Informácie podľa krajín


Dočasné výnimky z režimu práce vodičov na území Rumunska

[Rumunsko] - Dočasné výnimky z režimu práce vodičov na území Rumunska

Radi by sme vás informovali o dočasnej výnimkách z pravidiel o čase jazdy, prestávkach a dobách odpočinku, ktorú oznámilo Rumunsko v súlade s článkom 14 ods. 2 nariadenia 561/2006. Toto zmiernenie pravidiel je v platnosti do 27. novembra 2021pre vodičov zapojených do cestnej dopravy zabezpečujúcich dodávku medicínskeho kyslíka zdravotníckym jednotkám....
Zdroj: User Admin
Rozšírenie kabotážnych prepráv vo Veľkej Británii

[Veľká Británia] - Rozšírenie kabotážnych prepráv vo Veľkej Británii

Vo štvrtok 28. októbra 2021 vstúpilo vo Veľkej Británii do platnosti opatrenie meniace podmienky vykonávania kabotážnych operácií. Podľa neho je možné vykonávať neobmedzený počet kabotážnych prepráv v priebehu 14 dní na území Veľkej Británie (nevzťahuje sa na Severné Írsko). Časové obdobie 14 dní sa začína prvým dňom príchodu do Veľkej Británie...
Zdroj: User Admin
Zákaz predchádzania v Slovinsku

[Slovinsko] - Zákaz predchádzania v Slovinsku

Ako nám potvrdilo slovinské ministerstvo dopravy, od pondelka 1. novembra 2021 sa zákaz predchádzania nákladných vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 7,5t rozširuje z diaľnice A1 na trase Šentilj – Koper na celú slovinskú diaľničnú sieť. Zákaz sa bude uplatňovať každý deň v čase od 6.00 h do 18.00 h. Pokuta za porušenie pravidla...
Zdroj: User Admin
Protipandemické opatrenia v Rakúsku

[Rakúsko] - Protipandemické opatrenia v Rakúsku

Rakúsko od 1. novembra 2021 zavádza nové protipandemické opatrenia. Od uvedeného dátumu budú môcť vstúpiť na pracovisko, kde je predpokladaný fyzický kontakt s inými ľuďmi (zamestnancami, majiteľmi, prevádzkovateľmi a pod) iba: testované osoby, ktoré sa dokážu preukázať certifikátom v anglickom alebo nemeckom jazyku:  antigénovým testom nie starším ako 24 hodín,  PCR testom nie...
Zdroj: User Admin
Zmeny v zákazoch jázd počas nadchádzajúceho víkendu v Maďarsku

[Maďarsko] - Zmeny v zákazoch jázd počas nadchádzajúceho víkendu v Maďarsku

Maďarské združenie MKFE nás informovalo o zmene v zákazoch jázd počas nasledujúceho víkendu. Pôvodne mal byť zákaz jazdy v platnosti od soboty 22.00 h nepretržite až do pondelka 22.00 h. Ministerstvo inovácií a technológií v Maďarsku však vyšlo v ústrety žiadosti združenia MKFE a modifikovalo zákazy jázd pre nákladné vozidlá. Zákazy jázd budú v platnosti v nasledujúcom režime: V...
Zdroj: User Admin
Výnimka na dojazd

[Slovensko] - Výnimka na dojazd

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami všeobecnú výnimku zo zákazu jazdy na 1. a 17. novembra 2021. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I triedy a cestách pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na územie...
Zdroj: User Admin
Dodatočný zákaz jazdy v Taliansku

[Taliansko] - Dodatočný zákaz jazdy v Taliansku

V súvislosti s nadchádzajúcim štátnym sviatkom v Rakúsku v utorok 26. októbra 2021 bude platiť zákaz jazdy na talianskej diaľnici A22 v úseku od mesta Sterzing k štátnej hranici s Rakúskom (Brenner) pre všetky nákladné vozidlá s maximálnou povolenou hmotnosťou nad 7,5 t v tento deň od 0.00 h do 22.00...
Zdroj: User Admin
Aké bolo 30. plenárne zhromaždenie združenia?

[Slovensko] - Aké bolo 30. plenárne zhromaždenie združenia?

Vo štvrtok 7. októbra 2018 sa konalo 30. plenárne zhromaždenie v Hoteli NH Gate One v Bratislave. Miesto zasadnutia, ktoré sa pripravovalo s časovým predstihom, bolo zvolené v hlavnom meste aj z hľadiska covid opatrení tak, by bola čo najvyššia pravdepodobnosť nezrušenia zhromaždenia.   Plenárneho zhromaždenia sa zúčastnilo 87 členov združenia s váhou hlasov 7 048, čo predstavovalo...
Zdroj: User Admin
Nočný zákaz vychádzania v Lotyšsku

[Lotyšsko] - Nočný zákaz vychádzania v Lotyšsku

Od štvrtka 21. októbra 2021 do 14. novembra 2021 platí v Lotyšsku zákaz vychádzania každý deň v čase od 20.00 h do 5.00 h nasledujúceho dňa. Obyvatelia sú povinní ostať vo svojich príbytkoch a obmedziť kontakt s inými ľuďmi. V prípade potreby opustenia obydlia/pracoviska z opodstatnených dôvodov je nutné vypísať príslušný certifikát. Na vodičov v medzinárodnej...
Zdroj: User Admin
Protipandemické opatrenia v Taliansku

[Taliansko] - Protipandemické opatrenia v Taliansku

Ministerstvo dopravy a udržateľnej mobility v Taliansku vydalo upresnenie týkajúce sa uplatňovania protiepidemiologických pravidiel, ktoré nadobúdajú účinnosť dnes 15. októbra 2021. Vodiči prichádzajúci na územie Talianska, ktorí nie sú držiteľmi EU COVID certifikátu (Green Pass), môžu prísť na miesto nakládky alebo vykládky za predpokladu, že tieto operácie sa budú vykonávať iným personálom. Vodiči,...
Zdroj: User Admin
Úplná uzávierka cesty I/21 (E 371) v úseku Šarišský Štiavnik – Rakovčík

[Slovensko] - Úplná uzávierka cesty I/21 (E 371) v úseku Šarišský Štiavnik – Rakovčík

V termíne od 6.00 h dňa 08. 10. 2021 do 22.00 h dňa 24. 10. 2021 je z dôvodu opravy vozovky naplánovaná úplná uzávierka cesty I/21 (E 371) v úseku Šarišský Štiavnik – Rakovčík v okr. Svidník (staničenie km 29,0 – 30,6), t. j. na hlavnom tranzitnom ťahu v smere sever – juh k hraničnému priechodu...
Zdroj: User Admin
Aktuálne informácie o zmenách v Obchodnom zákone a Zákone o obchodnom registri

[Slovensko] - Aktuálne informácie o zmenách v Obchodnom zákone a Zákone o obchodnom registri

Viacero dopravných spoločností sa na združenie obrátilo s dotazom na aktuálne zmeny a výmaz fyzických osôb z obchodného registra . Na základe toho uvádzame nasledovné:Národná rada Slovenskej republiky na jeseň 2019 schválila novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník ako aj zákon o obchodnom registri. Dôsledkom toho je okrem iného...
Zdroj: User Admin
Uzavretie priesmyku Hainboaz v Bulharsku

[Bulharsko] - Uzavretie priesmyku Hainboaz v Bulharsku

Z dôvodu údržby bude tzv. priechod republiky Pass of Republic – známy tiež ako Hainboazký priesmyk uzavretý pre všetky motorové vozidlá v období od 4. októbra do 31. októbra 2021. Údržba bude prebiehať na ceste II-55 v časti Kilifarevo-Predela v dištrikte Veliko Tarnovo.Počas tohto obdobia budú nákladné vozidlá presmerované na...
Zdroj: User Admin
Celonárodný štrajk v Taliansku

[Taliansko] - Celonárodný štrajk v Taliansku

Upozorňujeme, že v pondelok 11. októbra 2021 prebehne v Taliansku 24-hodinový štrajk. Výzvu k štrajku prijali odbory dopravy a logistiky, výroby a predaja tovaru ale aj v súkromný a verejný sektor služieb. Konanie štrajku tak môže narušiť nielen dopravu, ale aj príjem či výdaj tovaru vo firmách. Začatie štrajku je...
Zdroj: User Admin