] - Zákaz jazdy v Maďarsku

Napriek snahe maďarského združenia MKFE o zabezpečenie výnimky zo zákazu jazdy na sobotu 1. mája 2021 bude zákaz v platnosti od soboty 1. mája v čase od 8.00 h nepretržite do nedele 2. mája 2021 do 22.00 h. Zákaz jazdy sa vzťahuje na nákladné vozidlá, ktorých celková hmotnosť presahuje 7,5 t.
Zdroj: User Admin
Zrušené zákazy jázd v Grécku

[Grécko] - Zrušené zákazy jázd v Grécku

Ministerstvo dopravy v Grécku oznámilo udelenie výnimky zo zákazov jázd pre nákladné vozidlá počas pravoslávnych veľkonočných sviatkov na gréckych národných cestách počas nasledujúcich dní: apríl 2021 apríl 2021 máj 2021 máj 2021
Zdroj: User Admin
Zrušené zákazy jázd v Španielsku

[Španielsko] - Zrušené zákazy jázd v Španielsku

Generálne riaditeľstvo pre dopravu v Španielsku rozhodlo o zrušení zákazov jázd v období od 30. apríla 2021 do 3. mája 2021 pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7,5t, ktoré vykonávajú prepravu nebezpečných vecí alebo nadrozmernú prepravu na základe špeciálneho povolenia. Dôvodom je podpora nákladnej dopravy v čase krízy spôsobenej pandémiou COVID-19.
Zdroj: User Admin