Informácie podľa krajín


Belgicko: Reflexná vesta

[Belgicko] - Belgicko: Reflexná vesta

Podľa informácií IRU, od 1.júna 2009 platí v Belgicku pre všetky vozidlá povinnosť mať vo vozidle reflexnú vestu.
Zdroj: User Admin
Francúzsko: Obmedzenia v tuneli Mont Blanc

[Francúzsko] - Francúzsko: Obmedzenia v tuneli Mont Blanc

IRU nás informovalo, že z dôvodu cvičení a dokončení údržby bude tunel Mont Blanc uzavretý pre všetky druhy dopravy od 8.júna v čase od 22:00h do 9.júna včase od 6:00h a od 22.júna od 22:00h do 23.00 júna do01:00hod.Doprava v tuneli bude obmedzená od 21.45 h do 06:00h v nasledujúcich...
Zdroj: User Admin
Rakúšania zvýšia pokuty na cestách

[Rakúsko] - Rakúšania zvýšia pokuty na cestách

Bratislava - Rakúske ministerstvo dopravy pripravuje zmeny vzákone o cestnej premávke, ktoré sprísnia pokuty. Prekročenie najvyššejpovolenej rýchlosti 130 km/h na diaľnici o jeden až 10 km/h bude stáť na mieste20 eur, pri neskoršej platbe 30 eur. V rozsahu 141 až 150 km/h má pokutadosahovať 35 až 45 eur, pri rýchlosti...
Zdroj: User Admin
Tyrolsko: Uzávierka cesty

[Rakúsko] - Tyrolsko: Uzávierka cesty

IRU nás informovalo, že kvôli údržbe cesty B177 Seefelder Strasse od km 2,300 do km 5,150bude od 27.apríla v čase od 07,00h do 30.apríla v časedo 18,00h uzavretá.Osobné vozidlá môžu prechádzaťcez Möseler Strasse a nákladné vozidlá musia zvoliť inú cestu.
Zdroj: User Admin
Francúzsko-Veľká Británia: Koniec blokády

[Francúzsko] - Francúzsko-Veľká Británia: Koniec blokády

Podľa RHA Weybridge a frnacúzskychnovín La Voix du Nord, blokáda rybárov vprístavoch CalaisBoulognea Dunkerque bola prerušená.Trajekty opäť premávajú.
Zdroj: User Admin
Zmeny vo vykonávaní kabotáže v nákladnej cestnej doprave po 1. 5. 2009

[Slovensko] - Zmeny vo vykonávaní kabotáže v nákladnej cestnej doprave po 1. 5. 2009

Dňom 01. mája 2009 uplynie posledné v poradí už tretieprechodné obdobie pre zákaz vykonávania kabotáže slovenskými dopravcami uvedenév Zmluve o prístupe Slovenskej republiky k EÚ. Slovenskídopravcovia držitelia povolení Spoločenstva budú môcť vykonávať dočasne kabotážbez osobitných povolení aj na území ostatných členských štátov EÚ s výnimkouBulharska a Rumunska.Podrobnú informáciu si môžete stiahnuť tu.
Zdroj: User Admin
Slovinsko: Poplatky

[Slovinsko] - Slovinsko: Poplatky

Informujeme Vás, že od 2.apríla sa zmenili poplatky v Slovinsku.Všetky zmeny nájete na www.cesmad.sk v sekcii informácie pre dopravcov.
Zdroj: User Admin
Dojazd kamiónov na Veľký piatok

[Slovensko] - Dojazd kamiónov na Veľký piatok

Nazáklade žiadosti Združenia ČESMAD Slovakia udeliloPrezídium Policajného zboru SR v súvislostis nadchádzajúcou sériou štátnychsviatkov 10. a 13. apríla 2009 výnimku zo zákazovjázd pre nákladné vozidlá (§ 39zákona NR SR 8/20009) na 10. apríla 2009, ktoráplatí pre dojazd všetkých nákladnýchvozidiel na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá,cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnúpremávku, prichádzajúcich...
Zdroj: User Admin
Tyrolsko: Veľkonočné zákazy

[Rakúsko] - Tyrolsko: Veľkonočné zákazy

IRU nás informovalo, oveľkonočných zákazoch v Tyrolsku na ceste A12 a A13 pre vozidlá nad 7,5t a pre vozidlá s prívesnýmivozmi s hmotnosťou nad 7,5t.Zákazy jázd budúnasledovné:-10.apríla od 00.00h do22.00h v smere do Nemecka-11.apríla od 10.00h do15.00h v smere do TalianskaVýnimku majú tie vozidláktoré sa vedia preukázať,že majú povolenie navýnimku...
Zdroj: User Admin
I/15 Domaša rekonštrukcia vozovky

[Slovensko] - I/15 Domaša rekonštrukcia vozovky

Upozorňujeme,že na ceste I/15 medzi obcami MaláDomaša – Holčíkovce bude vykonaná realizácia stavby „I/15 Domašarekonštrukcia vozovky“ - čiastočná uzávierka cesty I/15 so súčasným odklonom kamiónoveja nákladnej dopravy v čase od 1.4.2009od 10.00 hod – 31.10.2010 18.00 hod.Obchádzka v mieste stavby nie jeurčená, práce budú vykonávané v dvoch etapách po poloviciach vozovky.Cestná premávka bude vedená...
Zdroj: User Admin
Maďarsko: Zákaz predbiehania

[Maďarsko] - Maďarsko: Zákaz predbiehania

Zákaz  predbiehania v MaďarskuV Maďarsku budú od 1. apríla 2009 zavedené nové úseky ciest, kde bude zákaz predbiehania pre vozidlá nad 3,5 t.Úseky, na ktorých je zákaz predbiehania od marca 2008:M1 od km 53.5 do km 41.25, smer BudapešťM1 od km 39.9 do km 35.45, smer BudapešťM1 od km 34.1 do...
Zdroj: User Admin
TIR-EPD Fínsko

[Fínsko] - TIR-EPD Fínsko

Poskytovateľinternetových služieb Sonera oznámil dočasnéprerušenie oznamovacej služby medzi aplikáciou IRU TIR-EPDa fínskym colným systémom.Fínskyposkytovateľ internetových služieb, ktorý zabezpečujeoznamovaciu službu medzi aplikáciou IRU TIR-EPD a fínskymcolným systémom oznámil, že kvôli údržbea aktualizácii na ich serveroch, oznamovacie služby doa z fínskych colníc bude dočasne prerušené:V sobotu,28.3.2009Medzi12:00 a 20:00 fínskeho času (GMT+ 2 hod)Členskézdruženia sú žiadané, aby informovali svojichDržiteľov...
Zdroj: User Admin
Systém TIR v Moldavsku

[Moldavsko] - Systém TIR v Moldavsku

V Kilometri č. 7 sme Vás informovali o colnýchúradoch schválených pre režim TIR na území Moldavskej republiky.Opätovne pripomíname, že ak dopravca vykonáva do alebo cez Moldavsko prepravu napodklade karnetu TIR, aj na vstup dokrajiny musí použiť iba colné úrady schválené pre režim TIR. Špecifickásituácia je na území separatistického Podnesterska. Napätý...
Zdroj: User Admin
Srbsko: Prísnejšie kontroly

[Srbsko] - Srbsko: Prísnejšie kontroly

Medzinárodné dopravné fórum ITF a Ministerstvo infraštruktúry Srbska informuje, že od 1. apríla 2009 budú zavedené prísnejšie kontroly dokladov vzťahujúce k cestnej doprave.To znamená, že povolenia v Srbsku musia byť riadne vyplnené (meno,adresa dopravcu, EČ vozidla, dátum) a opatrené pečiatkou srbského colného úradu, alebo jedného z vnútroštátnych colníc pri vstupe...
Zdroj: User Admin