• 144/1999 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
    Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. marca 1997 bola vo Varšave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach.


Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020