Združenia piatich krajín poslali výzvu do Bruselu

Združenia piatich krajín poslali výzvu do Bruselu

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 20. novembra 2023) – Vďaka iniciatíve združenia ČESMAD Slovakia podpísali najvýznamnejší a najväčší zástupcovia cestných dopravcov v regióne z Českej republiky, Litvy, Poľska a Maďarska spolu s nami 17. novembra vyhlásenie požadujúce okamžité prehodnotenie dohody medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktorá umožňuje vykonávanie bilaterálnych prepráv bez akýchkoľvek povolení.

Vyhlásenie prezidentov združení ČESMAD Bohemia, LINAVA, MKFE, ZMPD a ČESMAD Slovakia je adresované predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyen, komisárke pre dopravu Adine Văleanovej, komisárovi pre vnútorný trh Thierrymu Bretonovi a ministrom dopravy krajín signatárov vyhlásenia, ktorí sa zúčastňujú zasadnutí Rady EÚ pre dopravu. „Združenia podpísané pod vyhlásením zastupujú hlas viac ako 8 000 dopravných firiem, ktoré zamestnávajú viac ako 150 000 pracovníkov. To ukazuje, akú podporu naše požiadavky majú a akú váhu majú profesionálne etablované združenia, keď sa spoja za spoločným cieľom. A je to pritom iba začiatok.“ vyjadril sa Pavol Piešťanský, prezident ČESMAD Slovakia.

Ako sa uvádza v spoločnom vyhlásení, združenia sú si plne vedomé zložitej situácie ukrajinských občanov a firiem a podporujú všetku humanitárnu a inú odôvodnenú podporu EÚ Ukrajine. „Napriek tomu, ako spoločenstvo EÚ musíme byť zodpovední aj za vnútorný trh EÚ vrátane dopravného sektora. Praktické vykonávanie Dohody medzi EÚ a Ukrajinou o cestnej nákladnej doprave ďaleko prekročilo svoje pôvodné zámery a v súčasnosti vážne poškodzuje trh EÚ a konkurencieschopnosť prevádzkovateľov cestnej dopravy v EÚ,“ uvádza sa okrem iného v spoločnom vyhlásení.

Pozastavenie vydávania bilaterálnych povolení, ktoré vzišlo z dohody medzi Európskou úniou a Ukrajinou spôsobilo masívny nárast prepráv v rámci EÚ, ktoré narušili spravodlivú hospodársku súťaž v únii. „Žiadame a naliehame na všetkých kompetentných, aby bezodkladne zvážili ukončenie alebo signifikantné zmeny súčasnej dohody medzi EÚ a Ukrajinou a umožnili tak návrat k plneniu bilaterálnych dohôd jednotlivých krajín EÚ s Ukrajinou,“ požadujú dopravcovia vo vyhlásení.

Ako sa vyjadril Pavol Piešťanský, prezident ČESMAD Slovakia, združenia sú pripravené v krátkom čase diskutovať o akejkoľvek primeranej úprave systému riadenia kvót. „Nie sme však pripravení udržať dnešný stav do júna 2024, ako stanovuje súčasná dohoda,“ dodal Pavol Piešťanský.  


Zdroj: ČESMAD Slovakia

Posledná aktualizácia: 20. 11. 2023