Kolaps zásobovania hrozí aj na Slovensku

Kolaps zásobovania hrozí aj na Slovensku

Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia varuje zodpovedných predstaviteľov štátu pred hroziacim kolapsom zásobovania aj na Slovensku. Najnovší príklad Veľkej Británie, ktorá vydá tisícky dočasných pracovných víz vodičom nákladných vozidiel zo zahraničia, aby zmiernila ich chronický nedostatok a mohli plynulo fungovať závody, čerpacie stanice, reštaurácie či supermarkety, ukazuje, že ochrana domáceho trhu v tejto oblasti je iluzórna a môže naopak paralyzovať hospodárstvo krajiny.

V Európe chýbajú státisíce vodičov. Viac ako 12 000 voľných pozícií je na Slovensku, a napriek tomu mnohí odchádzajú do zahraničia, kde sú, ako ukazuje príklad Veľkej Británie, vítaní. Narastajúce napätie v dopravných firmách na Slovensku, kde je v súčasnosti kritický nedostatok vodičov, môže viesť k razantným protestom a zastaveniu zásobovania aj na Slovensku tak, ako to vidíme na britských ostrovoch. Po prvom roku od začiatku pandémie COVID-19 ukončilo na Slovensku činnosť viac ako 20 000 profesionálnych vodičov, ktorí si neobnovili kvalifikačné karty vodiča (KKV).

Príčin nedostatku profesionálnych vodičov na Slovensku je viacero. ČESMAD Slovakia  už roky upozorňuje všetky vlády na nekonkurenčné legislatívne  podmienky pre vodičov. Slovensko je posledná krajina EÚ, ktorá nedostatočne uplatňuje smernice EÚ o školeniach vodičov a vodičských preukazoch, a neumožňuje zníženie veku profesionálnych vodičov, ktorí by mohli prísť na pracovný trh.

Posledné mesiace ČESMAD Slovakia intenzívne  komunikuje voči terajším členom vlády nutnosť okamžite reagovať na situáciu, ktorá vyháňa vodičov zo slovenských kamiónov a neumožňuje ich odmeňovať tak, ako je to v okolitých štátoch. Zdaňovanie nákladov na pracovné cesty vodičov je neakceptovateľné a združenie žiada o okamžitú nápravu tak, ako je to v ostatných krajinách EÚ (nocľažné, vreckové).

Na vyriešenie kritického nedostatku profesionálnych vodičov je otvorenie slovenského pracovného trhu pre vodičov z tretích krajín a zavedenie národných víz pre profesiu vodiča nutné a združenie cestných dopravcov nerozumie, prečo sa slovenskí politici tvária, že problém sa vyrieši sám. Zatvorenie hraníc pre žiadateľov o pracovné povolenie na Slovensku je nepochopiteľné a ohrozuje pracovné miesta nás všetkých. Žiadosti ČESMAD Slovakia a upozornenia sú už niekoľko mesiacov bez odozvy posúvané od jedného ministra k druhému.

Združenie dopravcov je presvedčené, že ak by cestní dopravcovia mali dostatok pracovnej sily, prinesú mesačne na Slovensko dodatočne 10 až 100 mil. eur v tržbách a milióny eur do sociálnych a zdravotných poisťovní. ČESMAD Slovakia nerozumie, prečo štát nechce pomôcť zabezpečiť pracovnú silu a riskuje totálne zlyhanie zásobovania na Slovensku nezmyselným politikárčením, ak ekonomiky výrazne silnejšie ako Slovensko si pomáhajú aj uľahčeným zamestnávaním cudzincov.

Počas leta nedokázali dopravcovia na Slovensku zabezpečiť tisíce prepráv denne a združenie očakáva, že sa situácia v najbližších mesiacoch zhorší. ČESMAD Slovakia vyzýva vládu SR na okamžité zavedenie opatrení, aby nám nehrozil kolaps zásobovania ako vo Veľkej Británii. Združenie cestných dopravcov vyjadruje presvedčenie, že slovenská vláda okamžite zasiahne a dopravcovia nebudú nútení si vynútiť ich reakciu protestami.

Pavol Piešťanský, I. viceprezident


Zdroj: ČESMAD Slovakia

Posledná aktualizácia: 27. 09. 2021