Informácie podľa krajín


Nový mýtny systém v Poľsku

[Poľsko] - Nový mýtny systém v Poľsku

Upozorňujeme, že 1. októbra 2021 končí v Poľsku prechodné obdobie, v ktorom paralelne fungujú dva systémy elektronického výberu mýta viaTOLL a e-TOLL. Od tohto dátumu bude jediným platným systémom e-TOLL. Systém e-TOLL  Systém e-Toll je nový systém výberu mýta pre spoplatnené úseky ciest, ktorý využíva satelitnú technológiu a nahradí tak aktuálny systém...
Zdroj: User Admin
Posunutie termínov pre zavedenie kontrol pri exporte do Veľkej Británie

[Veľká Británia] - Posunutie termínov pre zavedenie kontrol pri exporte do Veľkej Británie

Britská vláda oznámila ďalšie posunutie termínov pre zavedenie niektorých kontrol pri exporte do UK, pre ktoré sa rozhodla z dôvodu dopadov pandémie koronavírusu na podnikateľov. Týka sa to nasledujúcich dokumentov: Požiadavka predbežného oznámenia dovozu agropotravinárskych výrobkov sa zavedie 1. januára 2022. Požiadavka vývozného zdravotného certifikátu sa posúva na 1. júla...
Zdroj: User Admin
Nové protipandemické opatrenie v Slovinsku

[Slovinsko] - Nové protipandemické opatrenie v Slovinsku

Aktualizácia 16. septembra 2021 Slovinsko udelilo výnimku z protipandemických opatrení pre vodičov tranzitujúcich územím Slovinska na doplnenie pohonných látok.Po novom sa vodič, ktorý tranzituje územím Slovinska a opustí jeho územie do 12 hodín od vstupu pre potreby doplnenia paliva nemusí preukazovať potvrdením o očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívnym výsledkom testu. Bližšie...
Zdroj: User Admin
Dopravné obmedzenia v súvislosti s návštevou pápeža v SR

[Slovensko] - Dopravné obmedzenia v súvislosti s návštevou pápeža v SR

V súvislosti s návštevou pápeža Františka je potrebné s pripraviť aj na viaceré dopravné obmedzenia. Hlava katolíckej cirkvi bude na Slovensku od 12. do 15. septembra 2021 a navštívi mestá Bratislava, Košice, Prešov a Šaštín-Stráže. Nižšie je možné nájsť harmonogram obmedzení cestnej premávky na vybraných úsekoch ciest:12. 09. 2021 14.30 h začiatok spomaľovania...
Zdroj: User Admin
Dočasné zákazy jázd v Belgicku

[Belgicko] - Dočasné zákazy jázd v Belgicku

V dôsledku záplav zavádza Belgicko dočasné zákazy jázd pre tranzitujúce nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5t. Zákaz jazdy je v platnosti od 1. septembra 2021 od 20.00 h do 15. októbra 2021 v meste Liège na nasledujúcich cestách: A602v smereLoncin-Liège (severne od mesta), E25/A26v smereodkrižovatkyč. 40 Embourg - Liège (južne od mesta),...
Zdroj: User Admin
Zákazy jázd počas nadchádzajúcich štátnych sviatkov

[Slovensko] - Zákazy jázd počas nadchádzajúcich štátnych sviatkov

Upozorňujeme, že na nadchádzajúce štátne sviatky na Slovensku nebola udelená výnimka na dojazd pre nákladné vozidlá. Počas 1. a 15. septembra 2021 budú v platnosti zákazy jázd v štandardnom režime a to v čase od 0.00 h do 22.00 h. Zákazy jázd sa uplatňujú na nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5 t a...
Zdroj: User Admin
Dodatočné zákazy jázd v Bulharsku

[Bulharsko] - Dodatočné zákazy jázd v Bulharsku

Z dôvodu nadchádzajúceho štátneho sviatku v Bulharsku boli prijaté dodatočné zákazy jázd pre vozidlá s maximálnou povolenou hmotnosťou nad 12 t: 3. septembra 2021 v čase od 18.00 h do 21.00 h na nasledujúcich úsekoch: diaľnica Trakia – úsek Sofia – Plovdiv (križovatka Plovdiv sever km 126 + 281) v smere na Plovdiv, diaľnica Hemus...
Zdroj: User Admin
Do Veľkej Británie iba s cestovným pasom

[Veľká Británia] - Do Veľkej Británie iba s cestovným pasom

Upozorňujeme, že pri cestách do Veľkej Británie od 1. októbra 2021 nebude stačiť občiansky preukaz, bude sa potrebné preukázať platným cestovným pasom. Táto povinnosť sa nebude uplatňovať vo vzťahu k slovenským občanom, na ktorých sa vzťahuje pobytová schéma, tzv. Settlement Scheme, garantujúca právo pobytu. Takýto občania budú môcť do 31....
Zdroj: User Admin
Kam po skončení základnej školy – ŠTUDUJ DOPRAVU

[Slovensko] - Kam po skončení základnej školy – ŠTUDUJ DOPRAVU

Rezort dopravy a výstavby má snahu motivovať žiakov základných škôl k štúdiu na stredných odborných školách a následne k výberu povolania v oblasti dopravy, k rozvíjaniu a prehlbovaniu ich záujmu o zvolené povolanie a budovaniu ich vzťahu k budúcej profesii, a to najmä prostredníctvom organizovania zážitkových aktivít. V snahe priblížiť verejnosti možnosti stredoškolského odborného vzdelávania v oblasti dopravy a poštových služieb Ministerstvo...
Zdroj: User Admin
Plánované údržby tunela Mont Blanc do konca roka 2021

[Francúzsko] - Plánované údržby tunela Mont Blanc do konca roka 2021

V prílohe nájdete kaledár plánovaných údržieb tunela Mont Blanc do konca roka 2021.Prvá tabuľka - úplné uzavretie tunelaDruhá tabuľka - čiastočné (jednosmerné) uzavretie tunela.
Zdroj: User Admin
Veľká Británia – Dopravné obmedzenie na M20

[Veľká Británia] - Veľká Británia – Dopravné obmedzenie na M20

Od 22. augusta 2021 do 6. septembra 2021 budú prebiehať práce na údržbe mosta, ktorý vedie ponad diaľnicu M20 na ceste A249. Tieto práce budú mať vplyv na účastníkov cestnej premávky, ktorí prechádzajú z M2 na diaľnicu M20 po ceste A249 v smere na Londýn.Údržba mosta by mala prebiehať cez noc od...
Zdroj: User Admin
Povinnosť navigačných plomb pri vstupe do Bieloruska z Litvy

[Bielorusko] - Povinnosť navigačných plomb pri vstupe do Bieloruska z Litvy

Bieloruská vláda vydala nariadenie č. 439, ktoré ukladá povinnosť používať navigačné plomby pri vstupe do Bieloruska z Litvy po ceste a to v prípade bilaterálnych prepráv ako aj tranzitu. Táto povinnosť sa nevzťahuje na tovar prepravovaný v režime colného tranzitu z ruského Kaliningradského regiónu do Bieloruska tranzitujúceho cez Litvu, ako aj na nadmerné a nadrozmerné prepravy,...
Zdroj: User Admin
Úprava zákazu jazdy v Maďarsku počas nadchádzajúceho sviatku a víkendu

[Maďarsko] - Úprava zákazu jazdy v Maďarsku počas nadchádzajúceho sviatku a víkendu

Na základe rozhodnutia maďarského ministerstva inovácii a technológii došlo k úprave zákazu jazdy počas sviatku 20. augusta 2021 a následného víkendu 21. – 22. augusta 2021.Zákaz jazdy bude v platnosti:- v piatok 20. augusta 2021 od 08:00 h do 20. augusta 2021 do 22:00 h,  (jazda je povolená od piatka 20. augusta 2021 od 22:00...
Zdroj: User Admin
Zákaz opravy vozidla stojacieho na verejnej komunikácii v Španielsku

[Španielsko] - Zákaz opravy vozidla stojacieho na verejnej komunikácii v Španielsku

V Španielsku vstúpil do platnosti kráľovský dekrét č. 159/2021, ktorým sa ustanovujú nové podmienky pre cestné zásahy v prípade poruchy vozidla na verejnej komunikácii. Tento dekrét sa vzťahuje na všetky vozidlá  jazdiacich v Španielsku bez rozdielu či ide o španielskeho alebo iného  dopravcov. Dekrét zakazuje vykonávať opravy na pokazených vozidlách stojacich na verejnej komunikácii....
Zdroj: User Admin
Podmienky vstupu na územie Slovinska

[Slovinsko] - Podmienky vstupu na územie Slovinska

Aktualizácia 16. augusta 2021 Ako nás informovalo Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky slovinská vláda prijala nové nariadenie upravujúce vstup do Slovinska, ktoré platí od 16. augusta 2021. Naďalej platí výnimka pre pracovníkov v medzinárodnej preprave z povinnosti preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením o zaočkovaní/prekonaní ochorenia COVID-19  a povinnosti absolvovania...
Zdroj: User Admin
Zavedenie navigačných plomb pri preprave tovaru z Litvy

[Bielorusko] - Zavedenie navigačných plomb pri preprave tovaru z Litvy

Štátny colný výbor Bieloruska zaviedol opatrenia týkajúce sa tovarov vstupujúcich na územie Bieloruska z Litvy, vrátane tranzitných prepráv. Dňa 30. augusta 2021 nadobúda účinnosť Uznesenie Rady ministrov Bieloruskej republiky č. 439 zo dňa 28. júla 2021, ktorým sa zavádza povinné používanie navigačných plomb pri cestnom dovoze tovarov do Bieloruskej republiky z územia...
Zdroj: User Admin