• 182/1998 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
    Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. októbra 1997 bola v Moskve podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci a vzájomnej pomoci v colníctve


Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020