Uzávierka úseku obchvatu v Londýne

Uzávierka úseku obchvatu v Londýne

Upozorňujeme na plánovanú víkendovú uzávierku úseku obchvatu M25 medzi križovatkami 9 (A243 Leatherhead) a 10 (A3 Wisley) od 21.00 h v piatok 10. mája do 6.00 h v pondelok 13. mája 2024. Počas tohto obdobia budú vyznačené obchádzkové trasy.

Táto uzávierka predstavuje  druhú z piatich plánovaných úplných víkendových uzávierok na M25 tento. Ostatné tri sú naplánované od júla do konca roku 2024.


Zdroj: ČESMAD Bohemia

Posledná aktualizácia: 07. 05. 2024