ČESMAD Slovakia požaduje zmeny v návrhu zákona o dani z motorových vozidiel

Hlavným bodom mimoriadneho zasadnutia prezídia ČESMAD Slovakia, ktoré sa uskutočnilo 15. júla 2014, bol návrh zákona o dani z motorových vozidiel. Novo pripravovaný zákon Ministerstva financií je momentálne v medzirezortnom konaní.

S výsledkami , ktoré vyplynuli z mimoriadneho rokovania prezídia združenia orientovaného na cestnú dopravu bolo 17. júla 2014 oboznámene aj Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. ČESMAD Slovakia súhlasí so zavedením jednotnej dane z motorových vozidiel a systémom ekologických zliav, ktoré vníma ako pozitívne a potrebné zmeny v oblasti dopravy. Združenie ale zásadne nesúhlasí s výškou zliav, ktoré boli v rámci zmeny tohto zákona nastavené na 20, 15, 10 % a s dobou trvania týchto zliav, teda 2, 4 a 6 rokov. Požaduje preto úpravu týchto hodnôt na zľavy vo výške 45, 30, 15 % v období 3, 6 a 9 rokov tak, ako to už pred dvoma rokmi navrhlo Ministerstvu financií. Pri súčasnom návrhu zákona by si zníženie dane pre ekologické vozidlá mohlo uplatniť len 35 % nákladných vozidiel registrovaných v Slovenskej republike. ČESMAD Slovakia súčasne požaduje, aby sa tieto zľavy neurčovali v závislosti od roku výroby vozidla, ale od jeho prvej registrácie. Združenie tiež navrhuje, aby bol ponechaný systém  daňovej povinnosti vypočítanej  ako jedna tristošesťdesiat pätina, respektíve jedna tristošesťdesiat šestina ročnej sadzby dane, pretože zmena na mesačnú hodnotu by nezaručila reálne zachovanie percentuálnych zliav od prvej registrácie vozidla. 

Súčasná sadzba dane z motorových vozidiel je druhá najvyššia v Európskej únii a v niektorých kategóriách dokonca najvyššia. Združením navrhované hodnoty pre zľavy vrátia slovenským dopravcom možnosť byť konkurencieschopní na trhu so zahraničnými dopravcami, pretože zaručujú priemernú sadzbu dane v rámci celej Európskej únie.

Zástupcovia ČESMAD Slovakia aj naďalej budú pokračovať v rokovaniach s Ministerstvom financií a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, aby sa jeden z kľúčových zákonov pre existenciu slovenských dopravcov upravil podľa ich požiadaviek a zaručil im tak prijateľné postavenie na európskom trhu nákladnej dopravy.


Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020