Nákup nových intermodálnych prepravných jednotiek (IPJ)

Nákup nových intermodálnych prepravných jednotiek (IPJ)

Ministerstvo dopravy SR, ktorú zverejnilo výzvu na nákup nových intermodálnych prepravných jednotiek (IPJ). Cieľom je zvýšiť objem prepraveného tovaru v ekologickej intermodálnej doprave, a tak znížiť emisie CO2 v doprave a zlepšiť kvalitu ovzdušia.

Termín na predloženie žiadosti je do 30. júna 2023 a indikatívna výška finančných zdrojov je 7 100 000, 00 € (bez DPH, DPH nie je oprávnený výdavok). Výška príspevku je maximálne do výšky 30 % oprávnených výdavkov.

Oprávnenosť:

  • Projekty na nákup nových IPJ pre rozvoj intermodálnej nákladnej dopravy, ktorými sú manipulovateľné cestné návesy (návesy prekladané žeriavom), dvojité paletové kontajnery (Pallet Wide Container), výmenné nadstavby na cestné nákladné automobily, špeciálne prepravné jednotky pre intermodálnu nákladnú dopravu, vrátane nových inovatívnych technológii IPJ.
  • Podporované IPJ sa budú využívať minimálne 80 % výkonov v systémoch intermodálnej nákladnej dopravy SR po dobu najmenej 5 rokov od nadobudnutia.
  • Trasy, na ktorých sa podporované IPJ budú používať, musia: začínať alebo končiť na území SR, alebo začínať a končiť na území SR, pričom zmena druhu dopravy musí byť na území SR (na tranzitné prepravy sa prostriedky mechanizmu neposkytujú).
  • Výdavky realizované v období od podania písomnej žiadosti do 31. marca 2026.

Miesto a spôsob podania žiadosti:

  • elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS)
  • v listinnej podobe na poštovú adresu Ministerstva dopravy SR

Viac informácií k výzve ako aj potrebným dokumentom k podaniu žiadosti nájdete tu.


Posledná aktualizácia: 23. 01. 2023