Informácie podľa krajín - Francúzsko Späť na mapu

Zmena výšky minimálnej mzdy pre vodičov vo Francúzsku

Zmena výšky minimálnej mzdy pre vodičov vo Francúzsku

Výška minimálnej mzdy vo Francúzsku sa odvíja od kolektívnej zmluvy. Základná výška minimálnej mzdy sa od 1. januára 2020 mení z 10,03 €/hod na 10,15 €/hod. Kolektívna zmluva určuje zaradenie vodičov a iných zamestnancov v sektore dopravy do viacerých skupín v závislosti od ich vzdelania, skúseností, náročnosti práce atď.  Vodiči v medzinárodnej...
Zdroj: User Admin
Štrajk na hraniciach medzi Francúzskom a Belgickom

Štrajk na hraniciach medzi Francúzskom a Belgickom

Radi by sme Vás informovali o štrajku, ktorý je naplánovaný na dni 28. novembra a 5. decembra. Konať by sa mal na francúzsko-belgických hraničných prechodoch z dôvodu plánovaného výrazného zdraženia pohonných hmôt spôsobeného znížením zľavy zo spotrebnej dane. Konvoj pomaly idúcich nákladných vozidiel by mal obmedziť dopravu na diaľnici A2 smerom na...
Zdroj: User Admin
Údaje zástupcu vo Francúzsku

Údaje zástupcu vo Francúzsku

Radi by sme vás upozornili na komplikácie pri vystavovaní deklarácií pre vodičov v súvislosti so zákonom o minimálnej mzde vo Francúzsku Loi Macron. V utorok 16. júla 2019 bola do prevádzky uvedená aktualizovaná stránka SIPSI, na ktorej sú dopravné spoločnosti povinné nahlasovať svojich vodičov. Hlavnou zmenou formulára je v časti „Representative in France“...
Zdroj: User Admin
Francúzsko: Protestná akcia na hraničných priechodoch

Francúzsko: Protestná akcia na hraničných priechodoch

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Paríži nás informovalo o prebiehajúcej protestnej akcii francúzskych dopravcov. Dopravcovia sa momentálne so svojimi nákladnými vozidlami snažia blokovať  hraničné priechody. V tejto chvíli sú potvrdené problémy na hraničných priechodoch s Belgickom, Talianskom a Španielskom. Dopravcovia protestujú proti vyňatiu dopravy zo smernice o vysielaní pracovníkov a protestnú akciu označili názvom „Slimák“.
Zdroj: User Admin
Francúzsko: Pokuty za prekročenie rýchlosti

Francúzsko: Pokuty za prekročenie rýchlosti

Aktualizácia 26. 5. 2017 Na základe udelených pokút má vlastník/držiteľ vozidla možnosť preniesť pokutu na vodiča, ktorý viedol v čase spáchania priestupku vozidlo. Dopravca má v zásade niekoľko možností, ako postupovať. V prvom rade môže namietať, že vozidlo v čase spáchania priestupku neviedol on. Urobí tak na priloženom formulári modrej farby,...
Zdroj: User Admin
Francúzsko: Problémy v prístave Calais

Francúzsko: Problémy v prístave Calais

Podľa informácií od vodičov boli počas nedeľnej noci 21. mája na vchode do prístavu Calais imigrantmi umiestnené odpadkové koše a zablokované vozidlá boli napadnuté kameňmi, pretože migranti sa takto pokúšali dostať do vozidiel, ktoré cestujú do prístavu. Český vodič bol hospitalizovaný s malými zraneniami a na rozptýlenie migrantov polícia použila donucovacie prostriedky....
Zdroj: User Admin
Francúzsko: Pokuty za chýbajúce plakety Crit´Air

Francúzsko: Pokuty za chýbajúce plakety Crit´Air

Vo Francúzsku vošli do platnosti nové tarify sankcií za chýbajúcu emisnú plaketu Crit´Air pre oblasti, kde je vyžadovaná. Rovnaké pokuty môžu byť uložené aj v prípade, kedy sú v platnosti dopravné obmedzenia z dôvodu zlej smogovej situácie (náhradné trasy, rýchlostné limity...).Sankcie: 68 € pre ľahké nákladné vozidlá - pokuta tretej triedy 135 €...
Zdroj: User Admin
Francúzsko: Formulár A1

Francúzsko: Formulár A1

Od 1. apríla 2017 platí povinnosť na francúzskom území mať vo vozidle formulár A1. Povinnosť sa týka všetkých vodičov (a ďalších mobilných zamestnancov) v rozsahu zákona Loi Macron. Formulár musí byť na vyžiadanie predložený kontrolným orgánom.
Zdroj: User Admin
Francúzsko: Dočasná odstávka stránky na nahlasovanie vodičov

Francúzsko: Dočasná odstávka stránky na nahlasovanie vodičov

Veľvyslanectvo SR v Paríži nás upozornilo na dočasnú odstávku stránky Ministerstva práce FR, prostredníctvom ktorej sa nahlasujú dočasne vysielaní (tzv. detašovaní) zamestnanci vo Francúzsku (https://www.sipsi.travail.gouv.fr/). Nefunkčnosť stránky je predbežne avizovaná do polovice týždňa. Do obnovenia stránky odporúčame používať tlačené formuláre CERFA, na ktorých môžete uviesť informáciu: „Impossibilité de se connecter...
Zdroj: User Admin
Francúzsko: Nízkoemisná plaketa

Francúzsko: Nízkoemisná plaketa

V súvislosti so skvalitnením ovzdušia zaviedlo Francúzsko od 1.7.2016 systém označovania vozidiel s názvom CritAir. Jedná sa o identifikáciu vozidla príslušným certifikátom tzv. nízkoemisnou plaketou. Z označenia vozidla touto plaketou vyplývajú niektoré výhody v závislosti od farby, napr: lepšie parkovacie podmienky a zvýhodnenie sadzieb za parkovanie privilegované dopravné podmienky prístup do vyhradených zón podľa lokality...
Zdroj: User Admin
Francúzsko: Elektornická atestácia

Francúzsko: Elektornická atestácia

S účinnosťou od 1. januára 2017 sa budú atestácie pre potreby minimálnej mzdy (Loi Macron) vypĺňať len elektronicky na internetovej stránke : https://www.sipsi.travail.gouv.fr/SipsiCasFo/login?service=https%3A%2F%2Fwww.sipsi.travail.gouv.fr%2FSipsiFO. Atestácie pre mobilných zamestnancov v sektore cestnej dopravy ešte nie sú zverejnené na uvedenej stránke, ale malo by sa tak stať 1. januára 2017. Atestácie vo forme PDF vyhotovené pred...
Zdroj: User Admin
Francúzsko: Kontroly dodržiavania minimálnej mzdy

Francúzsko: Kontroly dodržiavania minimálnej mzdy

Do 23. júla 2016 nebudú ukladané pokuty ani iné sankcie za dodržiavanie zákona o minimálnej mzde, ale napriek tomu budú orgány vykonávať kontroly dodržiavania uvedeného zákona.  V prípade nedodržania alebo nesprávneho postupu budú dopravcovia na túto skutočnosti upozornení a bude im podané vysvetlenie o nových podmienkach. Medzinárodná únia dopravy IRU sa naďalej usiluje o predĺžení...
Zdroj: User Admin
Francúzsko: Bezpečnostná prestávka vo viacčlennej osádke

Francúzsko: Bezpečnostná prestávka vo viacčlennej osádke

Francúzske kompetentné orgány oficiálne potvrdili rešpektovanie pokynu číslo 2, čo znamená, že sedenie na sedadle spolujazdca je možné počítať ako bezpečnostnú 45-minútovú prestávku. V prílohe nájdete list vo francúzskom jazyku, ktorý odporúčame vytlačiť a umiestniť vodičom do kabíny vozidla v prípade problémov na Francúzskom území. Francúzske ministerstvo tiež potvrdilo informáciu, že tí, ktorí...
Zdroj: User Admin
Európska komisia podala žalobu na Francúzsko

Európska komisia podala žalobu na Francúzsko

Európska komisia dnes rozhodla, že podá žalobu na Francúzsko a Nemecko z dôvodu dôsledkov uplatňovania ich vlastných právnych predpisov o minimálnej mzde v sektore cestnej dopravy. Zatiaľ čo Komisia plne podporuje zásadu minimálnej mzdy, zároveň sa domnieva, že systematické uplatňovanie právnych predpisov o minimálnej mzde zo strany Francúzska a Nemecka na...
Zdroj: User Admin
Francúzsko: Ako bude fungovať Loi Macron?

Francúzsko: Ako bude fungovať Loi Macron?

VýnimkyInformatívna konferencia mala ozrejmiť ďalšie dôležité súvislosti potrebné pre správne vykonávanie činnosti v medziach tohto zákona. Uskutočnila sa 9. júna na pôde stáleho francúzskeho zastupiteľstva pri Európskej únii v Bruseli. Nanešťastie francúzska strana túto udalosť chtiac-nechtiac podcenila a neodpovedala ani na 40 vopred zaslaných zásadných otázok. Aj napriek tomu, že stále je okolo...
Zdroj: User Admin
Francúzsko: Obmedzenia v oblasti Orleans

Francúzsko: Obmedzenia v oblasti Orleans

Z dôvodu záplav je obmedzená premávka v blízkosti Orleans podľa nasledujúcich údajov: všetky vozidlá majú zákaz vjazdu na cestu A10 v oboch smeroch medzi križovatkami A10/A19 a A10/A71; všetky vozidlá smerujúce na juh majú zákaz vjazdu na cestu A10 medzi križovatkami A10/A11 a A10/A71; všetky vozidlá smerujúce na sever majú zákaz vjazdu na cestu A10...
Zdroj: User Admin