Informácie podľa krajín


Plánovaná údržba v tuneli Mont Blanc

[Švajčiarsko] - Plánovaná údržba v tuneli Mont Blanc

Z dôvodu plánovanej údržby bude úplne pozastavená premávka v tuneli Mont Blanc počas nasledujúcich decembrových dní: Od štvrtka 9. decembra do piatka 10. decembra 2021 od 19:30 do 6:00, Od pondelka 13. decembra do utorka 14. decembra 2021 od 19:30 do 6:00, Od utorka 14. decembra do stredy 15. decembra 2021...
Zdroj: User Admin
Výber poplatku za užívanie cestnej siete vo Veľkej Británii

[Veľká Británia] - Výber poplatku za užívanie cestnej siete vo Veľkej Británii

Z dôvodu podpory nákladnej dopravy počas pandémie, britská vláda rozhodla o ďalšom predĺžení pozastavenia výberu poplatku za užívanie ciest a diaľnic pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 12 000 kg. Výber poplatku je podľa tohto rozhodnutia pozastavený do 31. júla 2023. Poplatok sa vo Veľkej Británii nevyberá od 1....
Zdroj: User Admin
Podmienky vstupu do Portugalska

[Portugalsko] - Podmienky vstupu do Portugalska

Na základe informácie z portugalského združenia ANTRAM každý, kto prichádza do Portugalska cez pozemnú hranicu z krajín, ktoré sú zaradené do úrovne „vysoko riziková úroveň“ (červená alebo tmavočervená farba) podľa klasifikácie Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb sú povinní predložiť: digitálnym EÚ COVID certifikátom (očkovaný, prekonaný); alebo dokladom o negatívnom teste (PCR...
Zdroj: User Admin
Opatrenia pri ohrození verejného zdravia

[Slovensko] - Opatrenia pri ohrození verejného zdravia

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou a v zmysle uznesenia Vlády SR sa s účinnosťou od dnes 25. novembra 2021 (a v niektorých prípadoch od pondelka 29. novembra 2021) menia platné proti epidemické pravidlá. Dovoľujeme si Vás informovať, že v tejto súvislosti boli vydané nasledujúce vyhlášky: 261/2021 V. v. SR (PDF) vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú...
Zdroj: User Admin
Obmedzenie času na parkovanie v Slovinsku

[Slovinsko] - Obmedzenie času na parkovanie v Slovinsku

V Slovinsku nadobudlo platnosť pravidlo, podľa ktorého nákladné vozidlá a autobusy s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg nesmú parkovať na diaľničných odpočívadlách viac ako 25 hodín. Cieľom tohto opatrenia je podľa spoločnosti DARS zabránenie zbytočnému obsadzovaniu obmedzeného počtu parkovacích miest. Pravidlá parkovania na odpočívadlách diaľnic a rýchlostných cestách upravuje nový zákon o cestnej premávke....
Zdroj: User Admin
Vstup na pracovisko iba v režime OTP na území Nemecka

[Nemecko] - Vstup na pracovisko iba v režime OTP na území Nemecka

Od stredy 24. novembra 2021 vstupujú v Nemecku do platnosti nové protipandemické pravidlá. Podľa nich budú môcť vstúpiť na pracoviská, kde je nevyhnutné fyzické stretnutie, iba osoby v režime OTP, čiže: očkovaní, testovaní (PCR 48 hod. a RAT 24 hod.), prekonaní a iba v prípade, že nemajú žiadne symptómy. Majitelia podnikov v logistike majú možnosť mať...
Zdroj: User Admin
Veľká Británia: Aké zmeny sa chystajú?

[Veľká Británia] - Veľká Británia: Aké zmeny sa chystajú?

Od 1. januára 2022 Pri každom tovare sa vyžaduje dovozné colné vyhlásenie a odklad colného odbavenia už nie je možný. Colné kontroly pri dovoze z EÚ Prihlásenie sa do Goods Vehlice Movement Service (GVMS) bude povinné pre dovoz do Spojeného kráľovstva Predbežné oznámenie pre produkty živočíšneho pôvodu (POAO) a kontroly dokladov v systéme...
Zdroj: User Admin
Dočasné výnimky z režimu práce vodičov na území Rumunska

[Rumunsko] - Dočasné výnimky z režimu práce vodičov na území Rumunska

Radi by sme vás informovali o dočasnej výnimkách z pravidiel o čase jazdy, prestávkach a dobách odpočinku, ktorú oznámilo Rumunsko v súlade s článkom 14 ods. 2 nariadenia 561/2006. Toto zmiernenie pravidiel je v platnosti do 27. novembra 2021pre vodičov zapojených do cestnej dopravy zabezpečujúcich dodávku medicínskeho kyslíka zdravotníckym jednotkám....
Zdroj: User Admin
Rozšírenie kabotážnych prepráv vo Veľkej Británii

[Veľká Británia] - Rozšírenie kabotážnych prepráv vo Veľkej Británii

Vo štvrtok 28. októbra 2021 vstúpilo vo Veľkej Británii do platnosti opatrenie meniace podmienky vykonávania kabotážnych operácií. Podľa neho je možné vykonávať neobmedzený počet kabotážnych prepráv v priebehu 14 dní na území Veľkej Británie (nevzťahuje sa na Severné Írsko). Časové obdobie 14 dní sa začína prvým dňom príchodu do Veľkej Británie...
Zdroj: User Admin
Zákaz predchádzania v Slovinsku

[Slovinsko] - Zákaz predchádzania v Slovinsku

Ako nám potvrdilo slovinské ministerstvo dopravy, od pondelka 1. novembra 2021 sa zákaz predchádzania nákladných vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 7,5t rozširuje z diaľnice A1 na trase Šentilj – Koper na celú slovinskú diaľničnú sieť. Zákaz sa bude uplatňovať každý deň v čase od 6.00 h do 18.00 h. Pokuta za porušenie pravidla...
Zdroj: User Admin
Protipandemické opatrenia v Rakúsku

[Rakúsko] - Protipandemické opatrenia v Rakúsku

Rakúsko od 1. novembra 2021 zavádza nové protipandemické opatrenia. Od uvedeného dátumu budú môcť vstúpiť na pracovisko, kde je predpokladaný fyzický kontakt s inými ľuďmi (zamestnancami, majiteľmi, prevádzkovateľmi a pod) iba: testované osoby, ktoré sa dokážu preukázať certifikátom v anglickom alebo nemeckom jazyku:  antigénovým testom nie starším ako 24 hodín,  PCR testom nie...
Zdroj: User Admin
Zmeny v zákazoch jázd počas nadchádzajúceho víkendu v Maďarsku

[Maďarsko] - Zmeny v zákazoch jázd počas nadchádzajúceho víkendu v Maďarsku

Maďarské združenie MKFE nás informovalo o zmene v zákazoch jázd počas nasledujúceho víkendu. Pôvodne mal byť zákaz jazdy v platnosti od soboty 22.00 h nepretržite až do pondelka 22.00 h. Ministerstvo inovácií a technológií v Maďarsku však vyšlo v ústrety žiadosti združenia MKFE a modifikovalo zákazy jázd pre nákladné vozidlá. Zákazy jázd budú v platnosti v nasledujúcom režime: V...
Zdroj: User Admin
Výnimka na dojazd

[Slovensko] - Výnimka na dojazd

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami všeobecnú výnimku zo zákazu jazdy na 1. a 17. novembra 2021. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I triedy a cestách pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na územie...
Zdroj: User Admin
Dodatočný zákaz jazdy v Taliansku

[Taliansko] - Dodatočný zákaz jazdy v Taliansku

V súvislosti s nadchádzajúcim štátnym sviatkom v Rakúsku v utorok 26. októbra 2021 bude platiť zákaz jazdy na talianskej diaľnici A22 v úseku od mesta Sterzing k štátnej hranici s Rakúskom (Brenner) pre všetky nákladné vozidlá s maximálnou povolenou hmotnosťou nad 7,5 t v tento deň od 0.00 h do 22.00...
Zdroj: User Admin