Spoločné stretnutie regionálnych výborov ČESMAD-u Slovakia

Spoločné stretnutie regionálnych výborov, ktoré reprezentujú cca 900 dopravných spoločností a zastupujú 100 tisíc zamestnancov v doprave, vyjadruje nespokojnosť s dopadmi vyplývajúcimi zo zmien v mýtnom systéme zavedených od 01.01.2014. Konštatuje, že reálne zvýšenie mýta  sa podstatne odlišuje od Ministerstva dopravy deklarovaných zmien, čo v konečnom dôsledku môže byť likvidačné najmä pre regionálnych dopravcov.

Účastníci stretnutia konštatujú, že narastá nespokojnosť a nervozita dopravcov a preto dávajú mandát Prezídiu ČESMAD Slovakia, kde žiadajú urýchlené riešenie situácie najmä v dôslednom monitorovaní výberu mýta za prvé mesiace, zverejnenie výsledkov výberu mýta a návrhu opatrení na kompenzáciu nárastu mýta pre slovenského dopravcu.


Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020