• 390/2000 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
    Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. mája 1998 bola v Paríži podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o vzájomnej administratívnej pomoci vo veciach predchádzania, preverovania a postihovania colných podvodov


Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020