Rokovanie ohľadne týždenného odpočinku vo Francúzsku a Belgicku

Dňa 2.9.2014 sa uskutočnilo rokovanie v centrále medzinárodného združenia IRU v Bruseli. Stretnutie iniciovalo naše združenie z dôvodu zavedenia vysokých sankcií vo Francúzsku a Belgicku pre vodičov resp. dopravné spoločnosti za uskutočnenie 45-hodinového odpočinku vo vozidle.

Na základe smernice 561/2006 čl. 8 ods. 8 sa vo vozidle môže vykonávať len denný a skrátený týždenný odpočinok.

Stretnutia sa okrem nás zúčastnili zástupcovia združení z Poľska, Maďarska, Česka, Bulharska a Rumunska. Všetci skonštatovali, že je potrebné poukázať na problémy, ktoré vyvolali tieto zákony. Dnes sa uskutoční zasadnutie sociálnej komisie IRU, kde jedným z bodov je aj táto problematika. Zúčastnené združenia budú hľadať ďalší spoločný postup s možnosťou obrátiť sa na kompetentné orgány v rámci EU.


Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020