Stále viac asociácií za zmenu dohody s Ukrajinou

Stále viac asociácií za zmenu dohody s Ukrajinou

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 26. februára) – Už štrnásť asociácií cestných dopravcov z Európy, zo západnej i východnej časti, požaduje, aby sa popri záväzku podpory Ukrajine predstavitelia EÚ a národné vlády venovali primeranej ochrane a odolnosti vnútorného trhu únie.

Podobne ako v poľnohospodárstve, opatrenia prijaté EÚ v oblasti cestnej dopravy išli nad rámec jej pôvodných zámerov a popri výhodách spôsobujú značné vnútorné škody,“ uvádza sa v dnešnom spoločnom vyhlásení dopravcov z bulharského združenia AEBTRI, francúzskeho AFTRI, portugalského ANTRAM, českého ČESMAD Bohemia, slovenského ČESMAD Slovakia, dánskych združení DTL a ITD, maďarského MKFE, škandinávskej Nordic Logistics Association NLA, nórskeho NLF, gréckeho OFAE, švédskej SA, fínskeho SKAL a poľského ZMPD.

Zvýšenie počtu ukrajinských dopravcov na trhu EÚ o 8 000 subjektov, 46 % prázdnych ukrajinských kamiónov, ktoré vstupujú do únie a ich 40-dňový pobyt na území EÚ sú jasnými znakmi zle nastavených pravidiel súčasnej Dohody medzi EÚ a Ukrajinou o cestnej nákladnej doprave,“ uvádza Pavol Piešťanský, prezident združenia ČESMAD Slovakia, ktoré spoločné vyhlásenie a aktivity asociácií koordinuje. „Ukrajinskí dopravcovia dokážu ponúknuť oproti dopravcom z EÚ oveľa nižšiu cenu, nie však preto, že sú šikovnejší, ale preto, že pre nich neplatia viaceré regulácie ako napríklad záväzok finančnej spoľahlivosti, vyplácanie minimálnej mzdy štátu, v ktorom vykonali prepravu, nezmyselné povinné návraty vozidla a vodiča do krajiny usídlenia, výmeny inteligentných tachografov a podobne,“ dopĺňa Pavol Piešťanský.

Štrnásť asociácií z EÚ a Nórska preto vyzýva Európsku komisiu a Radu EÚ, aby vypočuli hlasy svojich dopravcov a prispôsobili Dohodu medzi EÚ a Ukrajinou o cestnej nákladnej doprave tak, aby jednotný vnútorný trh EÚ zostal chránený, a pravidlá EÚ sa riadne presadzovali u všetkých. „Veríme, že sa to dá urobiť aj bez toho, aby sme ohrozili našu pomoc Ukrajine,“ vyhlasujú združenia dopravcov. Systém povolení medzi krajinami EÚ a tretími štátmi je podľa asociácií dopravcov rokmi odskúšaný. „Zvýšenú potrebu exportu a importu Ukrajiny je možné dosiahnuť zvýšením objemov bilaterálnych kvót na akúkoľvek primeranú a zdôvodniteľnú úroveň,“ uzatvárajú asociácie vo vyhlásení.


Zdroj: ČESMAD Slovakia

Posledná aktualizácia: 26. 02. 2024