Informácie podľa krajín


Obmedzenie dopravy počas doby konania OH v Paríži

[Francúzsko] - Obmedzenie dopravy počas doby konania OH v Paríži

Počas konania OH v Paríži budú okolo každého stanovišťa zavedené bezpečnostné zóny, v ktorých budú platné obmedzenia pre cestnú dopravu. Bezpečnostné zóny sú rozdelené nasledovne: Šedé zóny – oblasť protiteroristickej ochrany (SILT) Táto zóna bude aktívna nepretržite 8 dní pred zahájením OH. Vstup vozidiel do tejto oblasti je zakázaný s výnimkou ojedinelých prípadov...
Zdroj: User Admin
Bezpečnostné opatrenia v Českej republike

[Česká republika] - Bezpečnostné opatrenia v Českej republike

Od 30. apríla do 30. septembra 2024 je potrebné na celom území Českej republiky počítať so zvýšenými bezpečnostnými opatreniami pri preprave zbraní a pyrotechniky. Bezpečnostné opatrenia sa budú týkať aj kontrol pri vjazde nákladných vozidiel do väčších miest. Opatrenia boli prijaté na základe odporúčania Spoločnej spravodajskej skupiny v reakcii na aktuálnu bezpečnostnú...
Zdroj: User Admin
Prepravy do Ruskej federácie iba na podklade povolenia CEMT

[Rusko] - Prepravy do Ruskej federácie iba na podklade povolenia CEMT

Vzhľadom na to, že jednorázové ruské prepravné povolenia pre rok 2024 stále nie sú k dispozícii, vyzývame dopravcov, ktorí vykonávajú prepravy do Ruskej federácie a doteraz nepožiadali o pridelenie povolenie CEMT, aby tak čo najskôr urobili a svoju žiadosť adresovali Ministerstvu dopravy SR. Žiadosti o povolenia CEMT je možné podávať priebežne, počas celého roka....
Zdroj: User Admin
Nové kontroly pri SPS dopravcoch vo Veľkej Británii

[Veľká Británia] - Nové kontroly pri SPS dopravcoch vo Veľkej Británii

Upozorňujeme, že od 30. apríla 2024 je potrebné, aby sa preprava tovarov vykonávala cez kontrolné stanovisko (BCP) alebo kontrolný bod (CP), ktoré boli stanovené pre daný typ komodity. Na výzvu je potrebné tovar predložiť na kontrolu dokladov, fyzickú a identifikačnú kontrolu. Kontakty pre naliehavé otázky súvisiace s kontrolami: dovoz rastlín a rastlinných produktov:e-mail: phsi-importers@...
Zdroj: User Admin
Štrajk v Taliansku

[Taliansko] - Štrajk v Taliansku

Upozorňujeme, že od 3. mája 2024 dôjde k prerušenie služieb diaľničnej nákladnej dopravy pre spoločnosti pôsobiace v zastúpení skupiny BRT. Protest vyhlásilo Združenie pre ochranu spoločností diaľničnej nákladnej dopravy ASSOTIR. Dôvodom bola jednostranná voľba skupiny BRT ukončiť zmluvy a jej dlhoročnými dopravcami. Tento krok môže spôsobiť vážne hospodárske a personálne problémy pre malé a stredné...
Zdroj: User Admin
Nadmerné a nadrozmerné prepravy v Katalánsku

[Španielsko] - Nadmerné a nadrozmerné prepravy v Katalánsku

Upozorňujeme, že od 1. mája 2024 pre prepravy nedeliteľného nadrozmerného nákladu vykonávané v Katalánsku je nutné žiadať o vydanie zvláštneho povolenia od katalánskeho úradu Servei Català de Trànsit. Povolenia vydané úradom DGT do 1. mája budú v účinné až do konca ich platnosti. Žiadosť o vydanie povolenia v Katalánsku je potrebné podať elektronicky: https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/6068_-_Autoritzacio-especial-de-circulacio?category=75e1dad6-a82c-11e3-a972-000c29052e2c.
Zdroj: User Admin
Podmienky zákazu jazdy pre nákladné vozidlá v Česku

[Česká republika] - Podmienky zákazu jazdy pre nákladné vozidlá v Česku

Upozorňujeme, že počas štátnych sviatkov 5. a 6. júla 2024 bude platiť trvalý zákaz jázd pre nákladné vozidlá s hmotnosťou nad 7,5 t v čase od 13.00 h do 22.00 h. Ministerstvo dopravy ČR zverejnilo túto informáciu s cieľom predísť možným nejasnostiam.
Zdroj: User Admin
Výnimka na dojazd

[Slovensko] - Výnimka na dojazd

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami výnimku zo zákazu jazdy na 1. a 8. mája 2024. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na územie Slovenskej...
Zdroj: User Admin
Sadzby poplatkov pri SPS dopravcoch vo Veľkej Británii

[Veľká Británia] - Sadzby poplatkov pri SPS dopravcoch vo Veľkej Británii

Od 30. apríla 2024 bude súčasne so zavedením kontrol totožnosti a fyzických kontrol na hraničných priechodoch vyberaný poplatok na všetky oprávnené sanitárne a fytosanitárne dovozy, ktoré vstupujú do Veľkej Británie. Poplatok sa bude vzťahovať na všetky prepravy do Veľkej Británie bez ohľadu na to, či bola preprava vybraná na fyzickú kontrolu...
Zdroj: User Admin
Uzavretie tunela Mont Blanc

[Taliansko] - Uzavretie tunela Mont Blanc

Upozorňujeme, že v tuneli Mont Blanc začne prvá fáza rekonštrukčných prác, ktorá bude prebiehať od  pondelka 2. septembra 17.00 h  do pondelka 16. decembra 2024 17.00 h. Rekonštrukčné práce boli naplánované na rok 2023, ale z dôvodu zosuvu pôdy na úseku A43 bolo nevyhnuté zabezpečiť prepojenie medzi Talianskom a Francúzskom. Kalendár a mapu obchádzkových...
Zdroj: User Admin
Prerušenie premávky v tuneli Fréjus

[Taliansko] - Prerušenie premávky v tuneli Fréjus

Upozorňujeme, že z dôvodu údržbových prác v tuneli Fréjus je potrebné počítať s obmedzenou premávkou. Údržba bude prebiehať vo vybraných dňoch od 23. apríla do 1. júna. Podrobný kalendár s obmedzeniami je možné nájsť tu: kalendár.
Zdroj: User Admin
Štrajk v Taliansku

[Taliansko] - Štrajk v Taliansku

Upozorňujeme na celoštátny štrajk na území Talianska, ktorý sa má uskutočniť v utorok 30. apríla 2024. Na štrajk vyzvali dva odborové zväzy zo sektora logistiky. Bližšie informácie v tejto chvíli nie sú dostupné, situáciu monitorujeme a v prípade noviniek vás budeme informovať. 
Zdroj: User Admin
Oprava mosta Pustý hrad

[Slovensko] - Oprava mosta Pustý hrad

Upozorňujeme na dopravné obmedzenia vo Zvolene pri plánovanej rekonštrukcii mosta Pustý hrad. Dôvodom tejto rekonštrukcie je zistený nevyhovujúci technický stav mostnej konštrukcie, ktorý vážne ohrozuje bezpečnosť premávky. Začiatok prác je naplánovaný od polovice mája 2024. Pre minimalizovanie zdržania počas opravy sú navrhnuté obchádzkové trasy výlučne pre osobné automobily. Vodiči smerujúci...
Zdroj: User Admin
Rozšírenie hraničných kontrol na hraniciach s Českom

[Rakúsko] - Rozšírenie hraničných kontrol na hraniciach s Českom

Rakúsko opäť predlžuje hraničné kontroly na vnútorných hraniciach s Českou republikou do 16. júna 2024. Taktiež pripomíname, že Rakúsko už predtým predĺžilo kontroly so Slovenskom do 2. jún a so Slovinskom a Maďarskom do 11. mája 2024. 
Zdroj: User Admin
Uzávierka cesty I/2 v obci Kopčany

[Slovensko] - Uzávierka cesty I/2 v obci Kopčany

Upozorňujme na uzávierku v obci Kopčany I/2 od km 4,0 po km 5,0 z dôvodu konania podujatia Kopčiansky rýchlostný motookruh. Uzávierka bude prebiehať 1. júna 2024 od 8.00 do 19.00 h a 2. júna 2024 od 8.00 do 19.00 h. Obchádzka: smer od Holíča: z cesty I/2, ulica Bratislavská v meste Holíč po ceste II/590 smer...
Zdroj: User Admin
Obmedzenie nadmerných prepráv v prístave Dover, Veľká Británia

[Veľká Británia] - Obmedzenie nadmerných prepráv v prístave Dover, Veľká Británia

Z dôvodu nevyhnutných prác na ceste Homeward Way bolo uvedené embargo na prepravu nadmerných a nadrozmerných nákladov z prístavu Dover. Toto obmedzenie bude zahájené v utorok 23. apríla 2024 od 7.00 h a potrvá do 1. mája 2024 24.00 h. Počas tohto obdobia nebude možné prepravovať nadmerné a nadrozmerné zásielky medzi Doverom a Francúzskom prostredníctvom spoločností DFDS...
Zdroj: User Admin