Dezinfekcia vozidiel vstupujúcich do Bieloruska

Dezinfekcia vozidiel vstupujúcich do Bieloruska

Na základe dekrétu č. 162 bude v rámci experimentu založeného na zabránení šírenia infekčných chorôb ľudí a zvierať prebiehať na hraničnom priechode Nová Guta dezinfekcia vozidiel od 1. júna do 1. októbra 2021. V rámci projektu budú povinne dezinfikované nákladné vozidlá, autobusy a aj osobné vozidlá registrované s krajinou registrácie v Bielorusku a v zahraničí. Postup dezinfekcie jednotlivých vozidiel určí ministerstvo poľnohospodárstva a potravinárstva v Bielorusku a dezinfekciu bude realizovať spoločnosť BelGlobalGarant LLC.

Vodiči a majitelia vozidiel budú mať povinnosť zakúpiť si tzv. kontrolnú značku, ktorú predložia na kontrolnom stanovišti pri vstupe do Bieloruska. Bez zakúpenej značky nebude umožnený vstup do krajiny.

Tento experiment má byť vyhodnotený 1. novembra 2021 a na základe výsledku môže byť opatrenie rozšírené na všetky bieloruské hraničné priechody.

Text vyhlášky


Zdroj: IRU

Posledná aktualizácia: 25. 05. 2021