Vyšší poplatok za skladovanie ropy zdraží benzín a naftu

Vyšší poplatok za skladovanie ropy zdraží benzín a naftu

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 22. decembra 2023) – Od 1. februára 2024 budú vybraní podnikatelia platiť zvýšený poplatok za skladovanie štátnych núdzových zásob ropy a ropných výrobkov o 34 %. Za 1 000 l zaplatia už 39,65 eur namiesto 29,65 eur. Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (EOSA) sa tak rozhodla, aby mohla predčasne splatiť návratnú finančnú výpomoc, ktorá jej bola poskytnutá.

Zvýšené náklady, ktoré generuje tzv. agentúrny systém, ktorý vznikol v roku 2013, sa tak v konečnom dôsledku premietnu do výslednej ceny ropných produktov, ktoré zaplatí každý zákazník, teda nielen dopravcovia, ale aj bežní občania v cenách benzínu a nafty. Najmä pre dopravcov ide o ďalšiu zlú správu, keďže majú výrazne zvýšené mýto vďaka uplatňovaniu smernice Eurovignette v krajinách EÚ a budú ho mať zvýšené aj na Slovensku.

Združenie ČESMAD Slovakia apeluje na vládu, aby sa zaoberala závermi poslednej správy Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) o stave v systéme štátnych núdzových zásob ropy a ropných výrobkov, ktorý je podľa NKÚ neprehľadný a nedostatočne kontrolovaný. Ak by sa tieto zistenia napravili, systém by mohol generovať nižšie náklady a nižšie poplatky za skladovanie štátnych núdzových zásob ropy a ropných výrobkov, čo by sa mohlo pozitívne prejaviť v cenách benzínu a nafty na Slovensku.


Zdroj: ČESMAD Slovakia

Posledná aktualizácia: 27. 12. 2023