Polícia SR by mala informovať o stave vyšetrovania mýta

Polícia SR by mala informovať o stave vyšetrovania mýta

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 8. augusta 2023) – Kauza slovenského mýta vyvoláva oprávnenú pozornosť laickej i odbornej verejnosti. Doteraz bolo podaných v tejto súvislosti množstvo trestných oznámení, to posledné avizované od premiéra Ľudovíta Ódora pravdepodobne nebude v ničom nové. O to dôležitejšie je, aby bola verejnosť Políciou SR oboznámená, v akom stave sú jednotlivé vyšetrovacie úkony. Združenie cestných dopravcov kompetentné policajné orgány vyzýva, aby informovali verejnosť o aktuálnom stave kauzy a predišli tak viacerým nekončiacim špekuláciám.

Je povzbudivé, že orgány činné v trestnom konaní si na Slovensku za posledné roky získali svojou prácou dôveru širokej verejnosti. Aj z tohto dôvodu združenie ČESMAD Slovakia kauzu mýta neustále neotvára. Je presvedčené, že sa vyšetrí a konkrétne osoby budú niesť svoj diel zodpovednosti. Popri tom však treba jasne povedať, že aj keď si štát konečne urobí poriadok so svojím dodávateľom mýta a potrestá spravodlivo chyby z minulosti, dopravcovia sa z toho nenajedia.

Cestným dopravcom v súčasnosti len mediálna rétorika nepomôže, naopak pomohlo by riešenie konkrétnych problémov, s ktorými sa stretávajú v bežnom podnikateľskom živote. Národná rada SR pred letom nehlasovala o viacerých návrhoch, ktoré mohli výrazne prispieť k zlepšovaniu podmienok cestných dopravcov a ich vodičov. Profesionálni vodiči, ktorých je na Slovensku akútny nedostatok, už dnes mohli mať kompenzované navyšujúce sa náklady a zvýšený čistý príjem a dopravcovia zasa zníženú daň z motorových vozidiel. Žiaľ, nestalo sa.

Pavol Piešťanský, prezident združenia


Zdroj: ČESMAD Slovakia

Posledná aktualizácia: 08. 08. 2023