ČESMAD Slovakia žiada nižšiu sadzbu dane z motorových vozidiel

Tlačová správa 27. 6. 2014

Združenie cestných nákladných dopravcov ČESMAD Slovakia žiada nižšiu sadzbu dane z motorových vozidiel

Na 24. Plenárnom zhromaždení združenia ČESMAD Slovakia, ktoré sa uskutočnilo 26. 6. 2014 v Banskej Bystrici,  vyslovili jeho členovia hlbokú nespokojnosť s vývojom situácie v oblasti cestnej nákladnej dopravy na Slovensku. Nepriaznivé podmienky stavajú dopravcov do krízovej situácie, a tak žiadajú od štátu zmenu. Členovia združenia požadujú hlavne zníženie sadzby dane z motorových vozidiel, ktorá ich výrazne znevýhodňuje oproti zahraničným dopravcom. Jednohlasne sa na tom zhodli všetci prítomní zástupcovia.

Zhoršujúca sa situácia v oblasti cestnej nákladnej dopravy má za následok žiadosť členov združenia Česmad o zmenu v pripravovanom zákone o dani z motorových vozidiel. Dopravcovia požadujú zníženie sadzieb dane v závislosti od roku výroby motorového vozidla vo výške 20, 15 a 10 % oproti pôvodnému návrhu a zníženie sadzieb za prípojné vozidlá na sumu 100 Eur. Združenie žiada štátnu správu, aby takto upravený zákon uviedla do platnosti k 1. 1. 2015. Súčasná vysoká sadzba dane  z motorových vozidiel stavia slovenských dopravcov do pozície, keď len ťažko môžu konkurovať dopravcom z okolitých štátov, kde je daň z motorových vozidiel výrazne nižšia. Slovenský trh tak zaplavili dopravcovia zo zahraničia, ktorí sa nepodieľajú na chode slovenskej ekonomiky.

Ak štátna správa nezačne s legislatívnym procesom zmeny zákona o dane z motorových vozidiel do 31. 7. 2014 podľa združením stanovených podmienok, plenárne zhromaždenie žiada od prezídia združenia Česmad prípravu krokov, ktoré budú viesť k preregistrácií vozidiel do krajín, kde sú podmienky výhodnejšie. Tento proces by znamenal odchod slovenských cestných dopravcov do zahraničia.

Dopravcovia zo združenia Česmad tiež žiadajú zachovanie súčasných sadzieb mýta a nesúhlasia s rozšírením spoplatnenia ďalšej infraštruktúry na území SR, ktorá by znamenala ešte vyššie výdaje na podnikateľskú činnosť dopravcov a pre mnohých by bola likvidačná.

Kritická situácia v cestnej nákladnej doprave si vyžaduje zlepšenia, ktoré pomôžu slovenským dopravcom konkurovať zvýhodneným zahraničným dopravcom, ktorí vytvárajú neprimerané podmienky na trhu.


Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020