Nová generálna tajomníčka združenia

Nová generálna tajomníčka združenia

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 3. apríla) – Prezídium ČESMAD Slovakia na svojom riadnom zasadaní 27. marca 2024 schválilo do funkcie nového generálneho tajomníka Mgr. Luciu Nemček, ktorá týmto prevzala vedenie sekretariátu ČESMAD Slovakia.

Doterajší generálny tajomník Peter Varga, MBA, MSc., sa rozhodol pokračovať ďalej v profesionálnej kariére v inej oblasti, kde mu želáme dosiahnutie rovnako množstva úspechov, ako pri práci v združení cestných dopravcov. V osobe Lucie Nemček, ktorá mala v ČESMAD Slovakia v kompetencii medzinárodné vzťahy a legislatívu, zastupovanie združenia v orgánoch Medzinárodnej únie cestnej dopravy (IRU) a je lektorkou školení v oblasti cestnej dopravy, prinášame na pozíciu generálneho tajomníka kontinuitu i expertízu zároveň,“ uviedol k výberu Pavol Piešťanský, prezident ČESMAD Slovakia.

Mgr. Lucia Nemček je absolventkou Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Pred pôsobením v združení ČESMAD Slovakia zastávala pozíciu generálnej riaditeľky sekcie európskych záležitostí a medzinárodných vzťahov Ministerstva dopravy SR (MD SR). Ako diplomatka (attaché) na oddelení dopravy a telekomunikácií na Stálom zastúpení SR pri Európskej únii (MZVEZ SR) v Bruseli sa spolupodieľala na príprave a následnom výkone predsedníctva SR v Rade EÚ, pôsobila aj ako podpredsedníčka Pracovnej skupiny Rady EÚ pre pozemnú dopravu.


Zdroj: ČESMAD Slovakia

Posledná aktualizácia: 03. 04. 2024