TS Intravilány budú od polovice marca spoplatnené nulovou sadzbou

 

Včera sa uskutočnilo rokovanie medzi štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ing. Viktorom Stromčekom a prezidentom Združenia ČESMAD Slovakia Ing. Ľubomírom Honíškom, kde ministerstvo akceptovalo pripomienky združenia a vydalo nasledovnú tlačovú správu.

 

TLAČOVÁ SPRÁVA

Intravilány budú od polovice marca spoplatnené nulovou sadzbou

 

Bratislava (19. februára 2014) – Intravilány miest a obcí budú od 15. marca spoplatnené nulovou mýtnou sadzbou, štát bude týmto spôsobom na nich monitorovať intenzity nákladnej dopravy. Na tomto riešení sa dohodli predstavitelia ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja so zástupcami autodopravcov zo združenia ČESMAD po sérii rokovaní, z ktorých posledné sa uskutočnilo dnes v popoludňajších hodinách.

„Našim cieľom nie je vyberať viac peňazí od dopravcov, ale nasmerovať tranzitnú dopravu na cesty, ktoré sú pre ňu určené a konštrukčne prispôsobené. Nie je mysliteľné, aby tranzitná nákladná doprava ničila vidiecke cesty aj kvalitu života tamojších obyvateľov,“ povedal po dnešnom rokovaní štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Viktor Stromček.

„Preto si podľa dohody sadneme s autodopravcami za rokovací stôl v polovici roka, a nájdeme dohodu o ďalšom postupe. Zvýšené náklady autodopravcov súvisiace s prípadnými zmenami mýta v budúcnosti sme im pripravení kompenzovať či už cez nižšie dane z motorových vozidiel v spolupráci s ministerstvom financií, prípadne cez množstevné alebo ekologické zľavy,“ dodal štátny tajomník. Jediným spoplatneným intravilánovým prejazdom tak od marca zostane diaľničný obchvat Bratislavy.

 

Martin Kóňa

hovorca MDVRR SR  

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

tel. číslo: + 421  918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk

 

Prezident združenia aj touto cestou ďakuje všetkým členom prezídia, členom regionálnych výborov a ostatným členom združenia za pripomienky a názory, ktoré pomohli pri argumentácii na rokovaniach so štátnym tajomníkom.

 

Tlačová konferencia združenia k rokovaniu s ministerstvom sa uskutoční dnes 20.02.2014 o 10:30 v sídle združenia Bratislava Studená 5. 


Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020