Zmeny vo vedení združenia ČESMAD Slovakia

Zmeny vo vedení združenia ČESMAD Slovakia

Prezídium Združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia na svojom 20. zasadnutí zvolilo do funkcie prezidenta Pavla Piešťanského zo spoločnosti Yellow Express, s.r.o., ktorý v združení doteraz zastával funkciu I. viceprezidenta a zastupoval funkciu prezidenta na uvoľnenej pozícii. V tejto súvislosti prišlo k zmene aj na ostatných pozíciách štatutárnych orgánov združenia. Za I. viceprezidenta bol zvolený Pavol Hudák zo spoločnosti HUDOS, s.r.o., a za II. viceprezidenta Stanislav Boušek zo spoločnosti Bosta, s.r.o.

„Združenie ČESMAD Slovakia bude naďalej obhajovať záujmy dopravcov. Permanentne absolvujeme desiatky rokovaní na úrovni štátnej správy či samosprávy, aby sme zlepšovali podmienky na podnikanie v našom odvetví. Cestná doprava je stále v neľahkej situácii a čelí mnohým výzvam,“ uviedol Pavol Piešťanský. Okrem najnovšieho rastu nákladov v podobe zvyšovania ceny AdBlue, nafty, pneumatík či mazív a olejov, čelia dopravcovia podľa nového prezidenta ČESMAD Slovakia aj nedostatku vodičov. „Z tohto dôvodu prioritou pre združenie je riešenie problému tak, aby bola profesia atraktívnejšia vo forme vyššej čistej mzdy a prístup k nej rýchlejší a jednoduchší pri zachovaní kvality vzdelávania. Rovnako našim cieľom je príprava dopravcov na zmeny v budúcom roku, ktoré prinesie uplatňovanie európskeho Balíka mobility,“ doplnil Pavol Piešťanský.

Združenie ČESMAD Slovakia je najväčšie a najvplyvnejšie záujmové združenie profesne orientované na cestnú dopravu.

Roman Kment, poverený generálny tajomník ČESMAD Slovakia


Zdroj: ČESMAD Slovakia

Posledná aktualizácia: 29. 10. 2021