Úspešné zakončenie rozporových konaní

Po dlhodobom a náročnom rokovaní s Ministerstvom financií Slovenskej republiky združenie ČESMAD Slovakia dosiahlo úspešný výsledok. Zákon o dani z motorových vozidiel pokračuje v legislatívnom konaní v znení, ktoré je konečne prijateľné pre slovenských dopravcov a po schválení vytvorí na trhu lepšie podmienky.

Rozporové konanie, ktoré združenie dopravcov ČESMAD Slovakia viedlo s Ministerstvom financií sa skončilo, nakoľko ministerstvo pristúpilo na splnenie zásadných pripomienok, ktoré združenie predložilo a neoblomne na nich stavalo. Nový návrh zákona o dani z motorových vozidiel tak bude pokračovať v legislatívnom konaní s pripomienkami, ktoré budú mať pozitívny vplyv na podnikateľskú činnosť slovenských dopravcov. Na celom území Slovenskej republiky bude zavedená jednotná sadzba dane, ktorá zodpovedá hodnote najnižšej sadzby dane použitej v systéme VÚC, teda sadzba dane Banskobystrického kraja. Z dane za motorové vozidlá sa tak stane štátna daň. Do návrhu zákona sa dostali aj tieto konkrétne pripomienky:
1. Trvanie zľavy za ekologické vozidlá sa predĺžili z pôvodných 6 rokov na 9 rokov.
2. Ekologické zľavy na vozidlá sa navýšili jednotlivo o 5%, čo znamená, že v období 1-3 roky je to 25%, v období 4-6 rokov je to 20 % a v období 7-9 rokov zľava 15%.
3. Ekologické zľavy sa nebudú počítať od roku výroby vozidla, ale až od jeho prvej registrácie.
4. Zľavy nebudú poskytované v rámci kalendárnych rokov, ale budú sa vypočítavať na základe mesačného systému (napríklad vozidlo registrované v máji 2015 bude mať zľavu 25% po dobu 36 mesiacov, teda presne do mája 2018).
5. Vozidlá autobusovej dopravy vykonávanej na základe zmluvy vo verejnom záujem budú mať daňovú povinnosť na základe systému 1/365 ročnej sadzby dane (ak bolo takéto vozidlo využité 1 deň v roku na komerčnú prepravu, tak zaplatí daň len za tento konkrétny deň).

Kľúčový zákon pre existenciu slovenských dopravcov sa tak vďaka odbornej a vytrvalej práci odborníkov zo združenia ČESMAD Slovakia upravil do formy, ktorá stavia domácich dopravcov do lepšej konkurencieschopnosti v rámci celého európskeho trhu.


Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020