Výzva cestným dopravcom SR!

Dňa 26. novembra 2009 sa konalo Plenárne zhromaždenie Združenia ČESMAD Slovakia. Jedným z bodov rokovania bolo aj zavedenie elektronického mýta v Slovenskej republike od 1. januára 2010 a jeho dosah na náklady dopravcov.

Delegáti skonštatovali, že cestná nákladná doprava sa aj pod vplyvom hospodárskej krízy nachádza na hranici prežitia, čoho dôkazom je ukončenie činnosti vyše 300 dopravných spoločností. Keďže nový spôsob spoplatnenia cestnej infraštruktúry výrazne zvýši náklady cestnej nákladnej dopravy, nevidíme iné východisko, ako premietnuť toto zvýšenie v plnej miere do cien za dopravu.

Najviac sa zavedenie mýta dotkne vnútroštátnych dopravcov, ktorí zabezpečujú základné potreby obyvateľstva. Nárast nákladov pri elektronickom výbere mýta oproti diaľničným nálepkám predstavuje neuveriteľných 1600 až 2000 %.

Kým doteraz dopravca s vozidlom s celkovou hmotnosťou nad 12 ton po prejdení 8 000 km mesačne zaplatil ročnú diaľničnú nálepku v hodnote 929 EUR (v roku 2008), po zavedení elektronického mýta pri použití vozidla emisnej triedy EURO 3 zaplatí čiastku cca 17 000 EUR.

ČESMAD Slovakia na základe týchto skutočností vyzýva všetkých dopravcov, aby nekompromisne trvali na premietnutí zvýšených nákladov pri zavedení mýta do cien za poskytované služby.

Združenie bude v tomto duchu dostupnými prostriedkami informovať a žiadať aj prepravcov, aby zvýšené náklady nepresúvali na ťarchu dopravcov, ale premietali ich do cien pre konečného spotrebiteľa.

ČESMAD Slovakia


Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020