Výzva Vláde SR

V piatok 11. júla 2008 sa v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene uskutočnilo stretnutie dopravcov Slovenskej republiky, ktoré zvolalo Združenie ČESMAD Slovakia ako reakciu na požiadavky dopravcov s cieľom zabrániť ich nekoordinovanému postupu pri riešení kritickej situácie v cestnej doprave, spôsobenej neustálym zvyšovaním cien pohonných látok a daňového zaťaženia dopravcov.

Výsledkom tohto mimoriadneho stretnutia dopravcov je Výzva Vláde SR.

Svojím podpisom sa pod výzvu Vláde SR môžu pridať aj ďalší dopravcovia, ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli na tomto mimoriadnom stretnutí zúčastniť, ale sami pociťujú na svojom podnikaní nelichotivý stav, v akom sa slovenská cestná doprava nachádza. Výzva, spolu s prezenčnými listinami, je k dispozícii v regionálnych kanceláriách a na sekretariáte ČESMAD-u Slovakia do 31. júla 2008. Výzva bude 1. augusta 2008 oficiálne odovzdaná Vláde SR.

ČESMAD Slovakia


Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020