ČESMAD sa pre neslýchaný postup EK vo veci zmluvy o cestnej doprave s Ukrajinou obráti na európske kontrolné orgány

ČESMAD sa pre neslýchaný postup EK vo veci zmluvy o cestnej doprave s Ukrajinou obráti na európske kontrolné orgány

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 6. marca) – Európska komisia (EK) utajila obsah návrhu na ďalšie predĺženie Dohody medzi Ukrajinou a EÚ o cestnej nákladnej doprave, ktoré by malo platiť od júla 2024 najmenej do konca roka 2025. O návrhu chce navyše rozhodnúť extrémne rýchlo.

Členské štáty len 5. marca dostali k dispozícii návrh Komisie a rokovať o ňom budú už 7. marca 2024 na zasadnutí Pracovnej skupiny Rady EÚ pre pozemnú dopravu. „Prakticky tak Komisia znemožnila materiál pripomienkovať odbornou verejnosťou a priškrtila priestor pre národné ministerstvá dopravy, aby na návrh zodpovedajúco reagovali a pripravili národnú pozíciu, ktorá by v podmienkach SR mala byť predmetom medzirezortného pripomienkového konania,“ uvádza Pavol Piešťanský, prezident združenia ČESMAD Slovakia.

Už minulý rok sa Dohoda medzi Ukrajinou a EÚ predlžovala od júla 2023, pričom Európska komisia obsah návrhu rozhodnutia Rady EÚ o tomto kroku zverejnila už 1. februára 2023. „V tomto roku nepoznáme obsah návrhu zo strany Európskej komisie, pretože je utajený. Môžeme len vychádzať zo všeobecnej tlačovej správy EK z 5. marca 2024, že je návrh pripravený a bol odoslaný členským štátom,“ pripomína Pavol Piešťanský.

Združenie ČESMAD Slovakia je pobúrené z takéhoto postupu EK, keďže výhrady voči pôvodnej Dohode medzi Ukrajinou a EÚ vyjadrilo 14 združení dopravcov naprieč Európou – od západu na východ. „Utajenie návrhu mandátu pre Európsku komisiu na rokovania s Ukrajinou a nemožnosť ho transparentne pripomienkovať vnímame ako úplne tendenčný postup. Pritom v čase pred júnovými eurovoľbami ide o veľmi negatívny signál voči dôveryhodnosti európskych inštitúcií a návod, ako politiku nerobiť,“ prízvukuje prezident ČESMAD Slovakia.

Združenie sa preto obráti na orgány, ktoré reprezentujú Európsku komisiu, a tiež na tie, ktoré majú kontrolovať a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel a zamedziť svojvoľnému postupu orgánov Únie. Očakávame, že aj Ministerstvo dopravy SR sa ohradí a využije všetky svoje možnosti, aby znemožnilo takýto škandalózny postup Komisie.


Zdroj: ČESMAD Slovakia

Posledná aktualizácia: 06. 03. 2024