Hanebná odpoveď z Bruselu

Hanebná odpoveď z Bruselu

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 21. februára) – Zatiaľ veľmi nepriaznivé správy pre sektor cestnej dopravy z Európskej komisie (EK) približujú dopravcov k protestným akciám, ktoré môžu nadviazať čoskoro na akcie slovenských aj európskych poľnohospodárov.

Združenie ČESMAD Slovakia spolu s ďalšími asociáciami dopravcov z regiónu dostalo z kancelárie eurokomisárky pre dopravu odpoveď na spoločné memorandum k problematike ukrajinských dopravcov v EÚ, ktorá sa nestotožňuje s negatívnymi následkami dohody medzi EÚ a Ukrajinou o cestnej nákladnej doprave. Napriek deklarovanej ústretovosti na  diskusiu a poskytnutým faktom a vysvetleniam boli prakticky všetky pripomienky združení hodené do koša. „Výnimka zo systému povolení pre ukrajinských dopravcov by preto mala pokračovať bez akýchkoľvek významnejších zmien ďalej aj od júla 2024, čo je pre slovenských dopravcov neprijateľné. Títo budú ďalej čeliť tlaku nerovnakých podmienok na trhu a neférovej konkurencii,“ uvádza Pavol Piešťanský, prezident ČESMAD Slovakia.

Avšak zatiaľ čo Európska komisia hanebne ignoruje oprávnené námietky dopravcov, k iniciatíve pôvodných signatárov memoranda z krajín V4 sa pridávajú združenia dopravcov z ďalších štátov, aj zo západnej časti Európy. To len dokazuje, že nejde o vymyslený problém. „Neochota počúvať vedie iba k rastu napätia a rôznych nátlakových akcií, ktorým by sa dalo predchádzať, ak by zodpovedné inštitúcie dialóg iba nepredstierali," uzatvára  Pavol Piešťanský.


Zdroj: ČESMAD Slovakia

Posledná aktualizácia: 21. 02. 2024