Stručný prehľad situácie so šírením koronavírusu

Stručný prehľad situácie so šírením koronavírusu

Stav k 12. marcu

Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 predstavuje nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí nebol doposiaľ známy. Ochorenie patrí medzi kvapôčkovú infekciu. Odhadovaný inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Príznaky ochorenia: horúčka,  kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava. V prípade výskytu respiračných príznakov ochorenia je podľa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR z 9. marca potrebné bezodkladne oznámiť túto skutočnosť, a to telefonicky alebo elektronicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

Vo všeobecnosti

V súvislosti v pohybom po Európe sa pred cestami odporúča:

- Kvôli rýchlo sa meniacej situácii sledovať aktuálne informácie v jednotlivých štátoch, pretože môže prísť k dočasným opatreniam, ktoré môžu zastaviť cestnú dopravu.

- Dopravcovia by mali počítať s možnými komplikáciami v preprave.

- Ochranné rúška s filtorm, rukavice i dezinfekčné prostriedky môžu vyžadovať viaceré štáty, s odôvodnením pohybu vodiča po rôznych krajinách (Maďarsko).

- V prípade potreby treba volať príslušné čísla na Veľvyslanectvo SR v danej krajine.

Opatrenia Slovensko

Na  zasadnutí krízového štábu v pondelok 9. marca 2020 boli prijaté preventívne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu. Okrem iného: Občania SR vracajúci sa z Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu sú povinní podstúpiť 14-dňovú karanténu - tá sa  vzťahuje aj na rodinných príslušníkov, ktorí s nimi žijú v jednej domácnosti. Toto opatrenie sa však nevzťahuje na vodičov nákladnej dopravy, ktorí prechádzajú cez uvedené štáty alebo vykonávajú prepravu, nakladanie a vykladanie tovaru v týchto štátoch.

Vodičom nákladnej dopravy, ktorí prechádzajú cez uvedené štáty alebo vykonávajú prepravu, nakladanie a vykladanie tovaru v týchto štátoch sa nariaďuje, aby pri nakladaní a vykladaní tovaru používali respirátory FFP2 alebo FFP3, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v uvedených štátoch a mali vozidlo vybavené gumenými rukavicami na použitie podľa potreby a antibakteriálnym gélom na pravidelné čistenie rúk.

Vodiči sú tiež povinní, aby v prípade akýchkoľvek príznakov chrípkového ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky alebo elektronicky, svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

Taliansko

Od 10. marca 2020 sú karanténne opatrenia rozšírené na celé územie Talianska. Od 12. marca platia na celom území sprísnené karanténne opatrenia. Na vjazd do Talianska je potrebné vyplniť pravdivo príslušný formulár čestného vyhlásenia, inak hrozí trestné stíhanie. Občania SR sa môžu vrátiť späť do SR.

Nákladná doprava je považovaná za ekonomicky zdôvodnenú aktivitu a vodiči pri preprave tovaru sú oprávnení vchádzať, vychádzať, pohybovať sa vo vyznačených karanténnych oblastiach za účelom prepravy, nakládky a vykládky.

Množstvo vykládkových a nakládkových miest v Taliansku vyžaduje, aby mal vodič respirátor (ochrannú rúšku s filtrom) a dezinfekčné prostriedky, v opačnom prípade hrozí znemožnenie vykládky či nakládky. Vo všeobecnosti je treba striktne dodržiavať základné hygienické pravidlá.

Medzi platné opatrenia patrí:

- vyhýbanie sa presunom, ak nie sú odôvodnené okolnosťami, preukázateľnými pracovnými dôvodmi, nevyhnutnými prípadmi, zdravotnou nevyhnutnosťou alebo návratom do miesta vlastného bydliska,

- zákaz zhromažďovania i vo vnútri podnikov, pred podnikmi, ktoré sú otvorené verejnosti,

- zákaz športových podujatí, návšteva posilňovní,

- verejná doprava je funkčná v rámci ciest do práce a pri udržaní produktívneho systému,

- pri presunoch a cestách je nutné vypĺňať pravdivo predpísané čestné vyhlásenie.

 Rakúsko

Na pozemnej hranici sú pri vjazde z Talianska zavedené stacionárne hraničné kontroly. Povinnosť predkladať potvrdenie, že osoba nie je nakazená koronavírusom sa momentálne (do 3. apríla) nevzťahuje na vodičov nákladnej dopravy. Cesta cez Rakúsko má potom byť bez zastávky na jeho území. Môže prísť ku kontrole palivových nádrží nákladného vozidla, či sú plné a nebude nutné ich tankovať na území Rakúska.

Profesionálni vodiči sa kontrolujú na hraniciach (meria sa teplota a sleduje ich pohyb podľa príslušnej dokumentácie). V prípade podozrenia nákazy u cestujúcich autobusu budú títo daní do izolácie, a to vrátane vodiča.

Slovinsko

Uzatvorenie hranice s Talianskom pre nákladnú dopravu sa zatiaľ neplánuje. Cudzinci v prípade podozrenia na nákazu koronavírusom majú konzultovať svoj zdravotný stav výhradne prostredníctvom núdzovej linky 112.


Posledná aktualizácia: 12. 03. 2020