Náklady dopravcov rastú, ceny za prepravy musia rásť agresívnejšie

Náklady dopravcov rastú, ceny za prepravy musia rásť agresívnejšie

Cestná nákladná doprava znovu zažíva veľmi náročné obdobie. „K najvýraznejším problémom patria ceny pohonných látok (PHM), ktoré naďalej výrazne rastú. A predpoklad analytikov je, že tento trend bude pokračovať. V kombinácii s nízkym a pomalým zvyšovaním cien za prepravy to vytvára smrteľný kokteil pre dopravcov,“ uvádza Pavol Piešťanský, prezident združenia ČESMAD Slovakia.

Ako sa možno brániť, keď štátne inštitúcie nie sú ochotné pružne zareagovať a stabilizovať dopravný segment? Združenie ČESMAD Slovakia ponúka prehľad rastu nákladov a príklad, čo je potrebné zarátavať do cien, rovnako ako praktický návod tzv. palivovej doložky, ktorá môže pomôcť pri výkyvoch cien PHM.

Zásadný rast nákladov v cestnej doprave

Štatistiky ukazujú, že v nákladnej doprave prišlo celkovo k zásadnému nárastu nákladov, nie sú to iba ceny nafty, ktoré tvoria približne tretinu nákladov dopravcov. Ide rovnako o zvýšenie ďalších variabilných a fixných nákladov. Medziročne priemerne z fixných nákladov stúpli najmä náklady na vodičov (plus 12 %), náklady na dopravnú techniku (plus 11 %), režijné náklady (plus 5 %). Z variabilných nákladov je to rast ceny AdBlue (plus 300 %), olejov a mazív (plus 50 %), nafty (plus 40 %), pneumatík (plus 13 %) či nárast nákladov za opravy a údržbu (plus 12 %) a mnohé ďalšie položky.

Dvojciferne musia rásť aj ceny za prepravu

Z  pohľadu zvýšených nákladov dopravcu je riešením pre firmy jednoznačné rokovanie so zákazníkmi a trvaní na reálnom zvýšení cien za prepravy. Nemôže ísť pritom o percentá s jednociferným číslom, ale ako ukazujú náklady, aby dopravca prežil, nárast cien za prepravy oproti minulému roku musí byť od 15 do 20 % podľa typu prepráv,“ hovorí Pavol Piešťanský, prezident ČESMAD Slovakia. V tabuľke, ktorá je súčasťou tejto správy združenie dopravcov uvádza 31 položiek, s ktorými by mal pri kalkulácii ceny dopravca počítať a modeluje tu mesačný náklad na jedno vozidlo (súprava ťahača s návesom) pri nájazde 10 500 km. Cena za kilometer by tak mala predstavovať 1,29 eur a za mesiac (26 dní) by mal dopravca zarobiť s vozidlom 520,24 eur.

Účtovné položky

Náklad na mesiac 1 vozidlo pri nájazde 10 500km

PHM - nákladné vozidlá (priemerná spotreba 30l/100km)

3 811,50

AdBlue

37,14

PHM - osobné, úžitkové vozidlá

10,10

Pneumatiky

139,25

Spotreba drobného majetku, náradie-upínacie pásy, telefóny

32,17

Kanc.potreby, tlačivá, literatúry, mapy, baliaci mat.

3,50

Reprezentačné, reklamné predmety

20,00

Opravy a udržiavanie- nákladné autá RM kontrakt 280+100

380,00

Opravy a udržiavanie- PC, drobný HIM

3,00

Cestovné náhrady

945,00

Poštovné, telefón, internet

64,25

Nájomné za budovu a parkovacie plochy, parkovanie,

190,00

Školenia, poplatky

2,85

GPS monitorovanie vozidiel, sťahovanie e-ZPV a tacho

31,00

Diaľničné poplatky, poplatky za karty

2 362,76

Audit, externé účtovné služby, právne služby, vymáhanie pohľadávok

150,00

BOZP, SL, web stránka, prístup do katalóg. burzy nákladov, škol., poč.služby, softvér

39,53

Overenie tachografov, montáž OBU jednotiek, emisná kontrola

17,26

Osobné náklady THP

372,71

Osobné náklady vodičov

1 649,13

Stravné lístky, SF, PN, lek.prehl., ochranné pracovné prostriedky

34,30

Daň z motorových vozidiel

102,57

Poplatky: koncesionársky, kom.odpad, kolky, zákonné poplatky

6,76

Poistenie vodičov, poistenie zodpovednosti cest.dopravcu

30,00

Poistenie zákonné ťahač+náves

200,00

Poistenie havarijné ťahač+náves

129,00

Ziskovosť jazdnej súpravy min. 5 %

627,00

Úroky bankové  za úvery, kontokorent

10,00

Bankové poplatky, kurz.rozdiely, cent.vyrovnania

22,88

Splátka ťahač s úrokom

1 416,67

Splátka náves s úrokom

685,79

Náklady spolu

13 526,12 eur

Náklad na 1 km (mesačný nájazd 10 500km)

1,29 eur

Náklad na 1 deň (prepočet na 26 dní v mesiaci)

520,25 eur

Palivovou doložkou na meniace sa ceny PHM

S výrazne sa meniacimi cenami PHM dokáže dopravcom pomôcť tzv. palivová doložka. Jedným z riešení je pri vyjednávaní so zákazníkom dohoda na tejto doložke. „Využívajú ju mnohí dopravcovia, čím predchádzajú stratám pri podnikaní. Tí, ktorí podobný systém neaplikujú, možno nájdu v nasledujúcich riadkoch inšpiráciu, a práve pre nich sú určené,“ uvádza Pavol Piešťanský, prezident združenia.

ČESMAD Slovakia ponúka dva príklady vytvorenia palivovej doložky a spôsoby jej tvorby – jednoduchší i zložitejší. Hodnoty v príkladoch sú ilustračné, každý dopravca by si do výpočtov mal kalkulovať svoje údaje. Prvý príklad reaguje na zmeny ceny mesačne, druhý po dvoch mesiacoch, je na dopravcovi, aký mechanizmus si zvolí.

PRÍKLAD 1:

Palivová doložka:

  1. PHM – cenové dorovnanie: základná sadzba netto                   1,000 €

spotreba nafty          33 l/100 km

Cenové dorovnanie nafty sa počíta na mesačnom základe, ako rozdiel z mesačnej ceny nafty netto (ktorá je súčasťou tejto prílohy, pozn.: t. j. 1,000 €) a aktuálnej ceny nafty netto (zverejneným Štatistickým úradom (ŠÚ) SR vždy do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca). Tento rozdiel sa vynásobí počtom prejdených kilometrov v danom mesiaci a číslom 0,33 (priemerná spotreba na 100 km sa uvažuje 33 l).

Ak je výsledkom výpočtu cenového dorovnania nafty mínusová hodnota, je dodávateľ povinný do konca nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bolo cenové dorovnanie nafty určené, zaslať spoločnosti dobropis k dorovnaniu nafty. Ak je výsledkom výpočtu cenového dorovnania nafty plusová hodnota, je dodávateľ povinný do konca nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bolo cenové dorovnanie nafty určené, zaslať spoločnosti faktúru k dorovnaniu nafty na jej úhradu zo strany spoločnosti.

PRÍKLAD 2:

Palivová doložka:

Sadzby za kilometer sa vypočítajú využitím základnej sadzby za PHM vo výške 1,049 eur/liter (bez DPH).

Základné sadzby pri uvedených sadzbách PHM sa budú upravovať podľa aktuálnej úrovne PHM na základe nižšie uvedeného modelu úpravy PHM, ktorý odráža pohyb cien PHM a aktualizuje sa každé dva mesiace s uplatnením plus jeden mesiac od dvojmesačného vyhodnocovacieho obdobia (vyhodnocovacie obdobie je január, február, čiže nová cena bude platiť od apríla).

Príklad výpočtu

Cena za km

0,85 €

 

Podiel PHM z ceny za km (%)

34 %

 

PHM v  €

0,29 €

 

Ostatné náklady v €

0,56 €

 

Navýšenie paliva z 1,049 na 1,100 (predstavuje rast %)

4,862 %

(1,1/1,049-100 %)

Navýšiť palivo treba na

0,30 €

(1,1/1,049*0,29)

Nová cena za km

0,86 €

(0,30+0,56)

Model úpravy PHM – výpočet

Palivový mechanizmus využíva na stanovenie sadzby PHM priemer dvojmesačnej ceny PHM podľa ŠÚ SR a vypočítava sa nasledovne:

Czp=((priemer dvojmesačnej ceny PHM – základná sadzba pre PHM)/základná sadzba PHM)* náklady na PHM ako percento prevádzkových nákladov.

 

Strany sa dohodli, že „Náklady na PHM ako percento prevádzkových nákladov“ predstavujú XY percent z ceny na jeden kilometer (pozn.: v tomto príklade 34 %).

Palivový mechanizmus tiež znamená, že ak aktuálne ceny PHM spadnú pod dohodnutú základnú sadzbu, palivový mechanizmus bude fungovať ako zľava.

Vzorový výpočet:

Základná sadzba PHM = 1,049€/liter

Dvojmesačná sadzba PHM = 1,1 €/liter (napr. január, február)

PHM ako percento prevádzkových nákladov: napr. 34 %

Czp = (((1,1-1,049)/1,049)*34 %)*100 = 1,65 % sa pridá k sadzbe za kilometer

Vyhodnotenie za január a február sa bude počítať podľa ŠÚ SR v priebehu marca, takže nová cena bude platná od 1. apríla 2022


Zdroj: ČESMAD Slovakia

Posledná aktualizácia: 30. 03. 2022