Prieskum na podporu posúdenia povinnosti pravidelného návratu vozidla do členského štátu usadenia – nariadenie EP a Rady č. 1071/2009

Prieskum na podporu posúdenia povinnosti pravidelného návratu vozidla do členského štátu usadenia – nariadenie EP a Rady č. 1071/2009

Dávame vám možnosť zapojiť sa na podnet Európskej komisie a v spolupráci s Medzinárodnou úniou cestnej dopravy (IRU) do prieskumu k pripravovanej štúdii Európskej komisie na posúdenie vplyvov povinnosti pravidelného návratu vozidiel do členského štátu usadenia.

Podľa revidovaného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES musí dopravca zabezpečiť, aby sa vozidlo vykonávajúce medzinárodnú prepravu vrátilo do jedného z operačných centier v členskom štáte usadenia spoločnosti do 8 týždňov od jeho opustenia.

Cieľom tejto štúdie je identifikovať a posúdiť vplyv opatrenia na klímu a životné prostredie, preťaženie a na hospodársky a vnútorný trh. V štúdii sa posúdi sociálny vplyv na vodičov, ako aj obchodné operácie. Štúdia zohľadní aj novú povinnosť pravidelného návratu vodiča, ktorá je stanovená v revidovanom nariadení (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy.

Účelom prieskumu je zhromaždiť údaje o súčasných postupoch prevádzkovateľov cestnej dopravy a o situácii na trhu cestnej nákladnej dopravy, ako aj preskúmať možné spôsoby, akými trh dokáže reagovať na novú povinnosť. 

Otázky v tomto prieskume sú zoskupené do týchto oblastí:
1. O respondentovi v roku
2. Súčasné obchodné praktiky a situácia na trhu
3. Možné vplyvy na prevádzku cestnej nákladnej dopravy 
4. Vplyv nedávnych udalostí na sektor
5. Ďalšie poznámky

Prieskum je dostupný aj v slovenskom jazyku a nájdete ho na tomto odkaze (vpravo hore treba vybrať slovenčinu): https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ReturnoftheTruck2020Stakeholders

Do prieskumu je možné sa zapojiť do 25. septembra 2020.


Zdroj: Európska Komisia

Posledná aktualizácia: 31. 08. 2020