Sluzby 2015
Kilometer 2015 v1

Žiadosť o CEMT 2018

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor štátny dopravný úrad oznamuje (ďalej len „ministerstvo“), že dopravcovia, ktorí chcú požiadať o licenciu CEMT na rok 2018, majú možnosť podať žiadosť na priloženom formulári. Formulár žiadosti je potrebné úplne a pravdivo vyplniť (dátum, pečiatka a podpis konateľa – podnikateľa).

Žiadosti o licenciu CEMT je možné zaslať poštou alebo osobne do podateľne „ministerstva“ (pri obidvoch možnostiach platí pečiatka podateľne), najneskôr do 25.11.2017 (vrátane), inak nebude žiadosť akceptovaná t.j. nebude zahrnutá do zoznamu žiadateľov, na adresu:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Odbor štátny dopravný úrad
Námestie slobody 6
P. O. Box 100
810 05 Bratislava

Zdroj: MDVRR
Prílohy:
pdf iconOznamenie o podavani ziadosti na rok 2018.pdf (256,7kB)
pdf iconZiadost o povolenie CEMT na rok 2018.pdf (148,2kB)

Dátum poslednej aktualizácie: 7. 11. 2017

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR