Informácie podľa krajín


Veľká Británia: demonštrácia

[Veľká Británia] - Veľká Británia: demonštrácia

RHA, Veľká Británia nás informovala o demonštrácii,ktorá je organizovaná dopravcami v Londýne dňa 2. júla od 11:30 do 13:00 hod. Kolónanákladných vozidiel bude smerovať z M40 Westway na juh do Westminster a na druhej strane chodci budú smerovať k snemovni parlamentu (Westminster area). Cieľom demonštrácie je upozorniť na vysoké ceny paliva.
Zdroj: User Admin
Francúzsko: Zákaz jazdy 2. august 2008

[Francúzsko] - Francúzsko: Zákaz jazdy 2. august 2008

Oznamujeme vám, že vozidlá určené na prepravu viac ako 8osôb (okrem miesta vodiča), ktoré sú použité na organizovanú prepravu hlavnepre deti platí zákaz jázd pre cestnú a diaľničnú sieť mimo zóny tvorenejoblasťou odchodu a susedných oblastí. (Pre autobusy prichádzajúce zozahraničia je oblasť príchodu vo Francúzsku považovaná za oblasť odchodu. MestoParíž a oblasti Hauts...
Zdroj: User Admin
Taliansko: Štrajk ZRUŠENÝ

[Taliansko] - Taliansko: Štrajk ZRUŠENÝ

Plánovaný štrajk v Taliansku bol zrušený. Združenie Confetranás informovalo, že dohoda ohľadne ceny paliva bola dosiahnutá s vládou dňa 25. 6. 2008.
Zdroj: User Admin
Francúzsko: Štrajk 30. júna

[Francúzsko] - Francúzsko: Štrajk 30. júna

Francúzske združenie FNTR nám poskytlo ďalšie informácie ohľadne plánovaného štrajku vo Francúzsku, ktorý sa má konať 30. júna. Demonštrácia sabude konať formou uzávierok, kde demonštranti budú púštať len niektoré vozidláa formou akcií typu „go- slow“ („choď pomalšie“), ktoré budú sústreďovaťokolo hlavných miest. Predpokladá sa, že doprava bude z toho dôvodu obmedzená.
Zdroj: User Admin
Ilava - Pruské: Uzávierka cesty

[Slovensko] - Ilava - Pruské: Uzávierka cesty

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie nás informoval, že dňa 28. júna 2008 od 13.00 hod do 17.00 hod bude úplná uzávierka cesty II/574 v úseku mesto Ilava - obec Pruské v km 2,200 – 3,000 z dôvodu prevádzania dynamickej zaťažkávacej skúšky na mostných objektoch 574-002 a 574-003.Navrhovaná...
Zdroj: User Admin
Oprava vozovky

[Slovensko] - Oprava vozovky

Na ceste I/65 v úseku križovatky Čaradice - Horný Beňadikt a v úseku Čaradice - Tekovsé Nemce sa bude vykonávať oprava vozovky, a to v období od 30.06.2008 do 11.07.2008 v čase od 7:00 hod do 20:00 hod nepretržite. Obchádzková trasa nie je potrebná, nakoľko premávka bude vedená vo voľnom...
Zdroj: User Admin
Poľsko: hraničný priechod Medyka/Sheginie

[Poľsko] - Poľsko: hraničný priechod Medyka/Sheginie

ZMPD, Poľsko nás informovalo, že hraničný priechod Medyka/Sheginie je opäťprejazdný. Čakacia doba na hraničnom priechode pri výjazde z Poľska je 7 hodín.
Zdroj: User Admin
Francúzsko: Štrajk

[Francúzsko] - Francúzsko: Štrajk

Francúzke združenie FNTR nás informovalo, že na 30. júna 2008 je naplánovaná ďalšia demonštrácia. V porovnaní so 16. júnom, bude táto demonštrácia intenzívnejšia na hlavných ťahoch dopravných ciest.
Zdroj: User Admin
Ukrajina: uzávierka hraničného priechodu Medyka

[Ukraina] - Ukrajina: uzávierka hraničného priechodu Medyka

ZMPD, Poľsko, nás informovalo, z dôvoduvýpadku prúdu na Ukrajine bol uzavretý hraničný priechodMedyka pre všetky vozidlá. Združenie ZMPD odporúča používať ostatnéalternatívne poľsko- ukrajinské hraničné priechody.
Zdroj: User Admin
Česko: zákaz jázd na deň 5.7.2008

[Česká republika] - Česko: zákaz jázd na deň 5.7.2008

 Dňa 5.7.2008 je zákaz jázd v Českej republike, ktorý môže teoreticky platiť ako aj sobotný letný zákaz jázd od 7,00 do 13,00 hod., tak aj zákaz jázd stanovený pre štátny sviatok od 13,00 do 22,00 hod.  Dňa 20.6.2008 dostal ČESMAD Bohemia stanovisko MD, ktorý jednoznačne potvrdzuje, že sobota 5.7.2008 je deň...
Zdroj: User Admin
Taliansko: Štrajk 30. júna 2008

[Taliansko] - Taliansko: Štrajk 30. júna 2008

Podľa informácií Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Ríme je na deň 30. júna 2008 v Taliansku vyhlásený štrajk dopravcov.Pravdepodobne budú ochromené všetky cesty a situácia sa môže podobať na štrajk, ktorý sa konal v Taliansku v decembri minulého roku.V súčasnosti sa pokúšame získať viac informácií, ktoré ihneď po ich obdržaní zverejníme.
Zdroj: User Admin
Medveďov: uzávierka

[Slovensko] - Medveďov: uzávierka

Na hraničnom priechode Medveďov - Vámosszabadi je výluka dopravy vozidiel s maximálnou prípustnou hmotnosťou nad 3,5t z dôvodu opravy havarijného stavu mosta. Práce budú vykonávané od 8.00h do 19.00h nepretržite.Obchádzka nie je potrebná,  nakoľko premávka bude presmerovaná po voľnom jazdnom pruhu komunikácie použitím prenosného dopravného značenia. Termín trvania uzávierky je do 31.07.2008. Doprava...
Zdroj: User Admin
Belgicko: Demonštrácia 18.6.2008

[Belgicko] - Belgicko: Demonštrácia 18.6.2008

Združenie FEBETRA v Belgicku nás informovalo, že dňa 18. júna v Bruseli bude prebiehať demonštrácia organizovaná UPTR ( Profesionálna únia dopravy a logistiky). Demonštrácia začne o 10.00 hod.
Zdroj: User Admin
Rakúsko: Viedeň 07. júla demonštrácia

[Rakúsko] - Rakúsko: Viedeň 07. júla demonštrácia

AISÖ, Rakúsko nám oznámilo že sa dňa 7. júla 2008 vo Viedni bude konať demonštrácia. Predpokladaný počet je 500 až 1 000 vozidiel, ktoré pôjdu cez hlavné ulice smerom k Parlamentu, Ministerstvu financií až ku kancelárii Spolkového kancelára. Dôvody demonštrácie sú vysoké ceny  palív a nedávne zvýšenie cestných poplatkov a...
Zdroj: User Admin
Francúzko: aktuálne informácie o štrajku

[Francúzsko] - Francúzko: aktuálne informácie o štrajku

V nadväznosti na našu predošlú správu, združenie CNIR poskytlo ďalšie informácie čo sa týka demonštrácii „go- slow“ akcie vo Francúzku.   Zmienili sa, že demonštrácie chcú konať na nasledovných cestách: na komunikácii A33-A31; na komunikácii A71 (pri Riom-vedúci na sever) na komunikáciiA7 (v Pelisanne, východnástrana Salon-de-Provence), na komunikácii A9 (v Le Pethus)...
Zdroj: User Admin
Francúzko: štrajk aktuálne

[Francúzsko] - Francúzko: štrajk aktuálne

Združenie CNIR, nám poskytlo informáciuvzhľadom k aktuálnej situácii o protestnej akcii „go- slow“ (choďpomalšie) vo Francúzku. V severnej časti pokračuje „go-slow“ na komunikácii A26, A1 a A29. Vo východnej časti pokračuje „go-slow“ v oboch smeroch komunikácii A35, A4 (po mýtnicu v meste Schwindratzheim),na komunikácii A36 (po mýtnicu v meste Fontaine), na RN61-A320-A4, A4-A31 aA4-RN431, A77, a...
Zdroj: User Admin