Dopravcovia po stretnutiach s politikmi: Výzvou pre dopravu bude konkurencieschopnosť slovenských firiem, vyššie mýto i zlý stav verejných financií

Dopravcovia po stretnutiach s politikmi: Výzvou pre dopravu bude konkurencieschopnosť slovenských firiem, vyššie mýto i zlý stav verejných financií

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 28. septembra 2023) – Združenie ČESMAD Slovakia rokovalo pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami s väčšinou demokratických politických strán, ktoré v závere júla 2023, kedy bol zámer odštartovaný, podľa aktuálnych prieskumov dosahovali výsledky, ktoré im dávali šancu uspieť vo voľbách a získať zastúpenie v NR SR.

Pri všetkých stranách, s ktorými sa stretnutie podarilo zorganizovať, sa zástupcovia ČESMAD Slovakia sústredili najmä na vysvetlenie situácie dopravcov na Slovensku, ich hlavné problémy a konkrétne riešenia združenia. ČESMAD Slovakia opakovane všetkým deklarovalo, že slovenským dopravcom pomôže najmä:

- Vyrovnanie daňového a odvodového zaťaženia s konkurenčnými štátmi (najmä V4).

- Efektívny dohľad nad trhom a zamedzenie zneužívania pravidiel najmä zahraničnými firmami, ktoré potom vedia nekalo konkurovať slovenským dopravcom.

- Pomáhanie slovenským firmám, obdobne ako iné krajiny pomáhajú svojim domácim dopravcom.

- Vyhnutie sa akýmkoľvek nárastom nákladov a pridávaniu byrokratickej záťaže dopravcom.

Hlavne kvôli predpokladanému nárastu nákladov ČESMAD Slovakia vníma citlivo blížiaci sa koniec transpozičnej lehoty smernice Eurovignette, ktorej zavedením sa predpokladá výrazný nárast mýtnych poplatkov. V Nemecku to je pri niektorých sadzbách navýšenie až 80 %. Na Slovensku je pre združenie navyše neprijateľné rozšírenie spoplatnenia cestnej siete a zavedenie bodového systému aj pre profesionálnych vodičov. Rovnako citlivo združenie vníma zlý stav verejných financií a očakávané konsolidačné aktivity, ktoré môžu zasiahnuť podnikateľský sektor vo forme vyšších daní, poplatkov, či naopak znížených subvencií a podpôr zo strany štátu.

Vzhľadom na stav dopravného sektora nie je možné očakávať, že by podnikatelia dokázali uvedené nárasty absorbovať, ostane im jediná možnosť a to preniesť ich do ceny služieb a prepravovaných tovarov, čo v konečnom dôsledku opäť zrýchli infláciu a spomalí ekonomický rast.

Doprava a logistika predstavuje 5,9 % slovenského HDP, avšak ovplyvňuje prakticky celé hospodárstvo, keďže od dopravy závisí fungovanie priemyslu, zásobovanie firiem i obchodov, ktoré zabezpečujú základné životné potreby. Dialóg novej vlády s dopravcami bude absolútne kľúčový a iba pragmatický a dobre premyslený prístup k jednotlivým opatreniam vie zabrániť opätovným tlakom na rast inflácie a celkovým dopadom na slovenské hospodárstvo.

Pavol Piešťanský, MBA, prezident


Zdroj: ČESMAD Slovakia

Posledná aktualizácia: 28. 09. 2023