ČESMAD vyzýva dopravcov na registráciu

ČESMAD vyzýva dopravcov, aby sa včas registrovali a predišli tak čakaniu na registráciu a inštaláciu palubných jednotiek po spustení mýtneho systému od  1. januára 2010.  Pre dopravcov zároveň odporúča fixnú inštaláciu palubných jednotiek, bez ohľadu na zvolený systém platby. Fixná inštalácia zabezpečuje dopravcom väčší komfort, ale zároveň aj predchádza riziku nesprávnej manipulácie s palubnou jednotkou.

„Vyzývam dopravcov, aby registráciu neodkladali na poslednú chvíľu. Je nesmierne dôležité, aby k nej pristupovali zodpovedne. Vyvinieme maximálne úsilie, aby sme zaregistrovali čo najviac dopravcov pred spustením mýtneho systému a predišli tak komplikáciám po 1. januári 2010. Na to, aby bola registrácia plynulá a nevytvárali sa rady na distribučných a kontaktných miestach, je však potrebná aj súčinnosť dopravcov, ktorí sa môžu registrovať na kontaktných miestach v krajských mestách na území celého Slovenska,“ uviedol prezident ČESMAD Slovakia, Peter Halabrín.

„Dopravcovia sa pri registrácii často rozhodujú, či si majú zvoliť fixnú montáž palubnej jednotky. Ako zástupcovia dopravcov jednoznačne odporúčame fixnú montáž, bez ohľadu na zvolený režim platby. Fixná montáž zabezpečí vodičovi komfort používania, jednoduchú manipuláciu, a keďže palubná jednotka sa napája na zapaľovač, pri fixnej montáži ostane zapaľovač voľný na nabíjanie telefónu alebo pripojenie navigácie,“ dodáva Peter Halabrín.

V režime následného platenia mýta (na faktúru) je fixná montáž povinná a vychádza z Mýtneho poriadku. Ide o zvýšenie komfortu a dopravca týmto predchádza aj riziku nesprávnej manipulácie s palubnou jednotkou, ktorá môže spôsobiť jej nefunkčnosť. Dopravca tak zároveň predchádza vysokej pokute, ktorá je u fyzických osôb až 2 655 euro a u právnických osôb je to až 16 595 euro, ako sankcia správneho podnikania za spáchanie správneho deliktu, ktorá sa vzťahuje aj na správne používanie palubnej jednotky podľa technických parametrov. Cena fixnej montáže (134,90 euro bez DPH) je teda v porovnaní s výškou prípadných  pokút pre dopravcu zanedbateľnou položkou.

ČESMAD Slovakia je záujmové združenie cestných dopravcov SR, ktoré je profesijne orientované na cestnú dopravu. Má 1 100 členov, podnikateľov v oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej dopravy. ČESMAD Slovakia prispieva k rozvoju súkromného podnikania na Slovensku v oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej dopravy. Zastupuje, vyjednáva a ochraňuje svojich členov vo vzťahu k ministerstvám SR a ostatným ústredným orgánom štátnej správy, organizáciám a zväzom. Podporuje záujmy členov pri vytváraní optimálnych legislatívnych podmienok na rozvoj dopravy. Zaoberá sa harmonizáciou národnej legislatívy s európskou. Je členom Medzinárodnej únie cestnej dopravy (IRU) a v spolupráci s ňou presadzuje legislatívne normy v Európskej hospodárskej komisii. IRU podporuje postupnú integráciu transformujúcich sa krajín do Európskej únie.

ČESMAD Slovakia


Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020